„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2017 m. liepos 14 d., Nr.7 (212)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Prasminga ateitininkų kelionė

Grupė šilališkių su vyskupais Linu
Vodopjanovu ir Arūnu Poniškaičiu

Birželio 23-25 dienomis vykusios Lietuvos jaunimo dienos buvo išskirtinės – pirmą kartą surengta atskira diena studentams ir jau baigusiems studijas jaunuoliams nuo 18 metų. Paskutiniąją dieną visi dalyvavo Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijoje. Spausdiname šilališkių ateitininkų įspūdžius.

Mes, Kaltinėnų ir Šilalės ateitininkai, išsiruošėme į Lietuvos jaunimo dienas (LJD). Už tai, kad galėjome nuvykti į tikėjimo šventę, kurios tema – „Tiesa padarys jus laisvus“, esame labai dėkingi Šilalės rajono savivaldybei. Palaiminti Kaltinėnų klebono, Šilalės dekano kun. Narsučio Petriko, išvykome ne tik į LJD, bet ir į arkiv. Teofiliaus Matulionio beatifikaciją – paskelbimą palaimintuoju.

Nors pirmoji diena buvo skirta studentams, bet mielai priėmė ir mus. Šiose Lietuvos jaunimo dienose pirmą kartą buvo surengta atskira diena studentams ir jau baigusiems studijas jaunuoliams nuo 18 metų. Šventė prasidėjo šaunia vakarone, kuri išjudino pačius apatiškiausius. Po akademinės dienos atidarymo ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto kieme, auditorijose ir Visų Šventųjų bažnyčios parapijos salėje vyko teminiai užsiėmimai. Vėliau prasidėjo koncertas, po kurio išsirikiavę eisenai dalyviai ėjo į Šv. Kazimiero bažnyčią. Čia nuo 21 val. vyko maldos ir šlovinimo vakaras, jo metu giedojo LJD choras. Pirmąją vakaro dalį vainikavo adoracija ir malda, dėkojant už pasaulio sukūrimą ir prašant padėti atrasti pašaukimą. Šis vakaras labiausiai palietė širdis, visiems labai patiko, kai kurie net apsiverkė. Kai dalinomės įspūdžiais, paaiškėjo, kad daugumai labiausiai įsiminė šlovinimas. Daugelis tikisi dar kada nors pakliūti į tokį galingą šlovinimą ir adoraciją.

Antroji diena, birželio 24-oji, prasidėjo atidarymu „Siemens“ arenoje. Pagrindiniai dienos renginiai vyko Vilniaus senamiestyje ir Mykolo Romerio universitete (MRU). Tądien 8 val. ryto Adoracijos palapinėje šalia „Siemens“ arenos kartu su savanoriais dalyvavome šv. Mišių aukoje. Po Eucharistijos čia prasidėjo adoracija, užtrukusi iki 23 val. Nuo 11 val. „Siemens“ arenoje vyko iškilmingas šventės atidarymas. Renginį pradėjo specialiai renginiui suburtos šokėjų trupės pasirodymas, vėliau Paulina Paulauskaitė su LJD choru atliko renginio himną.

Pasirinkusieji teminius užsiėmimus rado temą pagal savo širdį, bet mūsų grupelei labiausiai įsiminė tema „70 minučių šlovės“. Taigi vėl vyko šlovinimas su LJD choru ir grupe „Ichtius“. Vakare džiaugėmės vysk. Kęstučio Kėvalo liudijimu. Visi šnabždėjomės laimingi: „Čia bus mūsų naujasis Telšių vyskupas“. Džiaugėmės Susitaikymo sakramentu ir Šlovinimo vakaru. Jį užbaigė svečias iš Anglijos Martinas Smitas. Triukšmo buvo daug, bet atlaikėme.

Trečiąją dieną jau tikėjomės lietaus. Nelijo. Sakė, kad vysk. Arūnas Poniškaitis labai meldėsi ir išmeldė gerą orą. Taigi išskubėjome į fiestą prie Baltojo tilto. Pramogos, linksmybės, sportas džiugino visus. Vidurdienį išsirikiavę su vėliavomis jau žygiavome į Katedros aikštę, kur vyko arkiv. T. Matulionio beatifikacija. LJD kryžių nešė šeši savanoriai, o koloną sudarė daugiau nei 5000 žmonių. Katedros aikštėje nustebino žmonių daugybė ir šv. Mišių grožis, sklido ramybė, didingumas ir Dievo malonė. Šv. Mišioms, kurios sekmadienį prasidėjo 14 val., vadovavo svečias iš Vatikano – Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Andželas Amatas (Angelo Amato). Eucharistiją aukojo apie 50 vyskupų ir 600 kunigų. Šv. Mišios vyko lotynų kalba, tačiau paruoštose knygelėse buvo galima rasti ir lietuviškus vertimus, giesmių natas bei žodžius. Žodžio liturgijoje dalis skaitinių ir visuotinės maldos kreipinių buvo skaitoma anglų, rusų, baltarusių, lenkų, latvių kalbomis. Labiausiai sujaudino momentas, kai buvo pranešta, kad arkiv. T. Matulionis skelbiamas Palaimintuoju. Pirmą kartą matėme, kaip pagerbiamas iš tikrųjų šventas žmogus. Miršta karaliai, žvaigždės, prezidentai. Po kelių mėnesių ar net dienų jų niekas neatsimena, o švento žmogaus šlovė tik prasideda. Jo gyvenimas yra pavyzdys mums, kaip iš tikrųjų reikia gyventi. Gavę dovanų po paveikslėlį su Palaimintojo arkiv. T. Matulionio atvaizdu vis dar dėkodami, pilni įspūdžių ir stebėdamiesi, išvykome į namus.

Dėkojame seserims Marijos tarnaitėms, kurios mums suteikė nakvynę, tikybos mokytojoms A. Buivydienei ir D. Šlušnytei už buvimą kartu ir visiems, kurie mus palaikė.

Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos tikybos mokytoja Darata Šlušnytė ir Kaltinėnų Jono Krikštytojo kuopos ateitininkė Gabrielė Baužaitė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija