„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.8 (301)

2017 m. rugpjūčio 25 d.


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno


 

Lrt.lt tinklalapio vyr. redaktorius V. Laučius tvirtina, kad už blaivybę kovojantis kunigas yra išprotėjęs...

Prieš savaitę „XXI amžiuje“ skelbėme Šėtos klebono kun. Roberto Gedvydo Skrinsko pareiškimą LRT Tarybos pirmininkui Žygimantui Pečiuliui ir LRT Tarybai, pavadintą „Dėl LRT klaidinančio, žeminančio, diskriminacinio ir šmeižikiško turinio skleidimo per visuomeninį transliuotoją“. Jame rašyta, kad LRT interneto tinklalapis lrt.lt paskelbė šmeižikišką Godos Raibytės tekstą „Rusiška propaganda vadinamai knygai – A. Verygos pratarmė“. Šiandien supažindiname su kun. R. G. Skrinskui atsiųstu lrt.lt tinklalapio vyr. redaktoriaus atsakymu.

Lrt.lt tinklalapio vyr. redaktorius Vladimiras Laučius atsiuntė atsakymą, kuriame be kita ko rašo:

Savo 2017-07-28 rašte LRT (toliau – raštas) nurodote, kad skundžiamas straipsnis „Rusiška propaganda vadinamai knygai – A. Verygos pratarmė“ (toliau – straipsnis) esąs „šmeižikiškas“. Tačiau nė vienas iš rašto teiginių nepatvirtina, jog straipsnio autorė G. Raibytė ką nors kaip nors apšmeižia. Jei šmeižto sąvoką traktuosime, vadovaudamiesi ne Jūsų asmenine nuomone, o Lietuvos Respublikos teisės aktais ir lietuvių kalbos žodynais, tai straipsnyje joks jo autorės teiginys nelaikytinas šmeižikišku.

Pažiūrėkime, ką teigia V. Laučiaus rekomenduojami teisės aktai ir žodynai: 154 straipsnis. Šmeižimas. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas, straipsnio redakcija įsigalioja nuo 2003 05 01, teisės akto redakcija įsigalioja nuo 2017 06 03: 1. Tas, kas paskleidė apie kitą žmogų tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti ar pažeminti tą asmenį arba pakirsti pasitikėjimą juo, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų (https://www.infolex.lt/ta/66150:str154).

Žodynas.lt teigia: Šmeižimas – skleidimas melagingų prasimanymų, žeminančių kito asmens garbę (http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/SS/smeizimas).

G. Raibytė per LRT transliuoja: A. Veryga rašinėja knygose, kurias kažkoks išprotėjęs kunigas parašė http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/180971.

Ar gali lrt.lt portalui vadovauti žmonės, kurie neatskiria šmeižimo nuo pagyrimo?

Pagarbiai,

Kun. Robertas Gedvydas Skrinskas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija