2012 m. rugsėjo 28 d.    
Nr. 36
(2011)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Lietuvos bitininkų šventė

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Po šv. Mišių, pašventinus medų,
maldininkai dar ilgai nesiskirstė,
klausė muzikinių kūrinių
ir apžiūrinėjo medaus indelius

Kupiškis. Rugpjūčio 3–5 dienomis čia vyko 36-oji Lietuvos bitininkų šventė „Bičiulių Lietuva – Kupiškiui“. Svarbiausia ir itin iškilminga buvo rugpjūčio 4-oji. Nuo Kupiškio Kultūros centro išsirikiavusi eisena, grojant Panevėžio rajono vaikų ir jaunimo pučiamųjų orkestrui „Aukštyn“ (vadovas Remigijus Svilys), su šokių grupe „Fiva“ žygiavo link Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios. Kupiškėnai ir atvykusių delegacijų atstovai nešė ilgą ir plačią (per visą gatvę) Lietuvos Respublikos vėliavą, o iš visos Lietuvos ir užsienio atvykusios bitininkų draugijos nešė savo vėliavas.


Bendruomenėse

Pražydo floristiniais kilimais

Vytautas BAGDONAS

Prezidentė Dalia Grybauskaitė
ir Anykščių rajono meras
Sigutis Obelevičius bendrauja
su geriausią kilimą „nuaudusios“
Naujųjų Elmininkų kaimo
bendruomenės pirmininke
bibliotekininke Diana Šermukšniene

ANYKŠČIAI. Nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens miestas pražysta įvairiaspalvėmis gėlėmis. Gėlynai, įvairios kompozicijos iš gėlių jau kelinti metai džiugina ir vietinių gyventojų, ir anykštėnų svečių akį. Mieste prie Šventosios reguliariai šienaujamos žaliosios vejos, pievelės. Gėlynų, žaliųjų plotų priežiūra rūpinasi UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ darbuotojai, tam tikslui rajono biudžete negailima lėšų.


Bendruomenėse

Iškilo koplytstulpis

SAULĖTEKIAI. Rugpjūčio 15 dieną Žolinę iškilmingai šventė Vilkijos apylinkių seniūnijos Saulėtekių krašto bendruomenė. Vilkijos parapijos klebono kun. Virgilijaus Dudonio iniciatyva Saulėtekiuose pastatytas ir pašventintas prasmingas statinys – Švč. Mergelės Marijos koplytstulpis (nuotraukoje). Po šv. Mišių Vilkijos bažnyčioje parapijiečiai, kraštiečiai, bendruomenės nariai susirinko prie koplytstulpio. Jį pašventino kun. V. Dudonis. Po ceremonijos visi buvo pakviesti į mokyklą pabendrauti prie vasaros gėrybėmis nukrauto stalo. Vilkijos apylinkių seniūnas Arūnas Bačiūnas ir Saulėtekio kaimo bendruomenės nariai nuoširdžiai padėkojo klebonui kunigui Virgilijui, Vilkijos parapijos bažnyčios iniciatyvinei grupei, visiems žmonėms, kurie savo nuoširdžiu darbu ir lėšomis palaikė šią gražią iniciatyvą.


Bendruomenėse

Tradicija tęsiasi

JADAGONIAI. Šis kaimas unikalus ne tik savo kraštovaizdžiu, lankytinomis vietomis bei statiniais, bet ir tvirta bendruomene, veikliais ir energingais gyventojais. Kasmet aktyviai rūpinamasi, kad būtų tęsiama puiki šio kaimo tradicija – kartu švenčiama Žolinė. Šiemet Žolinės šventė prasidėjo iškilmingomis Lekėčių klebono kun. Audriaus Kurapkos aukotomis šv. Mišiomis Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į dangų koplyčioje. Nors oras nelepino, vis dėlto žmonių sugužėjo pilnas koplyčios kiemas. Po šv. Mišių visi buvo pakviesti į smagų koncertą, kuriame šiemet tarpusavyje varžėsi dvi šaunios kapelos: Kaišiadorių rajono Kruonio kultūros centro Vilūnų kaimo kapela bei jungtinė Zapyškio ir Kačerginės kaimiška kapela „Nemuno vingis“. Visus susirinkusiuosius pasveikino Zapyškio seniūno pavaduotoja Marija Levendrauskienė, seniūnaičiui S. Paukščiui ji įteikė padėkos dovaną už visus nuveiktus prasmingus darbus. Seniūnaitis kiekvienam šventės dalyviui įteikė po ženkliuką „Žolinė Jadagoniuose 2012“, padėkojo bei apdovanojo visus nusipelniusius kaimo gyventojus, o galiausiai viešai pristatė naują projektą – koplytstulpio pagal Jadagonių legendą pastatymą talkų būdu. Taigi šis koplytstulpis jau per kitą Žolinę pasitiks visus į kaimą užsukančius žmones. Šventę tęsė improvizuotos kapelų varžytuvės. Įvairiose rungtyse (meilės dainos, svajingi valsai, trankiausios polkos ir pan.) kolektyvai varžėsi dėl kuo garsesnių žiūrovų plojimų ir palaikymo. Porą valandų trukęs koncertas nė truputėlio neprailgo. Renginio vedėja Živilė Girdauskaitė organizavo „šeimyninius ratelius“, buvo šokama, dainuojama ir linguojama. Pasibaigus varžytuvėms, žiūrovai rinko savo kapelą favoritę. Po įnirtingos ir dramatiškos kovos nugalėjo draugystė.


Bendruomenėse

Poliklinikai – Roko Šliūpo vardas

Garliava. Rugsėjo 20-osios posėdyje Kauno rajono Taryba priėmė sprendimą, kuriuo VšĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) struktūriniam padaliniui Garliavos poliklinikai suteiktas Roko Šliūpo vardas. Įamžinti ir pagerbti visuomenės veikėją, valstybei ir Garliavos bendruomenei nusipelniusį iškilų gydytoją R. Šliūpą nusprendė patys Garliavos PSPC darbuotojai. Šiai iniciatyvai pritarė ir Garliavos seniūnijos seniūnaičiai, Pavadinimų sumanymo ir atminimo įamžinimo komisija, anūko Mindaugo Šliūpo šeima.


Bendruomenėse

Paminėta bibliotekos sukaktis

SKAUDVILĖ. Rugsėjo 7 dieną iškilmingai paminėtas Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Skaudvilės filialo 75-metis. Į renginį, vykusį Skaudvilės kultūros namuose, atvyko nemažai svečių. Bibliotekos darbuotojus gražios sukakties proga sveikino Tauragės rajono savivaldybės meras Pranas Petrošius, Savivaldybės tarybos narys Arūnas Beišys, Skaudvilės seniūnas Virginijus Būdvytis, Skaudvilės gimnazijos direktorė Ona Sungailienė, Skaudvilės parapijos klebonas kun. Gintaras Lengvinas, Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos direktorius Sigitas Kancevyčius, rajono bibliotekininkai. Skaudvilės filialo vedėja Modesta Mockienė apžvelgė Skaudvilės bibliotekos istoriją, prisiminimais dalijosi buvusi ilgametė šios bibliotekos vedėja Birutė Valantiejienė. Skambėjo ir eilėraščių posmai, ir dainos. Prieš renginį ir jam pasibaigus kultūros namų fojė susirinkusieji apžiūrėjo S. Kancevyčiaus personalinę fotografijos parodą „Homo legens“ (,,Skaitantis žmogus“). Šiltai buvo sutikti ir dainuojamosios poezijos atlikėjai iš Raseinių, kuriems vadovauja poetas, muzikantas ir žurnalistas Albinas Stakauskas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija