2013 m. rugsėjo 13 d.    
Nr. 34
(2058)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Seimo posėdyje paminėtas palaimintojo Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje 20-metis

 Antradienį, rugsėjo 10-ąją, pirmajame III (rudens) sesijos Seimo posėdyje paminėtas palaimintojo Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje dvidešimtmetis. Vienintelis mūsų šalį aplankęs Popiežius – palaimintasis Jonas Paulius II, Lietuvoje viešėjo 1993 m. rugsėjo 4–8 dienomis ir pirmąją savo vizito dieną aplankė Seimo rūmus.

Minėjime įžanginį žodį tarė Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas, kalbėjo apaštalinis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi, Seimo pirmininko pavaduotojas Jaroslavas Narkevičius, Seimo narė Vilija Aleknaitė-Abramikienė.

Seimo pirmininkas V. Gedvilas pabrėžė, kad Popiežiaus apsilankymas nelengvais 1993-iaisiais buvo be galo svarbus ir reikšmingas „ne tik tikinčiųjų bendruomenei – visai šaliai, juo labiau, kad Jonas Paulius II visuomet palaikė Lietuvą: mūsų pastangas siekiant laisvės, norą nusikratyti sovietų okupacijos jungo, išsivaduoti nuo nuosekliai vykdyto tikinčiųjų persekiojimo ir gniuždymo. Šventasis Tėvas visuomet reiškė solidarumą su „tylinčiąja Bažnyčia“ kraštuose, kur tikėjimas buvo varžomas – tai patyrėme ir mes čia, Lietuvoje“, – teigė Seimo vadovas. V. Gedvilo įsitikinimu, labai svarbu, kad apaštališkosios kelionės metu Šventasis Tėvas savo sveikinimo žodžius, homilijas ir kalbas sakė daugiausiai lietuviškai. „Juk per ankstesnius penkis dešimtmečius mums visais būdais buvo brukama svetima kalba, gimtąją stengiantis ignoruoti ir eliminuoti, suteikti jai „antrarūšės“ ar dar menkesnį statusą“, – tvirtino Seimo Pirmininkas.

Apaštalinis nuncijus arkivyskupas L. Bonazzi, kalbėdamas apie garsiuosius Popiežiaus Jono Pauliaus II žodžius „Nebijokite! Atverkite duris Kristui!“, kvietė prisiminti, su kokia drąsa šie žodžiai buvo ištarti pirmą kartą baimės prislėgto pasaulio akivaizdoje 1978 metų spalį ir pagalvoti, kokią reikšmę šie žodžiai turėjo, kai Popiežius ištarė juos čia, Vilniuje, 1993 metais „Tai buvo jau kiti laikai: ilgi priespaudos ir kankinystės metai jau buvo užleidę vietą atgautai nepriklausomybei, o kartu su ja – laisvės, gerovės, tvirtos taikos pažadui“, – sakė apaštalinis nuncijus. Jo nuomone, iš tikrųjų iššūkiai, su kuriais susiduriame šiandien, nėra 1993 metų ir tuo labiau 1978 metų iššūkiai. „Ir mes tikrai negalime žengti į ateitį tik su gražiais praeities pergalių prisiminimais. Vis dėlto, drįstu jums su tvirtu įsitikinimu pasakyti, kad Popiežiaus Jono Pauliaus II žodžiai „Nebijokite! Plačiai atverkite duris Kristui!“ nėra praeities žodžiai, jie galioja visais laikais“, – kalbėjo pranešėjas.

Pasak Seimo Pirmininko pavaduotojo J. Narkevičiaus, Jonas Paulius II buvo asmuo, garsiai prabilęs apie taiką, tikėjimo laisvę, dvasinius, socialinius bei politinius žmonijos prioritetus. „Jonas Paulius II galėjo tiesiai kalbėti į žmonių širdis kiekvienai tautai suprantama kalba. Tai buvo pirmasis Popiežius, kuris net žiniasklaidai perdavė širdies kalbą, o ji tai paskelbė visam pasauliui. Kalbėdamas žmonių širdies kalba savo kelionėse jis parodė Katalikų Bažnyčią kaip naujai regimą, jaučiamą, girdimą, suprantamą. Todėl nenuostabu, kad Pontifikas darė milžinišką poveikį pasauliui, keitė jo dvasinį, moralinį ir galiausiai politinį veidą“, – minėjime kalbėjo J. Narkevičius.

Seimo narė V. Aleknaitė-Abramikienė sakė, kad Popiežius, kaip taikos piligrimas, Lietuvoje tęsė tautų laisvės skelbėjo misiją. „Jis pavadino Lietuvą valstybe-simboliu, kuris ragina derybų keliu ieškoti išeities iš visų kitų žemyną draskančių konfliktų, teikiant pirmumą teisės, taikos ir žmogiškojo orumo vertybėms“, – teigė Seimo narė. Pasak politikės, visa, ką yra daręs ir kalbėjęs Palaimintasis Jonas Paulius II, buvo ryšku ir didu, pilna gilios ir iškalbingos simbolinės prasmės. „Ir jo vizitas Lietuvoje – tarsi genijaus sukurta ir genialiai atlikta partitūra, kuriai niekuomet nelemta nuskęsti laike, nes ir po dvidešimties metų kiekvienas jo tada pasakytas žodis skamba lyg būtų ištartas šiandien“, – pabrėžė V. Aleknaitė-Abramikienė. Jos nuomone, Lietuvai ir visai Europai šiandien labai trūksta Jono Pauliaus II. „Trūksta jo lyderystės, jo tėviškos meilės, jo atviro žodžio ir iš jo sklindančios vilties“, – sakė Seimo narė.

Minėjime dalyvavo prezidentas Valdas Adamkus, Lietuvos Bažnyčių hierarchai ir atstovai, Nepriklausomybės Akto signatarai, esami ir buvę Vyriausybės nariai ir kiti garbingi svečiai.

Seimo II rūmų galerijoje Seimo pirmininko pavaduotojo J. Narkevičiaus iniciatyva atverta nuotraukų ekspozicija ,,Liudykite Kristų“. Seimo I rūmų Vitražo galerijoje eksponuojama Seimo kanceliarijos parengta fotografijų paroda „Nebijokite! Atverkite duris Kristui!“, kurią papildo originalių dokumentų ekspozicija, liudijanti Lietuvos ir Šventojo Sosto ryšius nuo pat Nepriklausomybės atkūrimo.

Gražu, kad palaimintojo Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje dvidešimtmetis prisimintas Seime, tačiau renginys vyko darbo metu, ir Seimo nariai nesurado kito laiko šią progą paminėti.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija