2014 m. gegužės 30 d.    
Nr. 22
(2093)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Gimtinė:
žmonės
ir darbai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Knyga apie kaimą sukvietė į šventę

Bronius VERTELKA

Ant koplyčios laiptų – bendra
nuotrauka su Miežiškių klebonu
kun. Rimantu Visockiu

Laima Čirvinskienė knygą apie
Kabelius įteikia Velykių parapijos
metraštininkui Stasiui Aleliūnui

Velžio seniūnas Alfonsas
Bakšys (dešinėje) apdovanoja
Kabelių bendruomenės
pirmininką Algį Petrošaitį

KABELIAI. Kaimas šiuo pavadinimu yra ne tik Varėnos, bet ir Panevėžio rajone. Jį pasieki iš Panevėžio važiuodamas link Vadoklių. Dešinėje asfaltuoto kelio pusėje – gražiai atrodanti gyvenvietė. Aplinkui ją – nemažai išsaugotų vienkiemių sodybų. Gegužės 18-osios popietę čia buvo didelė šventė. Tik dalį į ją atėjusiųjų ar atvykusiųjų sutalpino Marijonavos koplyčia, kurioje šv. Mišias už į Amžinybę išėjusius ir gyvuosius šio kampelio žmones aukojo Miežiškių klebonas kun. Rimantas Visockis. Pamoksle jis pabrėžė, kokia svarbi kasdieniniame gyvenime yra malda. Tačiau žmonės, ypač jaunoji karta, dažniausiai ją prisimena, kai reikia bažnyčios išduodamo dokumento: santuokos, krikšto liudijimo. Ir daugiau nesirodo arba kreipiasi į Dievą, kai atsitinka kokia nelaimė. Baigdamas šv. Mišias klebonas pakvietė į birželio 15-ąją Velykiuose vyksiančius Šv. Antano atlaidus ir kraštiečių šventę.

O netoliese, gamtos prieglobstyje, vyko pasvalietės Laimos Čirvinskienės knygos „Prisiminimai iš atminties aruodų“ pristatymas. Kabelių bendruomenės pirmininkas Algis Petrošaitis kalbėjo, kad kraštietė pateikė neeilinę dovaną – aprašė savo gimtinę. Knygoje ji sugebėjo perteikti, kokia graži yra ši vietovė, kuo brangūs jos žmonės, kaip dirbo ir puoselėjo žemę.

Knyga apie Kabelius – pasakojimas apie vieną Aukštaitijos kaimą ir jo apylinkes, apie jo žmonių, artimųjų, pažįstamų gyvenimus prieškario, karo ir pokario metais ir iki šių dienų. Tai – maždaug 100 metų kaimo istorija, atspindinti gyvą sodiečių gyvenimą nuo gimimo iki senatvės su visais darbais, su visais laisvalaikiais ir žmonių santykiais. Buvo perskaityta šiurpą kelianti knygos ištrauka apie prievartinį kolūkio kūrimą, kuomet iš namų buvo išvestas paskutinis arklys – paskutinis šeimos duonpelnys.

„Svarbiausia – ne tai, kokias eini pareigas, bet kur gimei, su kuo draugavai, kokios tavo šaknys“, – tokia buvo rajono vicemero Antano Pociaus pasisakymo esmė. Pasak jo, istorinės knygos apie kaimą negali būti blogos. Vicemeras Kabelių bendruomenei linkėjo gyventi santarvėje, o knygos autorei L. Čirvinskienei įteikė dovaną.

„Istorinės knygos yra labiausiai skaitomos. Ši knyga – didžiulė dovana Kabeliams“, – dėkodamas L. Čirvinskienei sakė Velžio seniūnas Alfonsas Bakšys ir įteikė jai seniūnijos herbą. Už indėlį gražinant kaimą, geriems darbams telkiant jo žmones, Algiui Petrošaičiui, Kabelių bendruomenės vadovui, ir seniūnijos, kurioje yra 11 bendruomenių, tarybos pirmininkui, jis padovanojo knygą apie Panevėžio rajoną.

Apie tai, kaip gimė knyga, pasakojo jos autorė L. Čirvinskienė. Renkant medžiagą jai padėjo mažiausiai 100 žmonių. Nors pati jau senokai negyvena Kabeliuose, tačiau buvo malonu su jais bendrauti. Vieni arbata vaišino, kiti pasakojo, ką žinojo, dalijosi prisiminimais ir nė vienas nebuvo priešiškai nusiteikęs. Pas tokią Aldutę užėjo gal 4 kartus, bet ji neišvarė, aiškino, kalbėjo. „Nesiimkite tokio darbo, kokio nemokate. Aš dariau tai, ko nemokėjau. Daugiau tokio darbo nesiimčiau daryti. Nebent savo lyrikos knygelę išleisiu“, – prisipažino ji.

Nemažą kiekį knygų autorė išdovanojo. Pirmieji gavo rajono vicemeras, Velžio seniūnas ir Kabelių bendruomenės pirmininkas. Nemokamai knygą gavo ir Velykių parapijos metraštininkas Stasys Aleliūnas, daug prisidėjęs prie čia klebonavusio Sibiro kankinio kun. B. Beinoravičiaus atminimo įamžinimo.

L. Čirvinskienei dėkojo Latvijos lietuvių bendruomenės atstovas Rimantas Klepšys. Jis augo Velykiuose, lankė Kabelių mokyklą, bet daugiau nei 50 metų gyvena ne Lietuvoje. Svečias knygos apie Kabelius autorę, su kuria vaikystėje teko eiti į mokyklą, pakvietė atvažiuoti pasisvečiuoti į Daugpilį.

Dainelę „Laikas nelaukia“ pagal L. Čirvinskienės žodžius, kitas dainas, skambindama gitara, atliko Elena Frederienė iš Panevėžio.

Linksmybės Kabeliuose tęsėsi ilgokai. Jų dalyvių laukė įvairios pramogos.

Panevėžio rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija