„XXI amžiaus“ priedas apie pasaulio krikščionis, 2016 m. spalio 14 d., Nr. 3 (60)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus Nemuno

Popiežius paskyrė septyniolika kardinolų

Popiežius Pranciškus su Albanijos
Škoderio–Pulto arkivyskupijos
kunigu Ernestu Simoni

Popiežius Pranciškus po spalio 9-osios, sekmadienio, Vidudienio maldos Šv. Petro aikštėje pranešė, kad paskirs 17 naujų kardinolų lapkričio 19 dieną, šeštadienį, šventųjų Gailestingumo durų uždarymo išvakarėse sušauktoje kardinolų skyrimo konsistorijoje. 13 naujų kardinolų yra Bažnyčios ganytojai ir Šventojo Sosto atstovai iš penkių žemynų. Popiežius perskaitė 13 naujų kardinolų iš 11 kraštų vardus pridurdamas, kad,be jų, dar vienas arkivyskupas emeritas, du vyskupai emeritai ir vienas kunigas skiriami kardinolais už nuopelnus Bažnyčiai.

Kaip sakė popiežius Pranciškus, nauji kardinolai yra Bažnyčios, skelbiančios Dievo gailestingumo Gerąją Naujieną visuose pasaulio šalyse, visuotinumo išraiška. Popiežius pranešė, kad lapkričio 20 dieną, per Kristaus, Visatos Valdovo, liturginę iškilmę su naujais kardinolais koncelebruos Gailestingumo jubiliejaus uždarymo šv. Mišias. „Melskimės už naujus kardinolus, kad patvirtindami savo priklausymą Kristui, gailestingam ir ištikimam aukščiausiajam Kunigui, padėtų man Romos vyskupo tarnystėje, kuri yra amžinas ir regimas tikėjimo vienybės ir bendrystės pamatas“, – sakė Šventasis Tėvas.

Trylika naujų kardinolų elektorių (jaunesni nei 80 metų gali rinkti Popiežių) yra iš Italijos, Centrinės Afrikos Respublikos, Ispanijos, Brazilijos, JAV (3), Bangladešo, Venesuelos, Belgijos, Mauricijaus, Meksikos, Papua Naujosios Gvinėjos. Nauji kardinolai ne elektoriai (vyresni nei 80 metų ir nedalyvauja renkant Popiežių) yra iš Malaizijos, Italijos, Lesoto ir Albanijos. Tarp tų, kurie lapkričio 19 dieną taps kardinolais, yra nemažai ganytojų, kurie vadovauja didžiulėms vyskupijoms įvairiuose kraštuose ir kuriems popiežius Pranciškus norėjo suteikti didesnę galimybę duoti savo indėlį visai visuotinei Bažnyčiai ateinančiais metais. Tačiau kuklaus ir paprasto senelio kunigo iš Albanijos Škoderio–Pulto arkivyskupijos atvejis yra kitas – kardinolystė jam suteikta už krikščionišką herojiškumą.

Popiežius Pranciškus su kunigu Ernestu Simoni susipažino asmeniškai per savo vizitą Albanijoje 2014 metais, kai šis pasakė liudijimą apie savo gyvenimą komunistinėje Albanijoje, kuri didžiavosi, kad savo ateizmu pranoko Sovietų Sąjungą ir Kiniją. Ką tai reiškia praktikoje, atsimena ir Bažnyčia Lietuvoje. Nepaisydamas labai priešiško ir agresyvaus režimo, 1956 metais Ernestas pogrindyje gavo kunigystės šventimus ir po kelerių metų už tai turėjo sumokėti: režimas jį suėmė, kankino, pasmerkė mirčiai ir tik paskutinę akimirką pakeitė šią bausmę įkalinimu 25 metams. Ją kunigas atliko su kaupu. Ir išėjęs iš kalėjimo jis išliko „liaudies priešu“, duonai uždirbdamas mūrininko, žemės kasėjo, nuotekų kanalų prižiūrėtojo darbu. Padėtis pasikeitė tik 1990 metų rugsėjį.

Tačiau ne vien įkalinimo faktas, kaip visi matė, sujaudino ir sugraudino popiežių Pranciškų, o tai, kad nepaisydamas visko ir žinodamas, kaip rizikuoja, t. Ernestas Simoni sugebėjo išlikti kunigu, aukoti šv. Mišias, paguosti kitus kalinius ir vesti juos, maldoje priimti visus tenkančius išbandymus.

„Viešpats – mano ganytojas, man nieko netrūksta. Kiek kartų kalbėjau šią psalmę... Atėjus religinei laisvei Viešpats man padėjo tarnauti kaimuose ir sutaikyti su Kristaus kryžiumi daug keršto norinčių žmonių, šalinant neapykantą ir velnią iš žmonių širdžių“, – tuosyk sakė kunigas. O popiežius, grįždamas iš Albanijos, lėktuve buvusiems žurnalistams pasakė, kad girdėti kankinį kalbant apie savo kankinystę yra stipri patirtis. „Manau, kad visus sujaudino šie liudytojai, kurie kalbėjo taip paprastai ir nuolankiai, tarsi pasakotų apie kito gyvenimo istorijas“, – sakė Popiežius.

„Vatikano radijas“ susisiekė su albanų kunigu, kuris pasakė, kad apie savo paskyrimą kardinolu išgirdo per televiziją žiūrėdamas sekmadienio Vidudienio maldą, kurios metu Popiežius išvardijo naujus kardinolus. Jis pakartojo, kad jo gyvenime viskas yra „darbas ir nuopelnas tik mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus ir šventosios Dievo Motinos“.

Būsima kardinolų skyrimo konsistorija lapkričio 19 dieną bus trečioji popiežiaus Pranciškaus pontifikato metu.

Parengta pagal Vatikano radiją

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija