„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2017 m. birželio 23 d., Nr.6 (211)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Viktorina „Iš praeities per dabartį į ateitį“

Viktorinos dalyviai

Viktorinos vertinimo komisija

Apdovanojimo momentas. Sveikina Telšių
rajono savivaldybės Švietimo ir sporto
skyriaus vyr. specialistas Arūnas Juška

Šiais Garbingojo Dievo tarno Teofiliaus Matulionio metais Telšių vyskupijoje vyksta pasirengimas didžiajam ir labai svarbiam įvykiui – Žemaičių vyskupijos įkūrimo 600 metų jubiliejui. Jis bus švenčiamas rugpjūčio 19–20 dienomis Varniuose. Artinantis šiam svarbiam ir reikšmingam įvykiui Telšių miesto ir rajono mokyklų tikybos ir istorijos mokytojai bendromis pastangomis suorganizavo labai puikų renginį – viktoriną „Iš praeities per dabartį į ateitį“. Renginys vyko gegužės 10 dieną Telšių Vincento Borisevičiaus katalikiškos krypties gimnazijoje. Į šią viktoriną atvyko vyresniųjų klasių mokiniai iš Telšių Vincento Borisevičiaus, Žemaitės, ,,Džiugo“, Tryškių Lazdynų Pelėdos, Luokės Vytauto Kleivos, Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijų ir Telšių „Kranto“, „Germanto“ progimnazijų, Telšių „Ateities“ ir „Atžalyno“, Eigirdžių, Kaunatavo, Viešvėnų, Žarėnų „Minijos“ pagrindinių mokyklų. Užduotis rengė istorijos ir tikybos mokytojai.

Viktorina, skirta Žemaičių vyskupijos 600 metų įkūrimo jubiliejui, pradėta sveikinimais, kuriuos išsakė Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos direktorius Robertas Ežerskis ir šios gimnazijos kapelionas prel. Juozas Šiurys. Gražiai, originaliai prisistatė kiekviena atvykusi mokinių komanda. Vėliau komandos išskaidytos ir iš jų sudaryta 10 naujų grupių iš skirtingų mokyklų atstovų. Grupių darbą vertino komisija, kuriai pirmininkavo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos prefektas ir dėstytojas, kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas. Ji sudaryta iš Telšių r. savivaldybės Švietimo skyriaus atstovų – specialistų Arūno Juškos ir Indros Mileškienės, Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotojos Elenos Martinkienės ir šios gimnazijos istorijos mokytojos metodininkės Janinos Bucevičės, kuri renginio pradžioje visiems išsamiai pristatė Žemaičių vyskupijos istoriją.

Viktorinos užduotys buvo parengtos profesionaliai, įdomiai, šiuolaikiškai. Jose atsispindėjo istorinis, teologinis, liturginis, sakraliosios muzikos, pastoracijos, bažnytinės architektūros kontekstas. Dalyviai turėjo puikią galimybę patikrinti savo žinias, atskleisti kūrybingumą bei perspektyvųjį analitinį mąstymą. Jaunuoliai buvo parengę puikią muzikinę programą, kuri praskaidrino dalyvių nuotaiką.

Konkursas-viktorina puikiai atskleidė dalyvių turimas žinias apie Žemaičių vyskupijos istoriją, vyko gražus bendravimas ir bendradarbiavimas tarp grupių narių. Šis renginys puikiai įsikomponavo į pasirengimo vyskupijos 600 metų jubiliejaus šventimo programą.

Renginio pabaigoje organizatoriams, dalyviams, komisijos nariams buvo įteikti padėkos raštai, atminimo dovanėlės, išsakyta padėka pagrindinei viktorinos sumanytojai ir organizatorei Telšių Žemaitės gimnazijos tikybos mokytojai ir Telšių miesto bei rajono tikybos mokytojų metodinio būrelio pirmininkei Loretai Raudytei.

Renginys buvo puikus ir nuotaikingas, jis subūrė istorijos ir tikybos mokytojus bei vyresniųjų klasių mokinius iš Telšių miesto ir rajono mokyklų. Jo dalyviai išsiskirstė geros nuotaikos, pagilinę ar pakartoję istorijos ir religijos žinias, išmokę komandinio darbo ir taip priartinę istorinius dalykus prie dabarties.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Telšiai
Elenos Martinkienės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija