2018 m. gegužės 11 d.
Nr. 19 (2286)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų jubiliejus: konferencija Lietuvoje

Dr. Aldona Vasiliauskienė

XII mokslinė tarptautinė konferencija

Šv. Mišios. XII mokslinė tarptautinė konferencija pradėta šv. Mišiomis Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčioje. Jas aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, parapijos klebonas kun. Tomas Ūksas, iš Šakynos Šv. arkangelo Mykolo parapijos atvykęs kun. Jordanas Urbonas, svečiai ukrainiečiai, Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios klebonas t. Vinkentijus (Vasylis Pelychas) OSBM, tėvai bazilijonai iš Ukrainos –  mgr. t. Pantalejmonas (Mychailas Salamacha) OSBM ir mgr. t. Juozapatas (Andrijus Chaimykas) OSBM. Kartu su tėvais bazilijonais meldėsi ir iš Bučiačių atvykęs brolis Volodymyras (Romanas Bucius) OSBM. Įspūdingai giedojo vargonininko Pranciškaus Aliesiaus suburti giesmininkai. Šiose bendrose šv. Mišiose Evangelija skaityta lietuviškai ir ukrainietiškai; t. Juozapatas OSBM ukrainiečių kalba pasakė pamokslą. Į lietuvių kalbą vertė iš Vilniaus atvykęs ukrainietis Vasylis Kapkanas (jis dažnai nuoširdžiai talkina konferencijų organizatoriams, versdamas iš ukrainiečių į lietuvių arba iš lietuvių į ukrainiečių kalbas, buvo ir šios konferencijos vertėjas).

Dėmesys Bazilionams. Po šv. Mišių bažnyčioje Šiaulių r. meras Antanas Bezaras mokyklos direktoriui Rimantui Goriui už konferencijų organizavimą įteikė padėką, už aplinkos tvarkymą – Bazilionų miestelio bendruomenės pirmininkui Vytautui Radžvilui.

Bažnyčioje šv. Mišių dalyvius keliais kūrinėliais pradžiugino pramoginės muzikos atlikėjai – Bazilionų filialo kultūros centro meno vadovo Raimondo Sinkevičiaus ir mokinės Audronės Bagūnaitės duetas.

Svečiai, o ypač ukrainiečiai, džiaugėsi klebono kun. T. Ūkso sumanymu virš bažnyčios durų iškelti didžiulį spalvotą plakatą su vienuolių bazilijonų herbu ir jubiliejine 400 metų data – tai matoma iš tolo. Šiuo plakatu klebonas kun. T. Ūksas jau kurį laiką garsino Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų sukaktį.

Sveikinimai ir padėkos. XII tarptautinę mokslinę konferenciją, vykusią Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro prof. Vytenio Rimkaus konferencijų salėje, moderavo mokyklos direktorius R. Gorys. Be pranešimų ir leidinio „Padubysio kronikos“  pristatymo, buvo daug sveikinimų, įteikta padėkų.

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis už tarptautinių mokslinių konferencijų, skirtų Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui, organizavimą Lietuvoje ir Ukrainoje, tikėjimo ir dvasinio paveldo puoselėjimą, vienuolių bazilijonų ir Šiaulių vyskupijos vardo garsinimą padėkas įteikė Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro kolektyvui ir direktoriui R. Goriui, dr. Aldonai Vasiliauskienei ir ilgamečiam Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios klebonui, šiuo metu dirbančiam Ivano-Frankivsko Kristaus Karaliaus vienuolyne, bet negalėjusiam iš Ukrainos atvykti į šią šventę, kun. t. Pavlo (Petro Jachimecui) OSBM (šią bei kitas t. Pavlo skirtas padėkas priėmė t. Juozapatas OSBM, Ivano-Frankivsko Kristaus Karaliaus vienuolyno igumenas.

Dr. A. Vasiliauskienė konferencijos dalyviams kalbėjo, kad vysk. E. Bartulis, į konferencijų ciklą „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas“ įsijungė nuo pirmosios konferencijos (2001), dalyvavo visose Lietuvoje vykusiose konferencijose, aukojo šv. Mišias, sakė pamokslus, tardavo žodį. Konferencijas vyskupas yra parėmęs ir materialiai. Šiaulių vyskupijos ganytojas mielai priima iš Ukrainos atvykusius vienuolius bazilijonus, visada randa laiko su jais pabendrauti.

Buvęs Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčios klebonas, iš Šakynos parapijos atvykęs kun. J. Urbonas prisiminė pirmąsias neblėstančio bendravimo akimirkas su iš Ukrainos dar 2001 metais atvykusiais vienuoliais bazilijonais.

Universiteto indėlis. Šiaulių universiteto (ŠU) rektorius prof. Donatas Jurgaitis kalbėjo apie bendrystę su vienuoliais bazilijonais, nuo pirmųjų konferencijų ŠU tapo vienu konferencijų organizatoriumi. Rektorius pasidžiaugė, kad konferencijų ciklas „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas“ vedė prie sutarčių pasirašymo su Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio filosofijos-teologijos studijų bazilijonų institutu (2004 m. rugsėjo 30 d.) bei Lvovo nacionalinio Ivano Franko universitetu (2005 m. gegužės 25 d.). Šios pirmosios Lietuvoje sutartys nebuvo popierinės:  vyko įvairūs organizaciniai, moksliniai, dvasiniai, kultūriniai darbai tarp aukštųjų mokyklų.

Prof. D. Jurgaitis pasveikino gimtadienį minėjusią Vilniaus ukrainiečių bendrijos pirmininkę Nataliją Šertvytienę bei įteikė penkias padėkas už ŠU vardo garsinimą Lietuvoje ir Ukrainoje Bazilionų mokyklos kolektyvui ir direktoriui R. Goriui, dr. A. Vasiliauskienei ir ukrainiečiams vienuoliams bazilijonams – kun. t. Pavlo, mgr. t. Pantalejmonui ir mgr. t. Juozapatui.

Seimo vicepirmininkės padėkos. Seimo vicepirmininkės Rimos Baškienės padėjėja Gitana Kudulienė su Judita Šakočiuvienė įteikė jos pasirašytas padėkas minint Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų jubiliejų. Jas gavo Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro kolektyvas ir R. Gorys, t. Pavlo OSBM ir dr. A. Vasiliauskienė. Taip padėkota už aktyvią veiklą, švietėjišką rūpinimąsi Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino istorija, lietuvių ir ukrainiečių mokslinių ir kultūrinių ryšių stiprinimą, prasmingas tarptautines konferencijas Lietuvoje ir Ukrainoje, vertingų mokslinių straipsnių ir knygų leidybą.

Šio teksto autorė apdovanotųjų vardu padėkojo ir priminė, kad R. Baškienė visada buvo aktyvi konferencijų dalyvė Lietuvoje.

Pranešimai. Konferencijoje perskaityti pranešimai – „Šiaulių universitetas ir vienuoliai bazilijonai“ (Šiaulių universiteto rektorius prof. D. Jurgaitis); „Bazilijonų maldingumo paslaptis per keturis šimtmečius“ (Ukrainos Ivano-Frankivsko Kristaus Karaliaus bazilijonų vienuolyno igumenas mgr. t. Juozapatas OSBM); „Kupiškis – Ivano-Frankivskas: vienuolių bazilijonų keliu“ (Kupiškio rajono meras D. Bardauskas); „Bazilijonų mokyklos XVIII–XIX amžiuje“ (Ukrainos Kameneco-Podilskio Švč. Trejybės bazilijonų vienuolyno kunigas mgr. t. Pantalejmonas OSBM; „Kunigas, rašytojas Jakovas Golovackis: ryšiai tarp Ukrainos ir Lietuvos“ (Vilniaus ukrainiečių bendrijos pirmininkė N. Šertvytienė) ir „Lietuvos ir Ukrainos šventieji: šv. Kazimieras ir šv. Juozapatas – gyvenimo paralelės“ (Lietuvių ir ukrainiečių istorikų asociacijos prezidentė dr. A. Vasiliauskienė). Tris pranešimus glaustai detalizuosime.

N. Šertvytienė pranešime kalbėjo apie Jakovą Golovackį (1814 10 17–1888 05 13), jungiantį lietuvių ir ukrainiečių tautas, dirbusį šių tautų labui. Ukrainai J. Golovackis svarbus kaip vienas iš trijų pirmos Vakarų Ukrainoje išleistos ukrainiečių kalba knygos „Dniestro undinė“ („Rusalka Dnistrova“) autorių. Ši knyga buvo reikšminga ukrainiečių literatūros vystymuisi.

J. Golovackis – ukrainiečių unitų kunigas, folkloristas, slavistas, ukrainiečių poetas, rašytojas, etnografas, Lvovo universiteto Ukrainiečių kalbos ir literatūros katedros dekanas, Vilniuje darbavosi 1867–1888 metais, užėmė aukštas pareigas, palaidotas Vilniuje. Būdamas Vilniaus universiteto bibliotekos vadovu (universitetą  uždarius, formavosi viešoji biblioteka) ir Vilniaus archeografijos komisijos pirmininku sutvarkė katalogus, papildė eksponatus, aprašė ir bazilijonų vienuolyną (išleisti 2 tomai). Jo užrašyta medžiaga dabar jau tapusi istoriniu šaltiniu. Plačiau su N. Šertvytienės pranešimu galima susipažinti Bazilionų mokyklos leidžiamame istorijos ir kultūros žurnale „Padubysio kronikos“.

D. Bardauskas kalbėjo tema „Kupiškis – Ivano- Frankivskas: vienuolių bazilijonų keliu“. Kupiškio delegacija (Kupiškio kamerinis choras „Cantus Vita“, vadovaujamas Marijano Remeikio), atstovaudama Lietuvai, 2017 m. sausio 13–15 d. dalyvavo vienuolių bazilijonų surengtame jau aštuntame Kalėdinių giesmių festivalyje „Kalėdos Maizliuose“. Dalyvavimas festivalyje buvo svarbus keliais aspektais:

1. vienuolių bazilijonų dėka kupiškėnų „Cantus Vita“ išgirdo ukrainiečiai;

2. kupiškėnai festivalį „Kalėdos Maizliuose“ pamatė ir išgirdo regioninės televizijos studijos „Kupiškėnų studija“ parengtoje vasario 4 d. laidoje (delegacijoje dalyvavo Kupiškio televizijos ir informacijos centro vadovas Povilas Vireliūnas ir filmavo vykusius koncertus bei susitikimus).

3. festivalis „Kalėdos Maizliuose“ plačiai pristatytas Lietuvos spaudoje („XXI amžius“, „Kupiškėnų mintys“, „Lietuvos aidas“).

4. Kupiškio delegacijos nariai vienuolių bazilijonų dėka praturtėjo dvasiškai: turėjo galimybę susipažinti ir artimiau pabendrauti su vienuoliais bazilijonais, pabuvoti ir pasimelsti Rytų apeigų katalikų šventovėse rytų apeigomis aukojamose šv. Mišiose.

5. kupiškėnų delegacija jautė nuoširdų Ivano-Frankivsko gyventojų, dalyvavusių festivalyje, dėmesį ir dėkingumą.

6. delegacija iš Lietuvos pajuto vienuolių bazilijonų bei Ivano-Frankivsko valdžios atstovų dėmesį Ukrainos Rytuose vykstantiems mūšiams, ten kovoja ir žūva Ivano-Frankivsko jaunuoliai, matė pagarbų žuvusiųjų įamžinimą, pajuto išgyvenimą dėl naujų pranešimų apie netektis.

7. kupiškėnai džiaugiasi ir didžiuojasi, kad vienuolių bazilijonų dėka jie pirmieji Lietuvoje, giesmėmis įsijungė į pirmąją šventę Ukrainoje, skirtą Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų jubiliejui.

Dr. A. Vasiliauskienė pranešime „Lietuvos ir Ukrainos šventieji: Kazimieras ir Juozapatas: gyvenimo paralelės“ surado svarbių sąsajų šių dviejų vienintelių Lietuvos ir Ukrainos šventųjų gyvenime. Ji išdalino jubiliejinį išsiuvinėtą atviruką: mėlyname fone geltonais siūlais (Ukrainos vėliavos spalvomis) išsiuvinėtas skaičius „400“ primena Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino jubiliejų. Apdovanotieji tokiais neįprastais atvirukais dėkingi šį darbą atlikusiam tautodailininkui Kazimierui Tamošiūnui.

„Padubysio kronikos“. Konferencijoje pristatytas istorijos ir kultūros žurnalo „Padubysio kronikos“ aštuntasis 124 puslapių numeris, leidžiamas Romualdo Ozolo paramos fondo, ŠU ir Bazilionų mokyklos. Apie jį kalbėjo žurnalo redaktorius prof. Vytenis Rimkus ir atsakingasis sekretorius mokyklos direktorius R. Gorys. Prof. V. Rimkus kalbėjo apie žurnalo svarbą visai Lietuvai, ir vienuoliams bazilijonams – šiame numeryje išspausdintas straipsnis „Ketvirtis amžiaus tarnystės Dievui ir žmonėms Lietuvoje“. Jo autorė dr. A. Vasiliauskienė darbą skyrė kun. t. Pavlo OSBM kaip padėką už išgelbėtą gyvybę.

Vitražas, sveikinimai, kapelos melodijos

2013 m. gruodžio 19 d. Bazilionų vidurinėje mokykloje atidaryta Dr. A. Vasiliauskienės klasė, kurioje patalpinta mokykloje sukaupta ukrainistika.

2014-ųjų pavasarį abiturientas Haroldas Gudelis klasę papuošė vitražu (darbo vadovė – mokytoja, dailininkė Laima Perminienė). Tai – baigiamojo mokyklinio meno krypties egzamino darbas. Pagrindinė vitražo detalė – 2009 metais prie mokyklos pastatytas pirmasis Lietuvoje paminklas (autorė – šiaulietė skulptorė Birutė Kasperavičienė) ukrainiečiams ir pirmasis paminklas pasaulyje Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui, be to, koplytstulpio Skapiškyje (2007) detalė.

2016 metais abiturientė Greta Baniulytė vertinimo komisijai pristatė baigiamojo mokyklinio meno krypties egzamino darbą – vitražą „Draugystės medis“ (darbo vadovė – dailės mokytoja L. Perminienė). Tai – originali meninė Bazilionų mokyklos ir Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino vienuolių glaudaus bendradarbiavimo išraiška.

2017 metų pavasarį klasė pasipuošė dar vienu vitražu – dvyliktokės Austėjos Papreckytės kūriniu. Darbo vadovė – mokytoja L. Perminienė. Konferencijos dalyviams buvo miela pabendrauti su paskutinio vitražo autore ir išgirsti detalų pasakojimą apie savo darbą, apie vaizduojamą 400 metų jubiliejui rengiamą knygą...

Pertraukėlės metu svečius ir šeimininkus džiugino Arvydo Marcinkevičiaus suburta ir vadovaujama kapela: Rimas Karlinskas, Raimondas Sinkevičius, Arvydas Marcinkevičius ir Birutė Sinkevičienė.

Po konferencijos su vienuoliais bazilijonais bendravo ŠU profesorė Genovaitė Kačiuškienė ir doc. dr. Irena Ramaneckienė. T. Pantalejmonui OSBM jos kalbėjo apie leidinių, skirtų 400 metų ordino jubiliejui, svarbą ir Lietuvoje, ir Ukrainoje. Tai – XI tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų pagrindu parengtas mokslinių straipsnių rinkinys „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies liaudžiai“, dr. A. Vasiliauskienės monografija „Lietuva – Ukraina: religija, mokslas, kultūra Vilniaus vienuolių bazilijonų veikloje“. Doc. I. Ramaneckienė – abiejų leidinių redaktorė, o prof. G. Kačiuškienė – minėtos monografijos recenzentė.

Dovanos bazilioniškiams

Bazilionų mokyklos auklėtinė Jurgita Laurynaitė-Trifeldienė, dabar Kupiškio rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja, savo mokyklai padovanojo didelio formato 1256 p. monografiją „Kupiškis: naujausi moksliniai lokaliniai tyrimai“. Tai – 32-oji serijos „Lietuvos valsčiai“ monografija, išleista 2016 metais, jos vyriausioji redaktorė, sudarytoja ir atsakingoji redaktorė – Aušra Jonušytė (Vilnius: Versmė, Kupiškis: Kupiškio etnografijos muziejus).

Ukrainietiškų ir lietuviškų suvenyrų bazilioniškiams įteikė N. Šertvytienė, džiaugėsi, kad galėjo atvykti į tokį prasmingą renginį, vėl sutikti kadaise, daugiau kaip prieš dešimtmetį matytus bazilioniškius bei šiauliečius.

Prieš išvykdami į Vilnių, tėvai bazilijonai iš Ukrainos  mgr. t. Pantalejmonas OSBM ir mgr. t. Juozapatas OSBM dėkojo mokyklos direktoriui R. Goriui, mokyklos kolektyvui ir visiems šios konferencijos organizatoriams. Džiaugdamiesi, kad šiame nedideliame miestelyje gražiai paminėtas ir įprasmintas Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų jubiliejus, ukrainietiškai užgiedojo „Ilgiausių metų“. Tėvai bazilijonai išlydėti su lietuvišku „Ilgiausių metų“ skambesiu.

Su nostalgija mąstyta, ar Lietuvoje, Bazilionuose, kada nors dar bus organizuota konferencija, skirta Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui...

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija