2017 m. spalio 13 d.
Nr. 39 (2256)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Popiežius Pranciškus priėmė Lietuvos premjerą

Popiežius Pranciškus priėmė Lietuvos
premjerą Saulių Skvernelį

Jo Šventenybė popiežius Pranciškus Vatikane praėjusio penktadienio rytą priėmė Lietuvos ministrą pirmininką Saulių Skvernelį su šeima. Premjeras su Šventuoju Tėvu aptarė emigracijos keliamus iššūkius, humanitarinę pagalbą Ukrainai, socialinės atjautos skurstantiems ir nuskriaustiesiems, pagalbos šeimoms ir gimstamumo skatinimo klausimus. Kalbeta apie neseniai vykusia arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacija. Buvo aptartos abiem šalims svarbios temos, Europos integracijos busimos perspektyvos, jaunimo emigracija ir migrantu priemimas, taika ir saugumas regioniniu ir tarptautiniu mastu.

Vyriausybės vadovas pažymėjo, kad Lietuvos ryšiai su Vatikanu visuomet buvo ypatingi. „Savo tvirta laikysena Šventasis Sostas padėjo Lietuvos žmonėms kovoje dėl laisvės, o popiežiaus dėmesys Lietuvai visada buvo ir bus vilties bei tikėjimo šaltinis. Tai, kad Vatikanas niekuomet nepripažino Lietuvos okupacijos ir aneksijos, o mūsų šalies diplomatinė atstovybė prie Šventojo Sosto veikė ir okupacijos metu, Lietuvai yra ypatingai svarbu“, – sakė premjeras S. Skvernelis. Visų Lietuvos žmonių vardu Ministras Pirmininkas pakvietė popiežių Pranciškų atvykti į Lietuvą.

Lietuvoje Šventasis Tėvas yra lankęsis 1993 metų rugsėjį. Tuomet mūsų šalyje viešėjo Jonas Paulius II.

Ministras Pirmininkas taip pat susitiko su Vatikano valstybės sekretoriumi kardinolu Pietru Parolinu (Pietro Parolin). Premjeras su juo aptarė dvišalius bei Katalikų Bažnyčios santykius, emigracijos Europoje keliamus iššūkius, socialinės vergovės ir išnaudojimo problemas. Premjeras pabrėžė solidarumo su prieglobsčio prašytojais svarbą. Be kita ko kalbėta apie Ukrainos padėtį ir Lietuvos santykius su Rusija.

Vizito Vatikane metu S. Skvernelis susitiko ir su Maltos Ordino laikinuoju vadovu Džiakomu Dala Tre del Tempijumi di Sanginetu (Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto). Pokalbyje su juo atkreiptas dėmesys į tai, kad bendradarbiaujama ne tik sprendžiant socialines problemas šalies viduje, bet ir migracijos keliamus iššūkius. Lietuvos Vyriausybės vadovas sakė: „Maltos Ordino misija Lietuvoje yra neįkainojama, nes mums labai svarbu skatinti savanorystės idėjas. Maltiečiai mūsų šalyje demonstruoja, jog padėti kitiems ir ypač gyvenantiems skurde yra kilnus ir prasmingas elgesys. Vyriausybės bendradarbiavimas su Maltos Ordinu ypač svarbus dar ir todėl, kad mes patys dedame dideles pastangas socialinės atskirties mažinimui įvairiomis formomis“. Premjeras akcentavo Ukrainą ir humanitarinės pagalbos teikimą šioje šalyje. Jis pažymėjo, kad prie to aktyviai prisideda ir Lietuvos visuomenė. Maltos Ordino vadovas teigė, kad jie dirba šioje srityje teikiant tiek materialinę, tiek ir psichologinę pagalbą Ukrainos žmonėms.

Pokalbyje daug dėmesio skirta Maltos Ordino iniciatyvai kovojant su žmonių išnaudojimu visame pasaulyje. Premjeras akcentavo, kad Lietuva yra pasirengusi prisidėti ir padėti Maltos Ordinui plėtojant šią iniciatyvą. Ministras Pirmininkas atkreipė dėmesį į tai, kad su šiuolaikinės vergovės apraiškomis kartais susiduria ir į užsienio šalis išvykstantys Lietuvos piliečiai.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija