„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2018 m. liepos 20 d., Nr.7 (224)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Mokinių kūrybos, skirtos šv. Kazimierui, apžvalga Seime

Ieva Vitkauskaitė

Su parodos Seime iniciatoriumi
Kaziu Starkevičiumi (antras iš kairės)
ir Šv. Kazimiero ordino magistru
Henriku Armoška-Eismontu (kairėje)

Giesmę šv. Kazimierui atlieka
operos solistė Sofija Jonaitytė

Kankliuoja Kauno Juozo
Grušo meno gimnazijos
mokinė Aistė Narbuntaitė

Mokinių darbų parodos, skirtos
šv. Kazimierui, Lietuvos
Respublikos Seime fragmentas

Birželio 25 – liepos 16 dienomis Lietuvos Seime vyko Kauno miesto mokinių dailės projekto – meninės akcijos „Šv. Kazimieras – lietuvių jaunimo globėjas“ (2002–2017) – jubiliejinė kūrybinių darbų paroda „Šv. Kazimieras – Lietuvių jaunimo globėjas. 15 metų kartu“. Parodos Seime iniciatorius – Seimo narys Kazys Starkevičius.

Dailės projektas – meninė akcija

Kaune jau tapo tradicija pasitikti Šv. Kazimiero dieną kuriant dailės kūrinius, kurie primintų jo šviesius darbus bei idėjas. Dailės projekto iniciatoriaus Aido Augusčio dėka jau 15 metų įvairių Kauno mokymo įstaigų mokiniai su mokytojais susiburia ir kuria kolektyvinius darbus naudodami įvairias technikas: tapybą, grafiką, koliažą, karpinius. Skamba muzika, poezija, literatūrinės kompozicijos, vyksta teatriniai pasirodymai, naudojami išraiškos šokio elementai.

Per visą projekto gyvavimo laiką (2002–2017 metus) darbai buvo kuriami įvairiose sakraliose Kauno miesto erdvėse – Kauno arkivyskupijos jaunimo centre, Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje, Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo Bazilikoje – ir Rotušėje. Tačiau neapsiribojama tik darbų kūrimo akcija, bet organizuojamos ir tų darbų parodos įvairiose erdvėse: Kauno miesto savivaldybėje, Vytauto Didžiojo universitete, Pažaislio vienuolyne, Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje, Kauno arkivyskupijos jaunimo centre ir kitur. Projekto organizatoriai – Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Šv. Kazimiero ordino Kauno skyrius, Kauno miesto dailės mokytojų metodinis būrelis.

Šis dailės projektas – meninė akcija – pritraukia nemažai garbingų svečių, išskirtinių asmenybių dėmesio: arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus, mons. Vytauto Grigaravičiaus, kun. Tomo Karklio, kun. Sauliaus Pauliaus Bytauto OFM, poeto Roberto Keturakio, kolekcininko Domo Akstino, buvusio Kauno vicemero Kazimiero Kuzminsko ir kitų. 15-ame projekto „Šv. Kazimieras – lietuvių jaunimo globėjas“ renginyje dalyvavo Seimo narys Kazys Starkevičius ir pasiūlė suorganizuoti parodą Lietuvos Respublikos Seime.

Parodos atidarymas Seime

Birželio 28 dieną Seimo spaudos konferencijų salėje oficialiai atidaryta paroda „Šv. Kazimieras – lietuvių jaunimo globėjas. 15 metų kartu“, kurios darbai eksponuojami Seimo Jungiamojoje galerijoje. Darbai atspindi 15 metų vykdyto dailės projekto temas ir nuotaikas.

Parodos atidarymo metu svečius sveikino Seimo narys K. Starkevičius. Jis džiaugėsi projekte dalyvaujančiais mokiniais ir mokytojais, pažymėjo, kad jaunoji karta mokoma pačių gražiausių ir švenčiausių dalykų. Svarbu, kad mokinys, kuriantis sakraline tema, labiau pasidomėtų šv. Kazimiero gyvenimu, jo darbais, stebuklais.

Renginyje prisiminta ir projekto atsiradimo istorija, kai Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos ir Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos dailės mokytojas ekspertas, Šv. Kazimiero ordino Kauno komtūras Aidas Augustis tapo aktyviu dailės mokytojų metodinio būrelio ir Šv. Kazimiero ordino Kauno skyriaus nariu. 2002 metais jam kilo idėja sujungti švietimo ir Ordino, kurio šūkis – „Gyventi darant gera“, veiklas. Rezultatas ir yra šis projektas, skatinantis bendradarbiauti, vienytis. Tačiau organizatoriams ne visus darbus pavyko išsaugoti, ypač, iš pirmųjų projekto veiklos metų. Šiuo metu į juos galima žiūrėti kaip į tam tikrą Kauno jaunųjų menininkų sakraliosios kūrybos raišką, rezultatą. Ši sudėtinga tema buvo sprendžiama laisvai, interpretuojant šv. Kazimiero ir mūsų gyvenimo aktualijas. Svarbu, jog iki šiol yra kaupiamas nuotraukų, filmuotos medžiagos archyvas ir kiekvienais metais išleidžiami atvirukai su geriausiais kūriniais, kuriuos buvo galima pamatyti jubiliejinėje projekto parodoje.

Ar šis projektas bus toliau tęsiamas? „Galbūt pavyks nukeliauti ir iki dvidešimtojo projekto ir išleisti leidinį – katalogą apie projektą“, – kalbėjo A. Augustis, o paskui padeklamavo eiles, sukurtas prieš pirmąjį projektą:

Ką veikia Šv. Kazimieras Kauno senamiestyje?
Bando žvilgsniu nuspėti Rotušės vėtrungės kryptį,
skaito miegančio elgetos gyvenimo nuoskaudų tekstus
ar užkloja sustirusį verkiantį našlaitį permatomo aukso karališku rūbu.
Niekas to nežino.
O gal tik trokšta nuvalyti stiklo šukes ir sopulius nuo šėlstančių mūsų širdžių.

Šv. Kazimiero ordino magistras Henrikas Armoška-Eismontas visiems priminė: „Šv. Kazimierui šiemet 560 metų, jo idėjos vis dar yra gajos bei svarbios. Ne veltui ir Šv. Kazimiero ordinas pavadintas jo vardu, nors buvo įvairių siūlymų. Bet vis dėlto šiandien šv. Kazimieras mus vienija ir yra trijų ar keturių tautų jungiamoji jėga: su kaimynais lenkais, baltarusiais, italais“. Šiam pasisakymui pritarė ir K. Starkevičius, pabrėždamas, kad „šiuo metu vienybė yra labai reikalinga, kad reikia ieškoti bendrų vardiklių LDK istorijoje“. Prisimintas Ordino tikslas – suvienyti žmones geriems darbams bei stiprinti Lietuvos tautinį savitumą ir valstybingumą. Tad H. Armoška-Eismontas mažiesiems šv. Kazimiero ambasadoriams (kuriantiems mokiniams) ir kitiems dalyvavusiems linkėjo: „Būkime stiprūs, tokie, koks buvo šv. Kazimieras, drąsūs ir su savo gražiomis idėjomis“.

Renginyje dar kalbėjo Seimo nariai Andrius Kupčinskas, Laurynas Kasčiūnas ir Edmundas Pupinis bei dailininkė Emilija Taločkienė. Šventišką parodos atidarymo programą papildė Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos merginų ansamblio, vadovaujamo Dalios Razumienės, atlikti muzikiniai kūriniai. Skambėjo „Lietuvių liaudies šokių pynė“ (kankliavo Aistė Narbuntaitė), „Kad ne auksinės vasaros“ (partizanų daina) ir Jurgos Šeduikytės daina „Nebijok“. Renginį vainikavo operos solistės Sofijos Jonaitytės sugiedota giesmė apie šv. Kazimierą.

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija