„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2018 m. sausio 12 d., Nr.1 (218)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Kalėdinis šeimų susitikimas

Šilalės lopšelio-darželio
„Žiogelis“ ugdytinių pasirodymas

Sveikina meras Jonas Gudauskas (kairėje)

Piešinių paroda „Mano šeimos Šv. Kalėdos“

Besiartinant Šventosios Šeimos šventei (šiemet ji minėta gruodžio 31-ąją) Šilalės dekanato Šeimos centro darbuotojų, sutuoktinių K. ir K. Ačų bei Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebono kan. dr. Algio Genučio iniciatyva šią šventę paminėti gruodžio 29 dieną vyko kalėdinis šeimų susitikimas „Sušildykime vienas kito širdį“. Už šeimas melstasi šv. Mišiose Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. Po susitelkimo maldoje šeimos susirinko į Šilalės kultūros centrą. Renginio pradžioje į salę įneštas šeimos židinys, simbolizuojantis namų šilumą ir jaukumą. Šeimas džiugino mažųjų Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ ugdytinių pasirodymas (muzikos vadovė – G. Pauliuvienė, auklėtoja – D. Kasiliauskienė), Šilalės kultūros centro moterų kvarteto „Aitra“ bei Šilalės kultūros centro moterų vokalinio ansamblio „Aušrinė“ (vadovė – L. Petkuvienė) atliekamos dainos. Giesmes giedojo Šilalės rajono Obelyno pagrindinės mokyklos skautės (vadovė – J. Armonienė), Šilalės parapijos Sumos choras (vadovas – A. Kazlauskas). Mažaisiais renginio dalyviais rūpinosi Šilalės Simono Gaudėšiaus skautai.

Renginyje dalyvavo svečiai iš Tauragės bei Plungės Šeimų centrų, o apie santuokinį gyvenimą liudijo L. ir A. Raudonių šeima.

Buvo atidaryta Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus pavaduotojos ugdymui K. Ačės inicijuota respublikinė piešinių paroda „Mano šeimos Šv. Kalėdos“. Organizatoriai gavo net 175 piešinius, kuriuose vaikai iš visos Lietuvos pavaizdavo savo šeimų Šv. Kalėdų tradicijas.

Parodą buvo galima apžiūrėti Šilalės kultūros centro fojė, o su elektronine parodos versija galima susipažinti Šilalės dekanato Šeimos centro bei Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ socialinio tinklapio „Facebook“ paskyrose.

Renginyje dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės mero Jono Gudausko šeima. Meras linkėjo, kad ši šventė būtų tradicinė. Šilalės dekanato dekanas Kaltinėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. Narsutis Petrikas dėkojo organizatoriams už iniciatyvą vienyti tradicines šeimas, o Pajūrio Švč. Trejybės parapijos klebonas kun. Antanas Mačius visus ragino kitą kartą atsivesti į tokius renginius ir kaimynus bei pažįstamus. Šilalės klebonas kan. dr. A. Genutis priminė katalikiškos šeimos reikšmę Bažnyčios ir tautos gyvenime. Jis akcentavo, jog būtina katalikiškoms šeimoms tarpusavyje bendrauti ir bendradarbiauti sprendžiant iškylančius opius gyvenimo klausimus. Klebonas dėkojo visiems susirinkusiems, atlikėjams, vaikams, jų tėvams ir visiems, prisidėjusiems organizuojant renginį. Susitikime dalyvavusios šeimos atnaujino kitados duotą santuokos priesaiką, pasižadėjo kartu tęsti gyvenimo kelionę.

Kalėdinis šeimų susitikimas užbaigtas visiems susirinkusiems kartu su renginyje dalyvavusiais kolektyvais giedant tradicinę giesmę „Sveikas, Jėzau gimusis“. Renginiui pasibaigus, susibūrusios šeimos vaišinosi ir bendravo prie arbatos arba kavos puodelio.

Šilalės dekanato Šeimos centro informacija
K. Ačės, K. Ačo ir P. Juozauskienės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija