„XXI amžiaus“ priedas apie pasaulio krikščionis, 2016 m. gruodžio 23 d., Nr. 4 (61)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus Nemuno

Popiežius Pranciškus įteikė Ratcingerio premijas

Lapkričio 26-ąją Vatikane įteiktos šiemetinės „Jozefo Ratcingerio – Benedikto XVI“ premijos. Jų laureatais tapo italas kun. Inosas Bifis (Inos Biffi) ir graikas stačiatikis prof. Joanis Kurempelesas (Ioannis Kourempeles). Lapkričio 25-osios vakarą abu teologus priėmė popiežius emeritas Benediktas XVI. O kitą rytą, dalyvaujant popiežiui Pranciškui, Vatikane įvyko oficialus laureatų pagerbimas. Įteikdamas premijas, popiežius Pranciškus pirmiausia paminėjo popiežių emeritą Benediktą XVI, kuris visus palydi savo malda. „Jam mūsų meilė ir dėkingumas“, – sakė Pranciškus. Popiežius paminėjo prieš šiemetinių Ratcingerio premijų įteikimą Romoje surengtą tarptautinį teologų simpoziumą, skirtą eschatologijos temai. „Žinome, – sakė popiežius Pranciškus, – kad eschatologijai daug dėmesio savo darbe skyrė profesorius Ratcingeris, kad ši tema buvo svarbi ir jo, kaip Tikėjimo mokymo kongregacijos prefekto, veikloje ir jo, kaip Popiežiaus, mokyme. Negalime užmiršti gilių apmąstymų apie amžinąjį gyvenimą ir viltį jo enciklikoje „Spe salvi“. Eschatologijos tema fundamentaliai svarbi, kai apmąstome mūsų gyvenimo ir istorijos prasmę, neužsidarydami materialistiniame požiūryje ir neapsiribodami vien šio pasaulio akiračiu“. Popiežius Pranciškus paminėjo ir pasibaigusį Gailestingumo jubiliejų, kurio dėmesio centre buvo Jėzaus „protokolas“, pagal kurį būsime teisiami: „Buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte“ (Mt 25, 35). „Jozefo Ratcingerio mokymas, pastatytas ant tvirto Biblijos ir Bažnyčios tėvų mokymo pagrindo, stiprintas tikėjimo ir maldos, mums padeda būti atviriems amžinybės horizontui, suteikia prasmę mūsų viltims ir mūsų žmogiškosioms pastangoms“.

Popiežius pasveikino šiemetinės Ratcingerio premijos laureatus. Mons. I. Bifiui ši premija suteikta už visą karjerą, už visą jo teologinį darbą Bažnyčios labui. Prof. J. Kurempelesas šia premija pagerbtas už jo veiklą pristatant J. Ratcinegrio teologiją stačiatikių aplinkoje. Kartu, pasak popiežiaus Pranciškaus, tai – padrąsinimas tęsti Ratcingerio mokymo sąsajas su stačiatikių teologija.

Vatikano radijas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija