2014 m. sausio 10 d.    
Nr. 2
(2073)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Kai sieloje giedra...

Šeštokų klebonas kun. Eugenijus
Naujalis dalino kalėdaičius

Belaukdami Šv. Kalėdų stebuklo Lazdijų dekanato Šeštokų parapijos „Caritas“ skyriaus nariai su savo vadove Reda Armaliene ir visu būriu bendraminčių suruošė Kūčių vakarienę su palinkėjimais, eilėmis ir pabuvimu kartu. Susirinko pasipuošę suaugusieji, seneliai ir vaikai džiugiai nusiteikę, sulaukus dar vienų pačių gražiausių metų švenčių. Šeštokų klebonas kun. Eugenijus Naujalis išdalino visiems kalėdaičius. Dalyvaujantieji laužė po gabalėlį linkėdami Dievo palaimos, artimo meilės. Balto kalėdaičio dalybos ir palinkėjimai buvo nuoširdūs. Šeštokų seniūnė Liana Audzevičienė atnešė pilną pintinę vaisių ir saldumynų vaikams. Krepšys buvo išties sunkus. Tai patvirtino ir vienintelis „Caritas“ veikloje aktyviai dalyvaujantis vyras Virginijus Mitrikevičius: „Vaikai, krepšys tikrai sunkus. Man net sunku išlaikyti“. „Caritas“ vadovė R. Armalienė dėkojo verslininkei Irenai Piplienei ir parapijos „Caritas“ skyriaus nariams už nuveiktus gerus darbus, uždegė noru dar daugiau padėti vienas kitam įsijungti į šios organizacijos veiklą. Senųjų Šeštokų bendruomenės narius ir jų pirmininką Rimą Jarmalą bei kitos Šeštokų bendruomenės, kurios pirmininkė – Aldona Surdokienė, narius vaikučiai sveikino kalėdiniais posmais. Stilizuota kalėdinė eglė, žvakelių ugnelės raudonuose obuoliuose, balta staltiesė, kūčiukai ir šaltas kisielius buvo tikros vaišės kūnui ir sielai. Buvo skoningai ir su didele meile padengtas stalas, visus vienijo malda, ramus, tylus bendravimas, nekasdieniški pašnekesiai, gurkšnojant kisielių, skanaujant vaišes.

Pirmą kartą Šeštokų parapijos „Caritas“ skyrius suorganizavo šią Kūčių vakarienę. Susirinko nemažas būrys šeštokiečių. Negalėjusieji ateiti vieniši seneliai, žmonės, beklaidžiojantys gyvenimo negandose, vis dėlto neliko nuošalyje – mergaitės išnešiojo šventinius lauknešėlius po namus, aplankė ir pakalbino juos. Juk labai svarbu parodyti dėmesį kiekvienam žmogui net ir girtuoklėliui, kuris pirmiausia yra žmogus, gyvenantis šalia mūsų. Nepastebėti jo negalime. Kas kartą, kai žmogus padeda žmogui, jie abu patiria džiaugsmą, kas kartą, kai žmogus pažvelgia į kitą žmogų su atlaidžia šypsena, jų abiejų širdys sušyla. Kas kartą, kai žmogus supranta kitą žmogų sieloje įsivyrauja ramybė ir giedra. Šilta, gera, giedra sieloje pasidaro... Po Šv. Kalėdų dienos jau eina vis ilgyn, naktys – trumpyn. Ir saulė jau į mus atsisuka žadėdama pavasarį ir vasarą.

Šeštokų parapijos „Caritas“ informacija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija