„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.7 (300)

2017 m. liepos 21 d.


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno


 

Britų kardinolo pastabos Seime apie prekybą žmonėmis

Britų kardinolas Vincentas Nikolsas (Vincent Nichols) birželio 25-ąją dalyvavo Teofiliaus Matulionio skelbimo palaimintuoju iškilmėje Vilniuje, kaip Europos Vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) pirmininkas, tačiau kitą dieną į Lietuvos Respublikos Seimą atvyko kaip Šv. Mortos grupės pirmininkas ir dalyvavo diskusijoje „Prekyba žmonėmis: globalizacija, vertybės, socialinė atskirtis ir partnerystės svarba“. Prie diskusijos prisidėjo Seimo nariai, Vidaus reikalų ministerijos ir policijos vadovai, žurnalistai ir ekspertai.

Šv. Mortos grupė yra bendras policijos ir Bažnyčios vadovų tinklas, šiuo metu veikiantis 36 valstybėse, įsteigtas 2014 metais. Jo surengtuose susitikimuose greta kitų valstybių policijos vadovų kelis kartus dalyvavo aukščiausi Lietuvos policijos pareigūnai. Šis tinklas sukurtas ieškant būdų geriau pasipriešinti prekybai žmonėmis, prevencijai.

Kardinolas V. Nikolsas pabrėžė savo, kaip Bažnyčios lyderio, įsipareigojimo motyvą: tai – pareiga ginti kiekvieno asmens orumą, bet kokiomis aplinkybėmis ir bet kokiu laiku. Šis orumas nepriklauso nuo asmens sugebėjimo ar statuso, bet yra įsišaknijęs asmens egzistencijos gelmėje, žmogaus gyvybėje, gautoje iš Dieviškojo Kūrėjo, apsireiškusio kaip mylintis Tėvas, o prekyba žmonėmis atima šį orumą ir paverčia žmogų vartojamu daiktu. Manoma, kad daugiau kaip 20 mln. asmenų yra šiuolaikinės vergovės aukos. Tai – gėdos žymė visai žmonijos šeimai.

Britų kardinolas paminėjo tris dalykus, kurie atvedė iki Šv. Mortos grupės įsteigimo. Pirma, buvo asmeniškas susitikimas ir pokalbis prieš penkerius metus su prekybos ir priverstinės prostitucijos auka, kuri papasakojo širdį veriančią istoriją. Tai buvo jauna britė, parduota Italijoje. Antra, buvo bendro darbo tarp moterų vienuolių ir Londono policijos pažinimas, kuris iš tiesų leido pagelbėti aukoms ir patraukti atsakomybėn kaltuosius. Iš pradžių tarp abiejų pusių pasitikėjimo nebuvo, mat policija siekė atsakomybėn patraukti tas pačias moteris, kurioms vienuolės siekė padėti. Bet vėliau pasitikėjimas buvo sukurtas, pasikeitė požiūris ir procedūros. Trečia, buvo popiežiaus Pranciškaus padrąsinimas ir paraginimas tęsti ir plėsti tokio pobūdžio policijos ir Bažnyčios vadovų bei institucijų bendradarbiavimą, į kurį, kaip dar kartą priminė kardinolas V. Nikolsas, jau įsitraukė nemažai šalių. Jis išvardijo darbo kryptis Jungtinėje Karalystėje. Tai – sąmoningumo žadinimas ir tikrovės pažinimas, aukų globa ir sielovada, pagalba reintegruojantis, gerų praktikų analizė Šv. Marijos universiteto Šiuolaikinės vergovės studijų centre Londone. Tai – prevencinis darbas su potencialiomis aukomis žemėje ir jūroje, tarp migrantų bendruomenių. Šv. Mortos grupės patirtis prisidėjo prie nepriklausomo Jungtinės Karalystės kovos su šiuolaikine vergove komisaro Kevino Hylando (Kevin Hyland) pastangų įtraukti kovą prieš prekybą žmonėmis į Jungtinių Tautų vystymosi programą.

„Bažnyčia ir policija, dirbdamos kiekviena savo kompetencijos ribose, sukūrusios tarpusavio pasitikėjimą, iš tiesų gali prisidėti prie bendrojo gėrio“, – reziumavo kardinolas.

Vatikano radijas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija