„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2018 m. birželio 22 d., Nr.6 (223)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Dekanato jaunimo šventėje – šv. Mišios, žaidimai ir paskaitos

Grupės „Kūjeliai“ nariai
su jaunimo šventės dalyviais

Klebonas kun. Domingas
Avelaneda su grupe šventės dalyvių

PUMPĖNAI. Gegužės 12-ąją čia vyko Pasvalio dekanato jaunimo diena. Miestelyje vaikščiojo būrys jaunuolių, kurie rinkosi ne tik smagiai praleisti laiką ir pažaisti įvairių žaidimų, bet kartu dalyvauti futbolo ir krepšinio varžybose bei pasiklausyti paskaitų.

Paskaitos buvo neįprastos ir įdomios: „Krepšinis ir tikėjimas“, „Ateitininkai“, „Skirtingi, bet vienodai vertingi“ ir „Pašaukimas ir Dievo planas“. Paskaitas vedė gyvenimo motyvatorius Arminas Vareika, kun. Gabrielius Satkauskas, Kauno arkivyskupijos jaunimo centro komanda ir sesuo Aušros Vartų Marija. Visos paskaitos vyko vienu metu, todėl jaunuoliai turėjo pasirinkti, kurios iš jų klausytis. Po paskaitų susirinkusieji dalyvavo šv. Mišiose. Ypatingą aurą sukūrė mišrus LEU choras „Ave vita“, giedojęs šv. Mišiose. Po šv. Mišių vyko grupės „Kūjeliai“ koncertas. Grupė atliko savo kūrybos dainas, publiką išjudino liaudies šokiai. Pertraukos metu pasirodė kunigas Domingas ir Pumpėnų savanoriai – Lukas, Eigirdas, Irūna, Rimantė, Dominyka – parodydami nuotaikingą vaidinimą „Gyvatėlė“, sukurtą būtent šiai šventei.

Į renginį Pumpėnuose susirinko daugiau kaip 400 jaunuolių, todėl miestelis tiesiog atgijo. Gatvės buvo išpuoštos nuostabiomis dekoracijomis, kuriomis pasirūpino šventės organizatoriai. Dalyviai mėgavosi skaniais ledais, vaišinosi naminiais mėsainiais, kuriuos pagamino Pumpėnų miestelio bendruomenės pirmininkė Vilma Matuzevičienė ir dar keli šaunūs bendruomenės nariai. Šventę organizavo Pumpėnų parapijos savanorių kolektyvas. Jam vadovavo klebonas, Pumpėnų gimnazijos tikybos mokytojas kun. Domingas Avellaneda Cabanillas IVE, ir kun. Marcos Coduti IVE, Įsikūnijusio žodžio kongregacijos seserys vienuolės Dovirė, Aušros Vartų Marija Constancy.

Pasvalio rajonas
Armino Vareikos nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija