„XXI amžiaus“ priedas apie pasaulio krikščionis, 2016 m. gruodžio 23 d., Nr. 4 (61)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus Nemuno

Pristatytas kardinolo, tapusio Popiežiumi, homilijų rinkinys

Generalinėje Jėzaus Draugijos kurijoje lapkričio 10-ąją buvo pristatytas rinkinys popiežiaus Pranciškaus homilijų ir kalbų, sakytų prieš išrinkimą šv. Petro įpėdiniu, kai jis buvo Buenos Airių arkivyskupas. Popiežiaus homilijas surinko, parengė spaudai, parašė įvadą italų jėzuitų dvisavaitinio žurnalo „La Civilta Cattolica“ redaktorius t. Antonijus Spadaras (Antonio Spadaro) SJ, per pastaruosius kelerius metus parengęs ir redagavęs jau kelias kitas knygas su Popiežiaus tekstais, paskelbęs kelis interviu. Knygą pristatė pats jo sudarytojas. Pristatyme kalbėjo Vatikano Valstybės sekretorius kard. Pietras Parolinas (Pietro Parolin).

Pristatyta knyga – didelės apimties, daugiau kaip 1000 puslapių tomas, į kurį sudėtos visos kardinolo Chorchės Marijaus Bergoljo (Jorge Mario Bergoglio) homilijos, kalbos ir pastoraciniai laiškai nuo 1999 metų iki išrinkimo popiežiumi. Tekstai pateikti chronologine tvarka, nerūšiuojant pagal žanrą ir tematiką. Nors knygoje yra ir išsamios rodyklės bei teminiai indeksai, pagal kuriuos nesunku sekti popiežiumi tapusio Buenos Airių ganytojo mokymą pagal specifines jo pastoracinės veiklos sritis – liturginių metų švenčių ir minėjimų homilijos, homilijos kasmetinių piligriminių kelionių į Luchano Marijos šventovę metu, kalbos socialinėmis temomis, kalbos per kasmetines padėkos pamaldas Argentinos nacionalinės šventės metu.

Rinkinį užbaigia paskutinė parašyta, bet nepasakyta homilija, pažymėta 2013 metų kovo 28-osios data, skirta tų metų Didžiojo Ketvirtadienio Krizmos Mišioms. Kard.  Ch. M. Bergoljas buvo tikras, kad po konklavos sugrįš į savo vyskupiją ir iš anksto jau buvo parengęs vieną homiliją Didžiajam Tridieniui. Kaip žinoma, penkiolika dienų prieš tų metų Didįjį Ketvirtadienį, kovo 13-ąją, jis buvo išrinktas Popiežiumi ir į Buenos Aires jau nebesugrįžo.

Toje savo buvusios vyskupijos kunigams neperskaitytoje homilijoje kard. Ch. M. Bergoljas, be kita ko, rašė: „Brangiu aliejumi, tekančiu per Aarono barzdą, kvepia ne tik jis vienas, bet tas kvapas plačiai pasklinda ir pasiekia tolimiausius paribius. Aarono patepimas skirtas visiems – vargšams, kaliniams, ligoniams, liūdintiems ir vienišiems žmonėms“. Nors ši homilija nebuvo perskaityta, joje naudotą Aarono patepimo ir ganytojo kvapo įvaizdį Pranciškus vėliau ne kartą yra panaudojęs savo, kaip popiežiaus, mokyme.

Vatikano radijas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija