2017 m. liepos 21 d.
Nr. 29-30 (2246-2247)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Žaizdos

Pagerbtas Dainavos apygardos Šarūno rinktinės partizanų atminimas

KRIKŠTONYS-GINČIONYS. Birželio 18 dieną Lazdijų krašto politiniai kaliniai ir tremtiniai, šauliai, žuvusių partizanų artimieji, Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis, tarybos nariai, Seirijų bei Noragėlių seniūnijų gyventojai dalyvavo renginyje, skirtame Dainavos apygardos Šarūno rinktinės partizanams pagerbti. Renginys prasidėjo šv. Mišiomis už žuvusius partizanus Krikštonių Kristaus Karaliaus bažnyčioje. Paskui visi vyko prie Noragėlių seniūnijoje Ginčionų kaime esančio paminklo, skirto Ginčionių kaimo vyrams, žuvusiems už Lietuvos laisvę, atminti. Paminklą pašventino Krikštonių Kristaus Karaliaus parapijos klebonas kun. Sigitas Bitkauskas.

Kalbėdamas prie paminklo Lazdijų rajono meras A. Margelis teigė, jog labai svarbu saugoti istorinę atmintį, pagerbiant kovotojus už šalies Laisvę ir Nepriklausomybę. Renginį vedė laisvės kovų darbo grupės narė Nijolė Lepeškienė, dainas žuvusiems partizanams skyrė Lazdijų laisvės kovų ansamblis „Žilvitis“. Prie paminklo buvo padėtos gėlės, uždegtos žvakelės, prisimintos pokario rezistencinės kovos. Vėliau Seirijų kapinėse buvo aplankytos žuvusių partizanų kapavietės.

Lazdijų rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija