„XXI amžiaus“ priedas apie pasaulio krikščionis, 2017 m. balandžio 21 d., Nr. 1 (62)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus Nemuno

Palaimintųjų pėdsakais

„Kirche in Not“ veikia 70 metų

Tarptautinė katalikiška šalpos organizacija „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“, paprastai vadinama savo pirmuoju vokišku pavadinimu „Kirche in Not“, šiemet mini savo veiklos 70 metų sukaktį.

Ją įkūrė olandas kun. Verenfrydas van Stratenas (Werenfried van Straaten). Gimęs 1913 metais, prieš Antrąjį pasaulinį karą įstojęs į regulinių kanauninkų premonstratų bendruomenę, šventimus jis priėmė 1940 metais. Karo pabaigoje ir pokario metais kun. V. van Stratenas visą savo laiką ir jėgas skyrė karo pabėgėlių sielovadai ir materialinei šalpai. Motociklu važinėjo po kaimus, rinko maistą ir vežė jį pabėgėliams. Greitai jis buvo pramintas „Speckpater“ („Tėvas lašiniai“). Karo pabaigoje ir pokario metais spontaniškai pradėta labdaros veikla, 1947 metais, pritarus popiežiui Pijui XII, įgavo institucinį pavidalą – virto oficialia bažnytine šalpos organizacija, pavadinta „Kirche in Not“. Iš pradžių šelpusi Vakarų Europoje atsidūrusius pabėgėlius, vėliau kun. V. Van Strateno suburta organizacija ėmė šelpti Vidurio ir Rytų Europos Bažnyčias. Bendradarbiavimas ir pagalba Vidurio ir Rytų Europos šalių katalikams labai suintensyvėjo praėjusio šimtmečio pabaigoje, besibaigiant ir žlugus komunistų režimams. Tą pačią veiklą „Kirche in Not“ tęsia ir dabar, tačiau daugiau dėmesio skiriama kitiems kraštams ir kitoms problemoms. Vienas pagrindinių pagalbos vargstančioms Bažnyčioms organizacijos prioritetų dabar yra ekumenizmo plėtojimas. „Kirche in Not“ dabar remia ne tik katalikų, bet ir kitų krikščionių, pirmiausia stačiatikių, bendruomenes.

Kun. V. van Stratenas mirė 2003 metais. Popiežius Benediktas XVI olando kunigo įkurtai organizacijai suteikė Popiežiškojo fondo rangą. Nuo to laiko ir oficiali būstinė yra Vatikane, nors visa operatyvinė veikla ir toliau koordinuojama iš Vokietijos Kenigšteino, šalia Frankfurto.

Savo veiklos 70-metį „Kirche in Not“ paminės vadovų ir savanorių piligrimyste į Fatimą šių metų rugsėjo 11–16 dienomis. Kartu bus paminėta 50 metų sukaktis nuo tos dienos, kai kun. V. van Stratenas savo įkurtą organizaciją paaukojo Fatimoje piemenėliams apsireiškusiai Dievo Motinai.

Vatikano radijas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija