„XXI amžiaus“ priedas pagyvenusiems žmonėms, 2016 m. gruodžio 16 d., Nr. 4 (63)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Pagyvenusių žmonių dienos centro sukaktis

Malda prie stalo. Iš dešinės:
klebonas kun. Stasys Šlepavičius,
buvęs klebonas kun. Stanislovas
Anužis, Klaipėdos rajono meras
Vaclovas Dačkauskas

Į nuotaikingą šventę, prasidėjusią Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčioje šv. Mišiomis, kurias aukojo klebonas kun. Stasys Šlepavičius ir prieš keletą mėnesių persikėlęs į kitą parapiją buvęs klebonas kun. Stanislovas Anužis, atvyko Klaipėdos rajono meras Vaclovas Dačkauskas, jo pavaduotoja Rūta Cirtautaitė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Ligita Liutikienė ir Socialinės paramos skyriaus vedėja Dalia Gumuliauskienė.

Renginys tęsėsi šalia bažnyčios įsikūrusiame ir dabar jau 44 pagyvenusius žmones priimančiame centre, išpuoštame lankytojų darbais. Visi kartu pasižiūrėjo filmą apie centro veiklą 2015–2016 metais, pavadintą „Pasaka „išminties istorija“. Apie tai, kaip visiems sekėsi, pasakojo centrui vadovaujanti socialinė darbuotoja Laima Račkienė, daug gražių linkėjimų išsakė visi rajono vadovai. Meras V. Dačkauskas įteikė praktiškų dovanų.

Endriejavo seniūnė Laimutė Šunokienė dėkojo centro įkūrėjui kun. S. Anužiui ir visiems rajono vadovams už paskatinimą, palaikymą ir visokeriopą paramą.

Centro darbuotojus pasveikino Endriejavo pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Virginija Varnelienė, gražių eilėraštukų paskaitė mokiniai – trečiokė Liucija Grudzinskaitė ir penktokas Ignas Račkus. Ši senjorams maloni ir daugeliui antraisiais namais tapusi įstaiga įkurta Endriejavo parapijos iniciatyva, skatinant rajono savivaldybei, pagal projektą gavus Europos Sąjungos paramą (apie 87 tūkst. €). Pastato fasado sienoms apšiltinti lėšų skyrė savivaldybė. Antrame aukšte įsikūrusi klebonija. Čia senieji endriejaviškiai gauna kokybiškas paslaugas, palaikomi socialiniai įgūdžiai, žmonės ilgiau išlieka savarankiški, guvūs ir linksmi, kiekvienas atranda sau įdomios veiklos – skaityti ir aptarti spaudą, piešti, megzti, kurti įvairius rankdarbius, žaisti šaškėmis, šachmatais ir kitus stalo žaidimus. Vienu metu čia leisti laiką gali 5–6 žmonės be nakvynės ir pietų 4 valandas per dieną. Pagal projektą ši veikla turi būti vykdoma penkerius metus, tačiau jau dabar nekyla abejonių, kad šis laikas bus pratęstas. Savivaldybė centro veiklai skiria po 13 902 € kasmet (patalpoms šildyti ir kitoms komunalinėms paslaugoms bei darbuotojų atlyginimams). Lėšų skiriama dviem etatams išlaikyti, kurie padalinti keturiems darbuotojams. Be socialinės darbuotojos Laimos Račkienės, čia dirba jos padėjėjos – Daina Grudzinskienė ir Laima Bulvydienė. Ir gimtadienio šventės metu jos sukosi aplink ir aptarnavo svečius ir senjorus, kurie ir dainavo, ir paeiliui pasaką sekė. Žinoma, sudainuota ir „Ilgiausių metų“. Prisiminimais dalijosi ir prasmingų linkėjimų išsakė buvusi mokytoja, vyriausia centro lankytoja Barbora Gaudiešienė. Gražiai kalbėjo Aldona Laucevičienė, Marijona Ašmontienė ir kiti.

Koncertavo Endriejavo kultūros namų meno vadovė Aida Liutikienė ir Algirdas Baltrimas.

Ilgiausių metų Endriejavo parapijos pagyvenusių žmonių dienos centrui – šviesos žiburėliui miestelyje!

Endriejavas, Klaipėdos rajonas
Klaipėdos rajono savivaldybės informacija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija