2012 m. balandžio 27 d.    
Nr. 17
(1992)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Laikas ir žmonės

Nesistengęs būti tradiciniu kunigu

Asta GVILDIENĖ

Plokščių klebonas kun. Antanas
Urbanavičius prie senosios
medinės Sutkų bažnyčios,
kurios klebonu jis buvo
1990–2005 metais jis rūpinosi
tęsti prieš karą pradėtos
bažnyčios statyba
Vido Venslovaičio nuotrauka

Vasario 18-oji buvo įsimintina Plokščių parapijiečiams – jų mylimas klebonas kun. Antanas Urbanavičius šventė 65 metų sukaktį. Ta proga jį sveikino Plokščių vidurinės mokyklos bendruomenė, rajono savivaldybės meras Juozas Bertašius, Kubilių ir Plokščių žemės ūkio bendrovių vadovai, parapijiečiai, artimieji. Gegužę sukaks 30 metų, kai jis giliai šaknimis įaugo į Panemunės žemę, tarnaudamas tikintiesiems Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje

 


Laikas ir žmonės

Sodiečiams reikia bendravimo

Veikli kupiškietė Zita Kaušakienė
Autoriaus nuotrauka

Uoginių kaimo bendruomenės ir Kupiškio rajono bendruomenių asociacijos pirmininkė, Uoginių seniūnaitė ir rajono Tarybos narė – tiek visuomeninių pareigų turi Lukonyse ūkininkaujanti Zita KAUŠAKIENĖ. Su žodžių į vatą nevyniojančia, tiesą į akis mėgstančia sakyti sodiete kalbasi žurnalistas Bronius VERTELKA.

 


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija