2012 m. lapkričio 30 d.    
Nr. 45
(2020)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Religijotyrininkai iš Ukrainos – Lietuvoje

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Bazilionuose prie 2009 metais pastatyto
ir pašventinto paminklo Šv. Bazilijaus
Didžiojo ordinui. Iš dešinės:
prof. Liudimila Filipovič,
prof. Anatolijus Kolodnyjus, Igoris
Gerasimovas, Rimantas Gorys, Edita
Lopetienė, dr. Aldona Vasiliauskienė
ir Dainoras Sidabras

Lietuvos Edukologijos universiteto
Arkivyskupo Mečislovo Reinio
auditorijoje. Iš kairės: prof.
Juozas Skirius, t. Pavlo
Jachimec OSBM, prof. Liudmila
Filipovič, prof. Anatolijus
Kolodnyjus, doc. dr. Vida Pukienė,
dr. Aldona Vasiliauskienė
ir dr. Romualdas Juzefovičius

Lietuvos Edukologijos universiteto
dėstytojai su svečiais koplyčioje.
Iš kairės: magistrė Dalia Stražinskaitė,
prof. Juozas Skirius, t. Pavlo Jachimec
OSBM, doc. dr. Vida Pukienė, prof.
Liudmila Filipovič ir prof. Anatolijus
Kolodnyjus

Ukrainos Mokslų akademijos G. S. Skovorodos Filosofijos institute nuo 1991 metų savarankiškai veikia Religijotyros skyrius, koordinuojantis religijų tyrinėjimus, turintis mokslinę, specializuotą tarybą (ginamos filosofijos, sociologijos ir istorijos krypčių disertacijos). Skyriaus vadovas – Ukrainos nusipelnęs mokslo veikėjas, filosofijos mokslų daktaras, profesorius Anatolijus Kolodnyjus (Anatolij Kolodnyj). Čia veikia Ukrainos religijotyros asociacija, jungianti 23 padalinius, bei Religijos informacijos ir laisvės centras. Asociacijos būstinėje sukaupta Religijotyros leidinių biblioteka.

Filosofijos institute dirba 20 mokslininkų (9 habilituoti daktarai (Ukrainoje – mokslų daktarai) ir 11 daktarų (Ukrainoje – mokslų kandidatai), Garbės nariai (12 užsienio ir 12 Ukrainos mokslininkų), veikia aspirantūros ir doktorantūros skyrius.

Religijotyros skyriaus mokslinę ir tiriamąją veiklą liudija išleistos knygos, leidžiami periodiniai mokslo žurnalai, organizuojamos konferencijos, dalyvavimas kitose šalyse rengiamose konferencijose, pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su užsienio šalių mokslo institucijomis, vykdoma pedagoginė veikla.

Religijotyros skyrius išleido apie 350 monografijų, mokslinių straipsnių rinkinių, metraščių, brošiūrų ir kitų darbų, įvairiuose leidiniuose paskelbta per 1000 mokslo darbų. Iš svarbiausių leidinių paminėtini „Akademinė religijotyra“ (2000), „Religijų istorija Ukrainoje“ (1999), „Religijotyros žodynas“ (1996), „Tikinčioji Ukraina“ (2008, 2 knygos), 10 tomų leidinys „Religijų istorija Ukrainoje“, „Krikščionybė Ukrainoje ir pasaulyje“ (8 tomai), 12 tomų „Religijos laisvė ateityje“. Rengiamasi išleisti tritomę „Ukrainos religijotyros enciklopediją“, atlasą „Religinis gyvenimas Ukrainoje“, dvitomę „Ukrainos religijotyrą“.

Leidžiami ir periodiniai leidiniai: „Religijos laisvė“ (kasmetinis leidinys), „Ukrainos religijotyra“ (kas trys mėnesiai, išleista 60 numerių), „Religijos panorama“ (kas mėnesį).

Kas metai organizuojama ne mažiau kaip 10 konferencijų, organizuojami mokslo renginiai, pavadinti „Religijų laisvės dienos“, Religijotyros skyriaus iniciatyva vyksta moksliniai koliokviumai, teoriniai ir praktiniai seminarai. Vykdomas ir ekspertinis darbas: religijos klausimais ruošiami dokumentai įvairioms valdžios institucijoms.

Skyriaus darbuotojai skaito specialius kursus aukštosiose mokyklose Ukrainoje – savo tyrinėjimus perduoda jaunajai kartai, yra sudarytos bendradarbiavimo sutartys su Amerikos, Lenkijos, Gruzijos, Maskvos aukštosiomis mokyklomis ar mokslo tyrimo institucijomis, bendraujama su daugiau nei 30 įvairių religinių konfesijų centrų.

Ukrainos Mokslų akademijos G. S. Skovorodos Filosofijos instituto Religijotyros bei kitų skyrių darbuotojai per paskutiniuosius 10 metų dalyvavo daugiau kaip 100 konferencijų (Australijoje, Anglijoje, Kroatijoje, Danijoje, Graikijoje, Indijoje, Ispanijoje, Italijoje, Japonijoje, JAV, Lenkijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Serbijoje, Slovėnijoje, Suomijoje, Taivanyje, Vengrijoje, Vokietijoje). Instituto organizuotuose renginiuose dalyvavo per 150 užsienio šalių mokslininkų – religijos tyrinėtojų – iš įvairių pasaulio šalių.

Rugsėjo 26 – spalio 1 dienomis Lietuvoje lankėsi Ukrainos Mokslų akademijos G. S. Skovorodos Filosofijos instituto Religijotyros skyriaus vadovas, prof. A. Kolodnyjus su žmona prof. Liudmila Filipovič. Į Vilnių atvykusius svečius sutiko Švč. Trejybės bažnyčios klebonas t. Pavlo Jachimec OSBM ir šio straipsnio autorė.

Pirmąją dieną būdami Vilniuje, lankėsi Lietuvos Edukologijos universiteto Istorijos fakultete, susitiko su Visuotinės istorijos katedros darbuotojais (katedros vedėju prof. Juozu Skiriumi, fakulteto prodekane doc. dr. Sandra Grigaravičiūte, doc. dr. Vida Pukiene, dr. Romualdu Juzefovičiumi) apžiūrėjo arkivyskupo Mečislovo Reinio auditoriją, Universitete veikiančią koplyčią.

Lietuvos kultūros tyrimų institute svečiai iš Ukrainos susitiko su direktorės pavaduotoju dr. Stanislovu Juknevičiumi, Šiuolaikinės filosofijos skyriaus vyr. mokslo darbuotoja dr. Basia Nikiforova, moksline sekretore Sandra Kulešiene.

Kitą dieną Daugailių (Utenos r.) mokyklos bičiulių pirmininko, UAB „Vilava“ generalinio direktoriaus Antano Vilūno dėka Ukrainos mokslininkai pasiekė Šiaulius, Bazilionus, Šiluvą, Kauną. Šiauliuose bendravo su universiteto prorektoriumi prof. Donatu Jurgaičiu, lankėsi Bazilionų (Šiaulių r.) vidurinėje mokykloje, kuri, savo veikla garsinant Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino istoriją bei darbus, vis plačiau žinoma Ukrainoje.

Profesoriai L. Filipovič ir A. Kolodnyjus pasakojo apie Ukrainos Mokslų akademijos G. S. Skovorodos Filosofijos instituto Religijotyros skyriaus atliekamus darbus, rodė ir padovanojo skyriaus išleistų leidinių, domėjosi religijų tyrinėjimais Lietuvoje, kalbėjo apie bendradarbiavimo poreikį bei galimybes.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija