2012 m. lapkričio 9 d.    
Nr. 42
(2017)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Šventė 150 metų jubiliejų

Rūta Averkienė

Grybavimo čempionai

Renginiai vyko visus metus

Kasmet Varėnoje šurmuliuojanti Grybų šventė šiemet buvo išskirtinė. Kadangi Varėnos miestas švenčia 150 metų jubiliejų, tad daugybę svečių iš Lietuvos ir užsienio sukvietusi septynioliktoji Grybų šventė „Su gimimo diena, Europos grybų sostine!“ buvo skirta šiai gražiai sukakčiai paminėti.

Varėnos miesto gimimo dienai skirtame renginyje apsilankiusius maloniai nustebino ne tik grybų, kultūros ir kulinarinio paveldo gausa. Vyko ir daugybė miesto jubiliejui skirtų renginių.


Kronika

Vaižgantinės

Vytautas BAGDONAS

Pasveikinus naujojo Vaižganto
mažosios premijos laureato
Ferdinando Jakšio seserį
Žanetą Kibickienę, su ja nusifotografavo
Svėdasų seniūnijos seniūnas
Valentinas Neniškis (dešinėje)
ir Lietuvai pagražinti draugijos
pirmininkas Juozas Dingelis

Rugsėjo 22-ąją link Svėdasų seniūnijos Malaišiųkaimo traukė lengvųjų automobilių ir autobusų kolonos. Čia, lietuviųliteratūros klasiko, visuomenės veikėjo kanauninko Juozo Tumo-Vaižgantotėviškėje, tądien vyko tradicinis respublikinis renginys –Vaižgantinės, kurį organizavo Svėdasų seniūnija, Svėdasų krašto(Vaižganto) muziejus, vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“ ir Anykščiųkultūros centro Vaitkūnų skyrius.


Atmintis

Pagerbtas vienas iškiliausių kraštiečių

Minint rašytojo Vinco Krėvės-Mickevičiaus 130-ąsias gimimo metines

Rūta Averkienė

Prie rašytojo kapo literatūrinę
kompoziciją skaitė
aktorius Tomas Vaisieta

Kasmet rudenį Subartonyse prisimenamas irpagerbiamas šiame mažame Dzūkijos kaimelyje gimęs didelio talentožmogus – prozininkas, dramaturgas, lietuvių literatūros klasikas,profesorius, politinis veikėjas – Vincas Krėvė. Šiemet Subartonysepaminėtos įžymiojo kraštiečio 130-osios gimimo metinės. Jo garbeigimtojoje sodyboje, pasipuošusioje pabirusių klevų lapų auksu, kuriojedabar įsteigtas jo vardo muziejus, skambėjo liaudiškos giesmės, grojo


Atmintis

Ateitininkė, gydytoja, politinė kalinė

A†A dr. Donata Danutė Stukaitė (1924–2012)

Dr. Donata Danutė Stukaitė

Rudeninėmis spalvomis išsipuošusios gamtos taku atėjome prie mylimos gydytojos, medicinos daktarės Donatos Danutės Stukaitės amžinojo poilsio vietos. Turbūt neatsitiktinai simboliškai sutapo, kad čia atėjome šv. Pranciškaus Asyžiečio dieną. Ji buvo neeilinė asmenybė, ypatingo tyrumo, labai išsilavinęs žmogus. Matyt, todėl išgyvenome išskirtinę jos asmens trauką.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija