2017 m. balandžio 14 d.
Nr. 15 (2231)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Gavėnios rekolekcijos

Šv. Mišiose. Iš dešinės: parapijos
klebonas kan. Jonas Paulauskas,
rekolekcijų vadovas kun. Gintaras
Vincentas Tamošauskas OFM Cap.,
parapijos vikarai kunigai Donatas
Žukauskas, Audrius Undraitis

Evangelizacijos akimirka lauke

Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje kovo 31 – balandžio 2 dienomis vyko Gavėnios rekolekcijos. Iš anksto susiderinęs su parapijos klebonu, dekanu, kanauninku Jonu Paulausku, rekolekcijoms vadovavo kapucinų vienuolis kun. Gintaras Vincentas Tamošauskas OFM Cap. Jis yra Jurbarko rajone, Paulių kaime, veikiančio brolių kapucinų reabilitacijos centro vadovas. Čia pagalbos sulaukia nuo priklausomybių kenčiantys. Broliai kapucinai ne tik padeda vargstantiems, bet ir vykdo savo pagrindinę misiją – evangelizuoja.

Rekolekcijos vyko Tarptautinės Švenčiausios Marijos iš Nazareto krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos dvasioje. Lietuvoje šios mokyklos filialai yra du – Kaune ir Vilniuje. Gargžduose sesijų metu rekolekcijose vyko teoriniai ir praktiniai mokymai, asmeninė, bendruomeninė, užtarimo maldos, šv. Mišios, liudijimai, adoracija, šlovinimas, bendravimas mažose grupelėse. Mokytasi dalintis tikėjimu ir jį skelbti.

Rekolekcijų programa buvo plati ir įvairi, labiau pritaikyta jaunimui. Organizuojant rekolekcijas aktyviai dalyvavo kun. G. V. Tamošausko vadovaujamo reabilitacijos centro lankytojai. Tai buvo savos rūšies katechezė, evangelizacija. Tikėkimės, kad šitokios formos rekolekcijos išugdys naujų evangelizacijos lyderių.

Kazimiera Sipienė

Gargždai
Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija