„XXI amžiaus“ priedas apie pasaulio krikščionis, 2016 m. spalio 14 d., Nr. 3 (60)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus Nemuno

„Dachau angelas“

Niekas negali iki galo išrauti iš žmogaus širdies gerumo. Gyvas pavyzdys yra Dachau kankinys palaimintasis Engelmaras Uncaitigas (Engelmar Unzeitig). Marianhilo ordino kunigas karo metu užtarė ir gynė žydus ir dėl to buvo gestapo suimtas, nacių koncentracijos stovykloje išgelbėjo daug kalinių nuo bado mirties, paplitus epidemijai slaugė ligonius, užsikrėtęs liga mirė 1945 metais, dieną po savo 34-ojo gimtadienio.

Marianhilo misionierių ordino kunigas, kalinių vadintas Dachau angelu, rugsėjo 26-ąją, šeštadienį, Vokietijoje, Viurcburge, buvo paskelbtas palaimintuoju. Popiežius Pranciškus, sekmadienio vidudienio maldos kalboje ragino semtis įkvėpimo iš palaimintojo E. Uncaitigo pavyzdžio.

„Jo pavyzdys tepadeda būti meilės ir vilties liudytojais nepaisant visų sunkumų“, – sakė Popiežius. Šventasis Tėvas priminė, kad palaimintasis E. Uncaitigas buvo nužudytas iš neapykantos tikėjimui Dachau mirties stovykloje. Tačiau palaimintasis „priešpastatė meilę neapykantai, į žiaurumą atsiliepė romumu“.

E. Uncaitigo liturginė šventė bus minima jo žemiškos mirties metinių dieną, kovo 2-ąją. Jo palaikai ilsisi Viurcburge, Mariahilo misionierių namuose. Popiežiaus dekretą, skelbiantį garbingąjį Dievo tarną Engelmarą palaimintuoju, į Viurcurgo katedrą atvežė Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Andželas Amatas (Angelo Amato). Jis t. Uncaitigą pavadino „autentiško humanizmo kibirkštimi nacių valdymo nakties tamsioje“.

Kankinio beatifikacijoje dalyvavęs Čekijos kultūros ministras Danielius Hermanas iškėlė E. Uncaitigą kaip neišsemiamos ir beribės artimo meilės liudytoją. Palaimintasis jam asmeniškai yra pavyzdys vykdant viešąsias pareigas. „Tai – iškiliausia Sudetų figūra“, – pasakė ministras, prisimindamas naujo Bažnyčios palaimintojo moravišką Sudetų vokiečių kilmę.

„Meilė padvigubina jėgas, padaro kūrybingą, vidujai laisvą ir laimingą“, – viena žinomiausių palaimintojo citatų iš jo laiško, parašyto seseriai iš Dachau mirties stovyklos.

Vatikano radijas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija