2014 m. gegužės 30 d.    
Nr. 22
(2093)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Pasišventusių našlių narės davė skaistybės įžadus

Vilkaviškio vyskupijos Pasišventusių
našlių asociacijos narės su vyskupais
Rimantu Norvila ir Juozu Žemaičiu MIC,
kunigais Donatu Rolskiu, Žydrūnu
Kulpiu ir prel. Juozu Pečiukoniu

Gegužės 19 dieną, pirmadienį, Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre esančioje koplytėlėje rinkosi Vilkaviškio vyskupijos Pasišventusių našlių asociacijos narės ir jų svečiai. Šv. Mišias aukojo vyskupai Rimantas Norvila ir Juozas Žemaitis MIC, kancleris kun. dr. Žydrūnas Kulpys, prel. Juozas Pečiukonis bei kiti kunigai. Šv. Mišių pradžioje sugiedotas Šventosios Dvasios himnas. Vysk. R. Norvila pasveikino visus susirinkusius, pasidžiaugė Pasišventusių našlių asociacijos narėmis, kurios atėjo pasiryžusios duoti skaistumo įžadą. Po Evangelijos ganytojas išryškino pagrindinį našlių pasišventimo motyvą – meilę Viešpačiui. Tikėjimo sesių pasišventimas grįstas atsakymu meile į Dievo meilę. Linkėdamas pasišventusioms našlėms visokeriopos stiprybės vyskupas pakvietė jas laisvai ir iš meilės tarti „Taip“ naujam Dievo kvietimui savo gyvenime. Dvi Pasišventusių našlių asociacijos narės atnaujino metinius skaistybės įžadus, o keturios padarė juos visam gyvenimui. Jos pavedė save Švč. Mergelės Marijos globai, kad ji padėtų likti ištikimoms prisiimtiems įsipareigojimams.

Po šv. Mišių palaiminimo visi susirinko Pastoracinio centro valgomajame draugiškai agapei bei pabendrauti, pasidžiaugti šia ypatinga proga.

Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija