„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2017 m. liepos 14 d., Nr.7 (212)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Lipniūniečiai džiaugėsi dienos stovykla „Smagu kartu“

Panevėžio Alfonso Lipniūno
progimnazijos mokiniai Kryžių kalne

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija rūpinasi savo mokiniais net ir prasidėjus vasaros atostogoms. 50 1–5 klasių mokinių birželio pradžioje dalyvavo dienos stovykloje „Smagu kartu“. Buvo organizuotos dvi pamainos (po 5 darbo dienas), kuriose dalyvavo po 25 mokinius.

Alfonso Lipniūno progimnazija yra katalikiškos krypties mokykla, labai didelį dėmesį skirianti katalikiškoms vertybėms ugdyti, užtikrinti mokinių saugumą, propaguoti ir puoselėti sveiką gyvenseną bei plėtoti gamtosauginę veiklą.

Prasidėjus vasaros atostogoms, jaunesnio mokyklinio amžiais mokiniai dažnai leidžia jas savo namų kiemuose, neturėdami rimtų ir naudingų užsiėmimų, nes tėveliai dažniausiai dirba, be to, daug mūsų progimnazijos mokinių tėvelių neturi materialinių galimybių išleisti savo vaikus į poilsio stovyklas prie jūros ar užsienyje.

Vienas iš katalikiško ugdymo principų yra asmenybės ugdymas. Stovyklos veiklomis siekėme sužadinti mokinių domėjimąsi dvasinėmis ir moralinėmis vertybėmis, kad jie galėtų pozityviai žiūrėti į ateitį, norėtų kuo daugiau sužinoti ir išmokti; puoselėti pasididžiavimą Lietuva, jos istorija, kultūra; puoselėti mokinių tikėjimą, gailestingumą, atjautą, pagarbą kitam žmogui, sąžiningumą; telkti progimnazijos bendruomenę bendrystei, glaudesnių tarpusavio ryšių puoselėjimui.

Stovyklos veiklos buvo labai įvairios. Mokiniai aplankė Berčiūnų tautos kankinių bažnyčią, susidomėję apžiūrėjo kiekvieną Kryžiaus kelio stotelę žymintį medinį kryžių, senosios Berčiūnų bažnyčios vietoje pastatytą didingą paminklą „Kristaus prisikėlimas“.

Berčiūnuose stovyklautojai mokėsi teisingai įrengti laužavietę, paskui kepė dešreles, žaidė įvairius žaidimus, dalyvavo gamtos viktorinoje. Vienos pamainos mokiniai aplankė spektaklį „Raudonkepuraitė“. Stovyklautojai dalyvavo edukacinėje Kraštotyros muziejaus programoje „Vienu balsu“, skirtoje Lietuvos valstybės šimtmečiui, sužinojo, kaip atsikūrė nepriklausoma Lietuvos valstybė, kaip buvo kuriami valstybės simboliai: tautinė vėliava, herbas, valstybės vėliava. Paskui iš popieriaus darė tautinę vėliavėlę. Labiausiai mokiniams patiko ant kvapnaus meduolio su glaistu dekoruoti Vytį. Kol dekoruotas meduolis džiūvo, mokiniai iš didelių kaladėlių dėliojo su mūsų šalies istorija susijusius paveikslėlius. Baigdami edukacinį užsiėmimą, mokiniai nuoširdžiai sugiedojo Lietuvos himną.

II pamainos stovyklautojai vyko į nepaprastą kelionę – aplankė Šiluvą. Čia 1608 metais gyvulius ganiusiems piemenėliams apsireiškė Švč. Mergelė Marija. Šis apsireiškimas laikomas vienu pirmųjų Marijos pasirodymų Europoje. Toje vietoje pastatyta Apsireiškimo koplyčia. Į koplyčios altoriaus pamatus įmontuotas akmuo, ant kurio, manoma, apsireiškė Švč. Mergelė Marija. Ši koplyčia visiems paliko didžiulį spūdį. Padėję rankas ant stebuklingo akmens, mokiniai meldėsi, prašydami Mergelės Marijos užtarimo ir pagalbos savo šeimoms ir visiems doriems žmonėms. Mokiniai aplankė ir Švč. Mergelės Marijos Gimimo Baziliką – nuostabaus grožio šventovę. 1993 metais Šiluvą aplankė didysis piligrimas – popiežius Jonas Paulius II. Visi jautėsi tikrai pakylėti, melsdamiesi ir lankydamiesi ten, kur meldėsi ir popiežius Jonas Paulius II. Piligrimų informacijos centre stovyklautojai apžiūrėjo Šiluvos istorijos muziejų. Šiluvos šventovė traukia visus, kurie Šiluvos Dievo Motinos užtarimu nori išmelsti sau, savo artimiesiems ir visai dabarties visuomenei fizinį ir dvasinį išgydymą. Paskui mokiniai aplankė dar vieną šventą vietą – Kryžių kalną – Šiaulių rajone. Ant šio kalno yra tūkstančiai kryžių, atvežtų ne tik iš įvairių Lietuvos vietų, bet ir iš užsienio šalių. Pasaulyje šį kalną dar labiau išgarsino 1993 metais čia apsilankęs popiežius Jonas Paulius II.

Vieną pusdienį stovyklautojai svečiavosi Viešpaties ir Mergelės iš Mataros tarnaičių kongregacijos vienuoliniuose namuose Panevėžyje. Sesės vaikus priėmė labai nuoširdžiai. Stovyklautojai su sesėmis kalbėjosi apie Dievo auką už visus žmones, apie neišsenkančią Dievo sūnaus meilę visiems žmonėms, koplytėlėje pasimeldė. Paskui darė „Maldos rankeles“, ant kurių užrašė savo maldos žodžius, papuošė šventais paveikslėliais. Kieme kartu su sesėmis žaidė smagius žaidimus, dainavo. Atsisveikinti buvo tikrai sunku. Dabar mokiniai žino, kad šiuose namuose yra bet kada laukiami.

Stovyklautojai turėjo ir kūrybinę-sportinę dieną: darė mozaikas iš gamtinės medžiagos, įvairių medienos gabaliukų, paveikslėlius grotažo technika ir kt., progimnazijos kiemelyje dalyvavo bendroje treniruotėje su šokių studijos „Costa Rica Zumba“ trenere Meda, vėliau piešė kreidutėmis ant šaligatvio, žaidė kvadratą.

Abi stovyklos pamainos buvo puikios. Stovyklautojai buvo šaunūs, daug ko išmoko ir sužinojo, susidraugavo įvairaus amžiaus mokiniai. Visi vienu balsu tvirtino, kad labai norėtų tokioje stovykloje dalyvauti ir kitais metais. Tuo mes labai džiaugiamės. Juk tinkamai paruošta ir sudominanti veikla sužadina susidomėjimą moralinėmis vertybėmis, skatina asmeninę iniciatyvą ir aktyvumą, žadina atvirumą bendrystei. Tai – savotiška sielovados veikla.

Stovyklos vadovės mokytoja Dainora Raudienė
ir socialinė pedagogė Vaida Imbrasienė

Vaidos Imbrasienės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija