2017 m. rugpjūčio 18 d.
Nr. 31 (2247)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Į Birštoną ir Kaišiadoris

Grupė šilališkių su savo kunigais –
kan. Algiu Genučiu ir vikaru
Vaidu Gadeikiu – prie Palaimintojo
arkivyskupo Teofiliaus Matulionio
paminklo šalia Kaišiadorių Katedros

Jau praėjo kelios savaitės, kai Lietuva turi dar vieną Palaimintąjį – arkivyskupą Teofilių Matulionį. Minios tikinčiųjų iš Lietuvos ir kitų šalių birželio 25-ąją vyko į Vilnių, į jo beatifikacijos iškilmes – pirmą tokį istorinį įvykį Lietuvoje. Birželio viduryje grupelė tikinčiųjų iš Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos turėjo tikslą labiau pažinti Palaimintojo gyvenimą, todėl susiruošė maldingai kelionei į Birštoną ir Kaišiadoris. Kartu su tikinčiaisiais vyko parapijos klebonas kan. Algis Genutis ir vikaras kun. Vaidas Gadeikis. Šiai kelionei tikinčiuosius subūrė Darata Šlušnytė.

Birštonas mus pasitiko iškilmingai – tą sekmadienį vyko miesto šventė. Pasigrožėję miesto vaizdais sustojome prie Birštono sakralinio muziejaus. Ten mus priėmė muziejininkė Daiva Valatkienė. Jaukūs muziejaus kambarėliai bylojo apie kažką nepaprasto ir didingo. Pabuvę ilgiau kambarėlyje, kur dabar eksponuojami arkiv. T. Matulionio daiktai, pasiklausę nuoširdaus ir įdomaus muziejininkės pasakojimo, visi pasijuto labai praturtėję dvasiškai. Džiugu buvo prisiliesti prie, galima sakyti, netolimos, bet žmonėms ir Lietuvai reikšmingos praeities. Visus sujaudino pasakojimas apie sunkų arkivyskupo gyvenimą, jo patirtus didelius išbandymus lageryje, kalėjimuose. Įdomu buvo ir tai, jog vyskupu Vincentą Sladkevičių arkivyskupas Teofilius Matulionis pašventino šiose patalpose slaptai. Sakraliniame muziejuje galima išvysti daug bažnytinių indų, paveikslų, senų religinių knygų. Daugelį lankytojų patraukia neseniai įsigyta nago dydžio knyga – Šventasis Raštas. Muziejuje aplankėme ir kitas tuo metu veikusias parodas.

Išvykę iš Birštono pasukome Kaišiadorių link. Giedodami pasiekėme Kaišiadorių vyskupijos Katedrą. Ten Šilalės klebonas kan. A. Genutis ir vikaras kun. V. Gadeikis aukojo vakaro šv. Mišias. Paskui Kaišiadorių klebonas ir dekanas mons. Rimvydas Jurkevičius, pakvietęs į Gailestingumo koplyčią, kur tuo metu jau buvo iškelti arkiv. T. Matulionio palaikai, mielai sutiko papasakoti apie tai, kaip ruošiamasi beatifikacijos iškilmėms, kokia šios koplyčios atsiradimo istorija. Turėjome puikią galimybę prisiliesti prie reikšmingų dalykų Lietuvai, Kaišiadorims ir mums visiems.

Už nuostabią kelionę esame labai dėkingi sesei Daratai bei Šilalės kunigams – klebonui kan. A. Genučiui ir vikarui V. Gadeikiui.

Irena Tverijonienė,
ekskursijos dalyvė

Šilalė–Birštonas–Kaišiadorys

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija