2012 m. lapkričio 30 d.    
Nr. 45
(2020)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Kardinolų kolegija papildyta naujais nariais

Mindaugas BUIKA

Prisimintas istorinis palyginimas

Popiežius Benediktas XVI
kardinolišką žiedą užmauna
naujajam Filipinų kardinolui
Luisui Antonijui Taglei

Norėdamas išplėsti savo artimiausių patarėjų kardinolų būrį, popiežius Benediktas XVI papildė Bažnyčios senatu vadinamą Kardinolų kolegiją šešiais nariais, bendrą elektorių, tai yra, 80 metų amžiaus ribos nesulaukusių kardinolų skaičių, vėl padidindamas iki 120. Būtent tokį aukščiausią bažnytinį titulą turinčių hierarchų, galinčių dalyvauti potencialioje naujo Popiežiaus rinkimų konklavoje, maksimalų skaičių, numato kanonų teisė. Po lapkričio 24 dieną Vatikane vykusios naujųjų kardinolų paskyrimo iškilmingos konsistorijos bendras Kardinolų kolegijos narių skaičius pasiekė 211, įskaitant 76 metų Lietuvos kardinolą Vilniaus arkivyskupą Audrį Juozą Bačkį, kuris drauge su daugeliu kitų pasaulio kardinolų dalyvavo praėjusio savaitgalio iškilmėje. Tai buvo jau penktoji dabartinio Šventojo Tėvo sušaukta naujų kardinolų skyrimo konsistorija, per jas visas Kardinolų kolegiją papildant 90 narių.


Tobuloji Kristaus laisvė

Kun. Vytenis Vaškelis

Pirmą kartą Jėzus į žemę atėjo mažyčio žmogaus pavidalu, ir populiarioji lyriška giesmė „Tyli naktis“ taikliai apibūdina įsikūnijimo esmę: „Vyksta meilės paslaptis...“. Neatsitiktinai vaikučiai pabiručiai Kalėdų metu mėgsta žaismingai sukinėtis prie bažnyčiose įrengtų Betliejaus dekoracijų, nes Kūdikėlis jiems yra savas, beveik toks, kaip jie patys – mažas, simpatiškas bei patraukliai besišypsantis.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija