„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2018 m. vasario 9 d., Nr.2 (219)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Studentei iš Indijos lengva dalyvauti Lietuvos katalikų apeigose

Kaune mediciną studijuojanti
Jane Velda Crasto ir Nisika iš Indijos
Edvardo ŠIUGŽDOS nuotrauka

Bom Jesus Bazilika, kurios koplycioje
yra šv. Pranciškaus Ksavero palaikai

Kauno Prisikėlimo Bazilikoje kiekvieną sekmadienį sutinkame dvi jaunas merginas, kurios, kaip aiškiai matėsi, yra ne vietinės, o iš kitos šalies. Pakalbinę vieną jų sužinojome, kad ji atvykusi iš Indijos, Kaune studijuoja mediciną. Tai – Jane Velda CRASTO. Ji maloniai sutiko atsakyti į „XXI amžiaus“ klausimus.

Dažnai Jus matome Kauno Prisikėlimo Bazilikoje. Taigi, kaip mes galime suprasti, esate katalikė. Koks yra jūsų vardas ir pavardė?

Mano vardas yra Jane, pavardė – Crasto. Pilna mano pavardė yra Jane Velda Crasto.

Iš kokios šalies esate atvykusi ir ką čia veikiate? Tikriausiai, mokotės. Koks yra jūsų mokymosi tikslas?

Esu atvykusi iš Indijos ir Lietuvos sveikatos mokslų universitete Kaune (LSMU, angl. LUHS) studijuoju mediciną. Mano tikslas – tapti rūpestinga gydytoja. Į Lietuvą atvykau prieš pustrečių metų.

Kiek studentų jūsų grupėje? Iš kurių šalių kilę šios grupės studentai? Ar mokotės su savo bendraamžiais iš Indijos toje pačioje grupėje? Kokiomis kalbomis vyksta paskaitos ir egzaminai? Ar grįšite į savo šalį, ar liksite Lietuvoje arba Europoje?

Mano grupėje yra dešimt studentų. Mano kolegos yra iš skirtingų šalių. Kai kurie iš jų yra iš Afrikos, kai kurie iš Švedijos ir keli iš Indijos, kitose grupėse yra žydų, arabų, ispanų studentų. Kartais mokomės kartu su kitomis grupėmis kaip visas kursas. Visos paskaitos ir egzaminai yra anglų kalba. Beveik pustrečių metų mokiausi ir lietuvių kalbos, todėl galiu šiek tiek suprasti lietuviškai. Kai baigsiu studijas Lietuvoje ir, jei gausiu galimybę panaudoti savo, kaip gydytojos, išsilavinimą Lietuvoje ar Europoje, tikrai norėčiau rasti darbą ir savo šalyje.

Kaip patinka jums Lietuva? Ar žinote, kad vasario mėnesį, tiksliau, vasario 16 dieną, Lietuva švenčia šalies šimtmetį? Štai matote katalikų laikraštį „XXI amžius“, kuriame rašoma, kiek dienų liko iki mūsų valstybės šimtmečio sukakties. Ką jūs žinote apie Lietuvos jubiliejų iš savo dėstytojų, draugų ar pažįstamų?

Jūsų kraštas yra gražus, ramus ir tylus. Kartais, kai mes atostogaujame, žvalgomės upių krantais ir žavimės vandens telkiniais. Taip, aš girdėjau, kad Lietuva švenčia savo šimtmetį. Aš susijaudinusi laukiu tos svarbios dienos. Nieko ypatingo negirdėjau iš dėstytojų ar pažįstamų, bet tikrai norėčiau išgirsti apie tai.

O iš kurios Indijos valstijos esate?

Esu atvykusi iš Maharaštros valstijos, Mumbajaus miesto. Gimiau ir augau Mumbajuje. Tačiau visi mano protėviai yra iš Goa valstijos. Mes kasmet vykstame į Goa. Tai – valstija Indijos vakaruose, prie Arabijos jūros. Jos centras – Panadžio miestas.

Dabar pakalbėkime apie jūsų šalį Indiją. Ji turi labai seną istoriją. Kiek kalbų yra Indijoje? Ar galėtumėte susikalbėti (ar bent galėtumėte suprasti) Indijos šiaurėje ar pietuose? Kokia kalba tektų bendrauti? Galbūt anglų kalba?

Indija yra graži šalis su įvairiomis bendruomenėmis. Iš viso Indijoje yra pripažinta 31 kalba, tačiau valstybės pripažintos tik 22 kalbos, turinčios oficialų statusą atskirose valstijose. Daug daugiau kalbų yra mažuose kaimuose, ir jos dar nėra visos suskaičiuotos. Indija – daugiatautė valstybė, joje gyvena keli šimtai tautų, kalbančių daugiau nei 1700 kalbų.

Pasakykite „laba diena“ hindi, bengalų kalbomis.

Kaip sakiau, valstybinėmis kalbomis pripažintos 22 kalbos. Galiu kalbėti angliškai, hindi, marathi ir konkani (Goa valstijoje vartojama kalba – L.Š.). Bengališkai „laba diena“ bus „subha dina“, o hindi kalba – „subh din“.

Kokia kalba, be anglų, kalbate namuose?

Su savo mama kalbu anglų kalba, o su močiute – konkani (Goa valstijoje vartojama kalba).

Tada pasakykite „laba diena“ konkani kalba.

„Laba diena“ konkani kalba  – „Dev bharo dis dium“. Šis pasisveikinimas reiškia „tesuteikia Dievas jums gerą dieną“, nes konkani kalba „Dev“ reiškia Dievas. Bengališkai Dievas vadinamas „Debat“,  hindi kalba – „Bhagwan“.

Tai labai įdomu: visomis jūsų minėtomis Indijos kalbomis „diena“ skamba panašiai kaip lietuvių kalba, o konkani kalba „Dievas“ skamba visai lietuviškai – „Dev“, panašiai ir bengalų kalba – „Debat“. Tas rodo seną istorinį ryšį tarp Lietuvos ir Indijos, apie tai kalbedavo ne vienas tyrinetojas. Taigi, dabar pakalbėkime apie Goa valstiją. Kokia kalba kalba jūsų tauta? O ar Goa žmonės kalba portugališkai, juk iki 1960 metų Goa priklausė Portugalijai ir buvo jos valdoma? (Nuo 1510 metų Goa teritoriją valdė portugalai, ir tik 1961 metais Indijos kariuomenė, vieną dieną padariusi „reidą“ į Goa, prijungė ją prie Indijos – L. Š.) Kaip galite apibūdinti Portugalijos valdymą Goa valstijoje? Ar apie jį prisimena jūsų seneliai ar kiti giminaičiai?

Goa valstijoje nesutikau daug žmonių, kalbančių portugališkai. Bažnyčioje girdėjau portugalų giesmes. Taip, mano 80-metė senelė prisimena Portugalijos valdymą. Nana, kaip aš mielai ją vadinu, net turi Portugalijos leidimą, kuriuo ji naudojosi, kai keliaudavo iš Goa į Mumbajų.

Kaip jūs apibūdintumėte Goa katalikus? Ar portugalai prisidėjo prie katalikybės Goa valstijoje? Kuriose šalyse portugalai ar kiti užsieniečiai prisidėjo prie Indijos katalikybės ar krikščionybės išsaugojimo? O gal ir kitos tautos prisidėjo prie katalikybės?

Goa katalikai yra tokie pat kaip ir visame pasaulyje. Jie labai šventai laikosi katalikybės ir įvairiais būdais padeda vienas kitam. Portugalai daug prisidėjo prie katalikybės Goa tiek šiaurinėje, tiek pietinėje dalyje. Goa valstijoje jie pastatė gražių bažnyčių.

Goa valstijoje gyvena apie 1,4 milijono žmonių. Kiek iš jų yra katalikų? Kokia yra katalikų padėtis Goa, kokios yra katalikų apeigos? Ar tai labai skiriasi nuo Lietuvos apeigų?

Manau, kad daugiau nei pusė Goa valstijos žmonių yra katalikai. Katalikiškų tradicijų jie ypač laikosi namuose, poilsiaudami ir išreiškia save kaip katalikai dirbdami savo darbą ir per daug nesirūpindami dėl rytojaus. Katalikų apeigos yra vienodos ir Goa, ir Lietuvoje. Čia, Lietuvoje, netgi giesmių melodija yra ta pati, išskyrus tai, kad giedama lietuviškai. Taigi, aš dažnai čia lankau šv. Mišias. Katalikų apeigos Lietuvoje man patinka ir aš galiu lengvai prisijungti. Ir lietuviai visada būtų pasveikinti Goa bažnyčiose ir galėtų tinkamai ir prasmingai dalyvauti šv. Mišiose.

Anksčiau į Prisikėlimo Baziliką ateidavote su savo drauge. Ir šiandien jūs abi dalyvavote šv. Mišiose. Iš kurios Indijos valstijos yra jūsų mokslo draugė?

Taip, Nisika atvyko čia rugsėjį ir, kai tik įmanoma, mes būname kartu. Ji irgi gyvena Mumbajuje (buv. Bombėjus). Misikos tėvas yra iš pietų, o motina – iš šiaurės Indijos. Per Kalėdų šventes jos šeima buvo atvykusi į Lietuvą ir jūs, tikriausiai, matėte jos tėvą ir seserį Prisikėlimo Bazilikoje. Aš Kalėdų šventėms buvau išvykusi į Indiją.

Ar žinote, kad Goa bažnyčios ir vienuolynai yra įtraukti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą? Gal galite papasakoti apie juos daugiau?

Taip, žinau. Bom Jesus bazilikoje (Gerojo Jėzaus bazilika, Bom Jesus - port. Gerasis Jėzus) yra koplyčia, kurioje yra Ispanijos jėzuito šv. Pranciškaus Ksavero palaikai. Šis šventasis buvo kanonizuotas 1622 metais. Toje bazilikoje esu buvusi daug kartų.

Kaip Motiną Teresę gerbia Indija? Kokią įtaką ji turėjo katalikų bendruomenėms? Kaip ji rūpinosi vargšais ir ligoniais?

Motina Teresė yra paskelbta dabar šventąja. Ji rūpinosi ligoniais, vargstančiais ir mirštančiais. Taip, ji labai gerbiama Indijoje.

Ar yra kitų religijų Goa? Kokią dalį sudaro indusai? Ar tarp katalikų (ir apskritai krikščionių) bei indusų ar musulmonų kyla konfliktų?

Taip, Goa valstijoje yra ir indusų, ir musulmonų. Tačiau tarp jų nekyla jokių nesutarimų. Visi jie, kaip Goa piliečiai, gyvena laisvai.

Mes žinome, kad praėjusį šimtmetį, septintąjį–devintąjį dešimtmečiais, Goa buvo garsi kaip hipių Meka?

Taip, apie tai aš girdėjau iš savo mamos ir dėdžių.

Ką dar įdomaus pasakytumėte apie vieną iš katalikiškiausių Indijos valstijų – Goa?

Goa pasižymi gražiomis bažnyčiomis, gražiais paplūdimiais ir labai puikiu klimatu. Jūs čia galite puikiai apsipirkti, o laisvalaikį praleisti žvejojant.

O ką dar pasakytumėte apie Indiją? Ar buvote kitose Indijos valstijose ar vietovėse?

Indijoje yra daug valstijų. Teko būti Keraloje, nes turėjau išlaikyti stojamuosius egzaminus į Lietuvos sveikatos mokslų universitetą Kaune. Tada aplankiau Mangalorą (Karnatakos valstija). Man teko lankytis Delyje, kai vykau į Lietuvos ambasadą gauti vizos. Buvau Udaipuro mieste Radžastano valstijoje, įdomiai keliavau, buvau Kalkutoje, vienoje vienuolijos  ceremonijoje, ir apsilankiau Motinos Teresės pagarbos vietoje, buvau Chennai (Tamil Nadu valstija) Dievo Motinos Gerosios Sveikatos bazilikoje pasišventimo maldose.

Kaip apibūdintumėte Indijos žmones? Kokia yra religijos vieta šalies žmonių gyvenime? Ar kastos egzistuoja Indijoje ir Goa valstijoje?

Apskritai, žmonės sunkiai dirba ir užsiima savo verslu. Kastos egzistuoja tik atokiose Indijos vietovėse. Goa valstijoje nėra jokių kastų problemų.

Ar Indijoje gyvenimas yra lengvas?

Indijoje gyvenimas yra įprastas, kaip ir kituose kraštuose. Niekada nėra lengva jokioje šalyje.

Koks yra Indijos kultūrinis gyvenimas?

Kultūra yra labai įvairi, nes kiekviena bendruomenė įneša daug ką savito.

Dėkoju už pokalbį.

Kalbėjosi Livija ŠIUGŽDIENĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija