„XXI amžiaus“ priedas apie pasaulio krikščionis, 2016 m. gruodžio 23 d., Nr. 4 (61)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus Nemuno

Trečiasis šv. Jono Pauliaus II įpėdinis Krokuvoje

Krokuvos arkivyskupas
Marekas Jendraševskis

Gruodžio 8-ąją, ketvirtadienį, minint Marijos Nekaltąjį Prasidėjimą, Lenkijoje paskelbti potvarkiai dėl pasikeitimo Krokuvos arkivyskupijos soste. Popiežius Pranciškus patenkino 78-uosius metus einančio arkivyskupo Stanislavo Dzivišo (Stanisław Dziwisz) prašymą atleisti iš pastoracinių pareigų, atsižvelgdamas į garbų ganytojo amžių. Į jo vietą paskirtas arkivyskupas Marekas Jendraševskis (Marek Jędraszewski), pastaruosius ketverius metus vadovavęs Lodzės arkivyskupijai. Kardinolas S. Dzivišas, istorinis šv. Karolio Vojtylos – popiežiaus Jono Pauliaus II – asmeninis sekretorius, vasarą priėmė į Krokuvoje vykusias Pasaulines jaunimo dienas atvykusį popiežių Pranciškų. Kardinolas S. Dzivišas vadovavo Krokuvos Bažnyčiai pastaruosius vienuolika metų. Jis šias pareigas perėmė iš kardinolo Francišeko Macharskio (Franciszek Macharski), užėmusio Krokuvos arkivyskupo sostą vietoj kardinolo Karolio Vojtylos, išrinkto popiežiumi ir pasivadinusio Jonu Pauliumi II. Kardinolas F. Macharskis mirė šiemet, rugpjūčio 2 dieną.

68-uosius metus einančio arkiv. M. Jendraševskio paskyrimas į Krokuvos sostą atveria naują puslapį Krokuvos Bažnyčios gyvenime. Praėjus daugiau kaip penkiems dešimtmečiams į Krokuvą arkivyskupu metropolitu paskirtas pirmasis ne iš šios arkivyskupijos kilęs ganytojas. Arkiv. M. Jendraševskis gimė Poznanėje, vidurio vakarų Lenkijoje 1949 m. liepos 24 d. 1973 m. gegužės 24 d. vyskupas Antonis Baraniakas (Antoni Baraniak) jį įšventino kunigu. Šv. Jonas Paulius II 1997 m. gegužės 17 d. jį paskyrė Poznanės vyskupu augziliaru. Popiežius Benediktas XVI 2012 m. liepos 11 d. M. Jendraševskį paskyrė Lodzės arkivyskupu metropolitu.

Arkiv. M. Jendraševskis, filosofiją ir teologiją studijavęs Poznanėje, filosofijos daktaro disertaciją apgynė Romoje, Popiežiškajame Grigaliaus universitete. Poznanėje ėjo kunigų seminarijos prefekto pareigas, 1990–1996 metais redagavo diecezinį savaitraštį „Przewodnik Katolicki“ („Katalikų vadovas“), 1991 metais jam suteiktas Popiežiškosios Krokuvos Teologijos akademijos habilituoto daktaro laipsnis. Pastaruoju metu paskirtasis Krokuvos arkivyskupas eina Lenkijos vyskupų konferencijos vicepirmininko ir Europos vyskupų konferencijų tarybos komisijos „Katekizmas, mokykla ir universitetas“ pirmininko pareigas.

„Pažinti Kristų!“ yra paskirtojo Krokuvos arkivyskupo metropolito šūkis, kurį į savo herbą įsirašė prieš du dešimtmečius ir kuris yra tapęs stipriu ganytojo orientyru pastoracinėje veikloje, ypač jaunimo sielovadoje. Pavasarį Vengrijoje, universitetinio jaunimo pastoraciniame susitikime, kuriame dalyvavo penkiasdešimties kraštų atstovai, arkiv. M. Jendraševskis kalbėjo: „Palydėti jaunimą jam atsiliepiant į Dievo pašaukimą yra visos bažnytinės bendruomenės pareiga. Tai – uždavinys jaunimo pastoracijai, pirmiausia, akademinei pastoracijai. Palydėti reiškia padėti jaunimui išmokti pažinti Jėzų. Tik palydėdami, eidami kartu, galėsime padėti sužadinti jaunimo tiesos aistrą, gyvenimo džiaugsmą, įsipareigojimą gėriui ir pasitikėjimą ateitimi“.

Vatikano radijas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija