2014 m. gegužės 30 d.    
Nr. 22
(2093)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Lietuvos
kultūros
galerija


XXI Amžius


Atmintis

Netekome ilgamečio vargonininko

Dirigentas, kompozitorius,
pedagogas prof. Gediminas Purlys

Saulėtą gegužės 21-osios dieną, eidamas 66-uosius metus, į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo ilgametis Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčios Sumos choro vadovas, vargonininkas, Klaipėdos Universiteto chorinio dirigavimo, Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos ir Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos vargonų klasių dėstytojas – choro dirigentas, kompozitorius, pedagogas ir visuomenės veikėjas profesorius Gediminas Purlys.

Jis gimė 1948 m. rugpjūčio 28 d. Pašvenčio kaime, Anykščių rajone. 1955–1967 metais choro dirigavimo mokėsi Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje, o 1967–1971 metais choro dirigavimo studijas tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. 1975–1978 metais choro dirigavimo žinias gilino Maskvos P. Čaikovskio konservatorijos neakivaizdinėje asistentūroje. Nuo 1972 metų dirbo Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultete (nuo 1990 metų – Klaipėdos universitetas) choro dirigavimo dėstytoju, vyresniuoju dėstytoju, docentu, profesoriumi, buvo universiteto senato ir fakulteto tarybos narys, Menų fakulteto Choro dirigavimo katedros vedėjas, Choro dirigavimo katedros neakivaizdinio skyriaus studijų vadovas. Nuo 2011 metų dirbo Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos ir Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos vargonų klasių mokytoju.

Per 42 profesinės veiklos metus G. Purlys buvo Plungės rajono kultūros namų kamerinio choro, Kretingos rajono kultūros namų mišriojo choro „Gintaras“, Klaipėdos jūrų prekybos uosto kultūros rūmų mišriojo vokalinio ansamblio, Klaipėdos mokytojų namų mišriojo choro, Klaipėdos medvilnės gamybinio susivienijimo „Trinyčiai“ moterų choro, Klaipėdos dujofikacijos valdybos mišriojo choro ir vokalinių ansamblių, Klyvlendo lietuvių tautinio meno M. K. Čiurlionio ansamblio (JAV), Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Choro dirigavimo katedros studentų mišriojo ir merginų chorų, Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mišriojo ir merginų chorų, Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės, parapijos bažnyčios didžiojo choro vadovu, dirigentu ir vargonininku.

Nuo 1975 metų rengė kolektyvus dalyvauti tarptautiniuose ir nacionaliniuose renginiuose – dainų šventėse, festivaliuose, konkursuose – bei pats juose dirigavo, o jo vadovaujami kolektyvai tapo daugkartiniais laureatais.

G. Purlys buvo Klaipėdos chorinės bendrijos „Aukuras“ narys, chorų ir vokalinių ansamblių konkursų žiuri komisijų narys arba pirmininkas.

Velionis buvo pašarvotas Klaipėdos universiteto Menų fakulteto koncertų salėje, vėliau karstas išlydėtas į Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčią. Joje laidotuvių šv. Mišios aukotos gegužės 24 dieną, šeštadienį. Gediminas Purlys palaidotas Lėbartų kapinėse.

Amžiną atilsį duok mirusiam, Viešpatie! Ir amžinoji šviesa jam tešviečia!

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija