2012 m. lapkričio 30 d.    
Nr. 45
(2020)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Konsekruotas naujas vyskupas

Arkivyskupas Luigi Bonazzi
rankų uždėjimu laimina naująjį vyskupą

Lapkričio 24 dieną, Kristaus Visatos Valdovo iškilmės išvakarėse, vyskupo šventimus priėmė kunigas dr. Kęstutis Kėvalas, kuriam 40 metų. Iškilminga Eucharistija ir vyskupo šventimai vyko Kauno Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje.

Į vyskupo šventimų iškilmes arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus vadovaujama įspūdinga didžiule procesija prie didžiojo altoriaus atėjo ir drauge šventė Eucharistiją Lietuvos vyskupijų ganytojai – Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ir vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ ir jo pagalbininkas vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila bei vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas bei vyskupas emeritas Juozas Preikšas, Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis, Lietuvos kariuomenės ordinaras vyskupas Gintaras Grušas, taip pat Minsko ir Mogiliovo arkivyskupas Tadas Kondrusevičius. Tik kardinolas Audrys Juozas Bačkis tą akimirką dalyvavo Romoje Šventojo Tėvo vadovautoje kardinolų konsistorijoje. Į iškilmes taip pat atvyko per 200 kunigų iš Lietuvos vyskupijų bei kitų kraštų, tarp jų – vysk. K. Kėvalo studijų bei pirmųjų sielovados žingsnių Jungtinėse Amerikos Valstijose bičiuliai, Aktono instituto vadovai ir bendradarbiai.


Religijotyrininkai iš Ukrainos – Lietuvoje

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Bazilionuose prie 2009 metais pastatyto
ir pašventinto paminklo Šv. Bazilijaus
Didžiojo ordinui. Iš dešinės:
prof. Liudimila Filipovič,
prof. Anatolijus Kolodnyjus, Igoris
Gerasimovas, Rimantas Gorys, Edita
Lopetienė, dr. Aldona Vasiliauskienė
ir Dainoras Sidabras

Ukrainos Mokslų akademijos G. S. Skovorodos Filosofijos institute nuo 1991 metų savarankiškai veikia Religijotyros skyrius, koordinuojantis religijų tyrinėjimus, turintis mokslinę, specializuotą tarybą (ginamos filosofijos, sociologijos ir istorijos krypčių disertacijos). Skyriaus vadovas – Ukrainos nusipelnęs mokslo veikėjas, filosofijos mokslų daktaras, profesorius Anatolijus Kolodnyjus (Anatolij Kolodnyj). Čia veikia Ukrainos religijotyros asociacija, jungianti 23 padalinius, bei Religijos informacijos ir laisvės centras. Asociacijos būstinėje sukaupta Religijotyros leidinių biblioteka.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija