2012 m. rugsėjo 28 d.    
Nr. 36
(2011)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Iškilo koplytstulpis

SAULĖTEKIAI. Rugpjūčio 15 dieną Žolinę iškilmingai šventė Vilkijos apylinkių seniūnijos Saulėtekių krašto bendruomenė. Vilkijos parapijos klebono kun. Virgilijaus Dudonio iniciatyva Saulėtekiuose pastatytas ir pašventintas prasmingas statinys – Švč. Mergelės Marijos koplytstulpis (nuotraukoje). Po šv. Mišių Vilkijos bažnyčioje parapijiečiai, kraštiečiai, bendruomenės nariai susirinko prie koplytstulpio. Jį pašventino kun. V. Dudonis. Po ceremonijos visi buvo pakviesti į mokyklą pabendrauti prie vasaros gėrybėmis nukrauto stalo. Vilkijos apylinkių seniūnas Arūnas Bačiūnas ir Saulėtekio kaimo bendruomenės nariai nuoširdžiai padėkojo klebonui kunigui Virgilijui, Vilkijos parapijos bažnyčios iniciatyvinei grupei, visiems žmonėms, kurie savo nuoširdžiu darbu ir lėšomis palaikė šią gražią iniciatyvą.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija