„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.6 (299)

2017 m. birželio 23 d.


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno


 

Islandijos konsensusas dėl sveiko ir blaivaus jaunimo

Interviu su Arni Einarsonu (Arni Einarsson, FRAE &SAFF, Reikjavikas, Islandija1)

Arnis Einarsonas

Islandija – mūsų laisvės draugė: buvote pirmoji šalis, pripažinusi Lietuvos nepriklausomybę 1991 vasarį. Kaip suderinate laisvę ir griežtą alkoholio kontrolės politiką?

Visame Vakarų pasaulyje laisvė suprantama panašiai: pripažįstame ne tik savo laisvę, bet ir kiekvieno kito, esančio šalia. Neturime išankstinės nuostatos, kad galime daryti, ką norime, ignoruodami kitų žmonių teises. Neabejoju, kad dauguma islandų alkoholio kontrolės politikoje mato ne varginantį suvaržymą, bet laisvės galimybę vaikams, jaunimui ir vartojimo problemų turintiems pažeidžiamiems žmonėms. Islandijoje taikomos priemonės veiksmingai išlaiko žemą bendrą alkoholio suvartojimo lygį, o tai stiprina visų mūsų gerovę. Pagal tabako, alkoholio ir nelegalių narkotikų vartojimo paplitimą mūsų visuomenėje, galiu sakyti, kad ši politika ypatingai sėkminga. Daugybė valstybių mokosi iš Islandijos, esame modelis, kurį verta perimti. Kontrolės politikos priemonės neatskiriama šios sėkmės dalis, jos turi piliečių palaikymą. Yra platus konsensusas dėl priemonių, kuriomis mažiname alkoholio, tabako ir kitų narkotikų prieinamumą jaunimui, skatiname rinktis blaivų gyvenimo būdą.

Gegužės 10 dieną atsiuntėte palaikymo laišką Lietuvos vyriausybei ir paraginote Lietuvos Seimą balsuojant palaikyti mokslo įrodymais grindžiamą alkoholio kontrolės politiką. Kokiai organizacijai atstovaujate?

Esame skėtinis tinklas, atstovaujantis didžiausioms Islandijos NVO, dirbančioms jaunimo, visuomenės sveikatos ir gerovės klausimais. Nuo 2004 metų bendradarbiaujame alkoholio, tabako ir kitų narkotikų kontrolės politikos srityje, užsiimame veiksmingų priemonių advokacija. Kaip ir visame pasaulyje, taip ir mūsų šalyje yra skirtingų nuomonių, žmonių, kurių tikslai kitokie, bet SAFF atstovauja pilietinei visuomenei, esame balsas, ginantis visuomenės sveikatos interesą: siekiame išlaikyti jaunimą apsaugančios alkoholio kontrolės politikos tęstinumą.

Ar dažnai tenka siųsti palaikymo laiškus?

Pakankamai dažnai. Alkoholio ir tabako pramonė – tarptautinis verslas. Jo vienintelis tikslas – pelnas. Todėl labai svarbu, kad visuomenės sveikatą ginančios organizacijos irgi bendradarbiautų tarptautiniu mastu. Mums būtina keistis informacija apie gerąją praktiką, rezultatus ir palaikyti šalis ir vyriausybes, kurios taiko arba siekia taikyti veiksmingas mokslo įrodytas priemones. Kai mums patiems praėjusiais metais prireikė gintis nuo agresyvaus grupės parlamentarų politinio mėginimo panaikinti alkoholio monopolį Islandijoje, gavome palaikymo raštus ne tik iš Lietuvos, Estijos, kitų Europos šalių organizacijų, bet ir buvusio Lietuvos prezidento Vytauto Landsbergio raginimą išsaugoti valstybės alkoholio monopolį. Su dėkingumu prisimename šį palaikymą. Mėginimas panaikinti monopolį, beje, nepavyko kaip ir keletas ankstesnių.

Kokie svarbiausi veiksmingos alkoholio kontrolės politikos elementai Islandijoje?

Islandijoje yra valstybinis alkoholio prekybos išsinešti monopolis, kuris padeda užtikrinti, kad alkoholis nebus parduodamas jaunesniems nei 20 metų asmenims. Veikiantis visiškas alkoholio ir tabako reklamos draudimas padeda kurti aplinką, kurioje vaikai ir jaunimas nejaučia spaudimo pradėti rūkyti ir gerti. Alkoholis yra brangus dėl mokesčių, kurie didinami, didėjant gyventojų perkamajai galiai. Tai būtina užtikrinant, kad kaina ir laikui bėgant išlaikytų pirkimą mažinantį poveikį. Taigi svarbiausios priemonės visiškai atitinka Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamus tris geriausius „pirkinius“ – pigias ir veiksmingas priemones. Mūsų patirtis rodo, kad jos išties veiksmingai mažina bendrąjį ir jaunimo alkoholio vartojimą.

Pritaikius kontrolės priemones Islandijoje imta investuoti ir į jaunimo užimtumą, darbą su tėvais, gydymo prieinamumo didinimą. Tada jos duoda didžiausią naudą.

Atkreipčiau dėmesį ir į tai, kad Islandijoje buvo įsteigtas Nacionalinis visuomenės sveikatos fondas (Lżdheilsusjódur), kurio lėšos panaudotos alkoholio prevencijos projektams finansuoti, stiprinti NVO sektoriaus bendradarbiavimą. Mūsų organizacija irgi yra gavusi lėšų iš šio fondo, tai palengvino bendradarbiavimą su partneriais.

Minėjote, kad į prevencines priemones buvo įtraukti tėvai?

Islandijoje pabrėžiame būtinybę įtraukti tėvus, bendruomenes gerinant suaugusiųjų priežiūrą vaikams ir tėvų tarpusavio bendradarbiavimą – jau dešimtmetį vaikams neleidžiama likti lauke po 22 val. žiemą ir po 24 val. vasarą. Manome, kad tai – praktiškas įrankis, veiksminga rekomendacija, padedanti tėvams apsaugoti savo vaikus. Tai – priminimas visiems tėvams rūpintis bet kokio amžiaus vaikų saugumu, skatinimas tėvams solidariai ir bendradarbiaujant prižiūrėti vaikus. Tai padidina visos bendruomenės saugumą, stiprina tarpusavio pagalbą, nes tenka pasirūpinti ne tik savo, bet ir kitų vaikais. Pradžioje dėl šios priemonės labai dvejota, bet ji pasiteisino ir dabar yra labai palaikoma.

Islandai dar puikiai prisimena laikus, kai alkoholį jaunimas vartojo visai kitaip. Prieš 30 metų Reikjavike ir aplinkinėse savivaldybėse jaunimas rinkdavosi gerti į miesto centrą. Gerdavo, pasigerdavo ir labai jauni. Pokyčius pavyko inicijuoti paaiškėjus, kad padėtis bloga, ir norėtume, kad būtų kitaip. Reikėjo laiko ir pastangų.

Suprantame, kad šis pasiekimas yra labai trapus. Jį lengva prarasti. Tačiau kol kas bendros vyriausybės, parlamento, savivaldybių, institucijų ir NVO bei tėvų bendradarbiavimo iniciatyvų pastangos padėjo pasiekti tą sėkmę, kuria džiaugiamės dabar. Mažiau nei 5 proc. nepilnamečių vartoja kokias nors priklausomybę sukeliančias medžiagas. Be veiksmingos alkoholio kontrolės politikos nebūtų pavykę tai pasiekti.

Tai jūsų sėkmės paslaptis – paprasčiausi PSO rekomenduojami draudimai?

Neabejoju, kad būtent šiuo metu Islandijoje veikiančios alkoholio kontrolės politikos priemonės (prekybos monopolis, didelės kainos, reklamos draudimas, 20 metų pirkimo ir vartojimo amžiaus cenzas) užtikrino tokią palankią vartojimo situaciją – bendras alkoholio suvartojimas mažiausias Europoje, mūsų vaikai tabako, alkoholio ir narkotikų vartoja ženkliai mažiau nei kitose šalyse. Auga naujos blaivesnės kartos.

Noriu pabrėžti, kad alkoholio ir tabako reklamos draudimas yra itin svarbus. Tai – viena svarbiausių priemonių, mažinančių spaudimą vartoti. Šis draudimas padeda sumažinti alkoholio pramonės įtaką politikams ir visuomenės nuomonei – jų klaidinančiai informacijai ir propagandai, kuriančiai abejones. Mūsų visuomenėje konsensusas dėl alkoholio ir tabako reklamos draudimo yra labai stiprus.

Ar galima prekiauti alkoholiniais gėrimais Islandijoje vykstančiuose festivaliuose?

Prekiauti alkoholiu apskritai gali tik turintys tam licenciją, kuri išduodama atitikus daug sąlygų. Tai yra labai ribojama.

Ar tai nenumarino roko ir rokenrolo Islandijoje?

Abu labai gyvi. Ir nesikankina dėl alkoholio kontrolės taikomų laisvės apribojimų.

Ačiū už pokalbį.

Kalbėjosi Nijolė Goštautaitė Midttun

1 FRAE: Information Center on Alcohol and Drug Prevention (Fraedsla og forvarnir) – nevyriausybinė, pelno nesiekianti informavimo paslauga, palaikanti mokslo įrodymais grindžiamų alkoholio ir narkotikų politikos priemonių įgyvendinimą, informuoja apie priklausomybę sukeliančių medžiagų sąlygotą žalą visuomenei, šeimai ir asmeniui, vykdo mokymus, rengia rekomendacijas, įgyvendina projektus, platina informaciją leidiniuose ir tinklapyje.

SAFF – bendradarbiavimo tinklas, skirtas alkoholio ir narkotikų prevencijai (Samstarf félagasamtaka i forvörnum), Islandijos nevyriausybinių organizacijų, dirbančių visuomenės sveikatos ir gerovės bei veiksmingos alkoholio ir kitų narkotikų kontrolės politikos srityje, bendradarbiavimo forumas.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija