„XXI amžiaus“ priedas pagyvenusiems žmonėms, 2016 m. gruodžio 16 d., Nr. 4 (63)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Bažnyčia dėkinga seneliams

Spalio 15-osios, šeštadienio, rytą popiežius Pranciškus susitiko su septyniais tūkstančiais italų pensininkų ir jiems sakytoje kalboje iškėlė senelių vaidmens šeimos, visuomenės ir bažnytinės bendruomenės gyvenime svarbą. „Bažnyčia žiūri į senus žmones su meile, dėkingumu ir didele pagarba. Jie yra svarbi krikščionių bendruomenės ir visuomenės dalis, – sakė Popiežius. – Jūs esate labai reikalingi, nes jūsų sukaupta patirtis yra brangus turtas, labai reikalingas, kad galėtume atsakingai ir su viltimi žiūrėti į ateitį. Jūsų branda ir išmintis gali padėti jaunesniems žmonės jų brandos kelyje, gali jiems padėti žengti į ateitį ir ieškoti savo kelio“. Popiežius labiausiai iškėlė nepamainomą senatvės sulaukusių žmonių vaidmenį šeimos aplinkoje. „Kiek daug senelių rūpinasi savo anūkais, labai paprastai perduoda jiems gyvenimo patirtį, savo bendruomenės ir tautos dvasines ir kultūrines vertybes. Šalyse, kurios išgyveno sunkius religijos persekiojimus, seneliai perdavė tikėjimą naujoms kartoms, slapta rūpinosi, kad vaikai būtų pakrikštyti“.

Labai svarbu šiandien gaivinti ir stiprinti ryšius tarp skirtingoms kartoms priklausančių žmonių. Pasak Šventojo Tėvo, jaunimo ir senų žmonių bendravimas reikalingas, kad tautos turėtų ateitį: nuo jaunimo priklauso keliaujančios tautos gyvastingumas, o seni žmonės tai sustiprina savo atmintimi ir išmintimi. „Kalbėkitės su savo anūkais, – ragino senelius Pranciškus. – Leiskite, kad jie jūsų klausinėtų. Jaunimas turi savo specifiką, kitaip elgiasi, mėgsta kitokią muziką, tačiau jam reikia senų žmonių, reikia nuolatinio dialogo, nori pasisemti išminties“. Popiežius paminėjo Jėzaus paaukojimo šventykloje sceną. „Kai sukako 40 dienų nuo Jėzaus gimimo, Juozapas ir Marija jį atnešė į šventyklą. Jų pasitikti atėjo seneliai Simeonas ir Ona. Jie buvo tautos išmintis; jie šlovino Dievą ir meldė, kad tos išminties būtų kupinas ir į šventyklą atneštas kūdikis. Ne kunigas, bet seneliai išėjo pasitikti į šventyklą atnešto Jėzaus – pirma seneliai, tik po to kunigas“. „Brangieji seneliai ir brangios močiutės, ačiū jums už jūsų duodamą meilės pavyzdį, už pasiaukojimą ir išmintį, – sakė Šventasis Tėvas. – Ir toliau drąsiai liudykite šias vertybes. Tenepristinga visuomenei jūsų šypsenos ir jūsų gerų akių šviesos“. Prieš palaiminimą popiežius pakvietė audiencijos dalyvius tyliai malda paprašyti Jėzaus močiutės šv. Onos užtarimo.

Vatikano radijas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija