„XXI amžiaus“ priedas apie gimtinės žmones ir darbus

2015 m. birželio 5 d., Nr. 3 (62)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Trys Sekminių dienos

Vida URBONIENĖ

Prisiminusios senolių tradicijas
merginos berželių vainiku
apjuosė parapijos kryžių

Skaistgirio klebonas kun. Andrius
Trakšelis ir svečias
kun. Saulius Sausdravas

Procesijos kryžius
Vytauto Vaičiūno rankose

Kokios Sekminės be beržų vainikų
ir piemenėlių, ganančių gyvulėlius

Stulgių parapijos vyrų choras
ir kapela, vadovaujama
Remigijaus Laugalio, Skaistgiryje
svečiavosi pirmą kartą

Kryžius kelias bažnyčios šventoriuje

Tris dienas Skaistgiryje vyko tradicinė Sekminių šventė „Daina dieną trumpina, daina darbą lengvina“. Penktadienio popietę užsukusieji į miestelio biblioteką galėjo pasigrožėti vietos tautodailininkės Virginijos Kutkienės miniatiūromis. Parodoje jų – kelios dešimtys pačių įvairiausių – nuo lauko žolynų, gimtinės slenksčio iki kryžiaus kalvos papėdėje, koplytstulpio pakelėje ar Rūpintojėlio, rymančio medžių pavėsyje. Paroda kviečia lankytojus ir visą birželį.

Penktadienio vakare kultūros namų scena kvietė teatro mėgėjus. Kaimynų iš Akmenės liaudies teatras atvežė Andros Kavaliauskaitės režisuotą spektaklį „Biblija pagal vyrus“. Grupė vaidintojų spalvingai perteikė įvairių palaidūnų ir alkoholikų vyrų gyvenimą.

Šeštadienio rytą sporto mylėtojus kvietė futbolo turnyras Juozui Kaikariui atminti. Aštuonioliktą kartą futbolininkai prieš pradėdami kovas nulenkė galvas prie savo vyresnės kartos bendraminčio J. Kaikario amžino poilsio vietos, aplankė kitų futbolininkų kapus. Vakare Jono Viliūno parko estradoje vyko liaudiškų šokių festivalis „Subatvakaris“, organizuotas Skaistgirio gimnazijos.

Sekmadienį Šv. Jurgio bažnyčios šventoriaus pašonėje rikiavosi amatininkai, atlaidų prekeiviai. Kaštonų pavėsyje įsikūrė tik vietos kalvis Milvydas Gedraitis su nukaldintomis saulutėmis, žvakidėmis ir kitais metalo suvenyrais. Greta jo Loepoldas Laucius pristatė savo amatą – peilių galandymą.

Prieš pat vidudienį Šv. Jurgio bažnyčios varpai skelbė didžiųjų parapijos Šventosios Dvasios Atsiuntimo (Sekminių) atlaidų pradžią. Bažnyčios šventoriuje griežė Birutės Dauginytės vadovaujama kaimo kapela, kiek ankstėliau atskubėję parapijiečiai ir į gimtąją parapiją trumpam grįžę vaikai bažnyčioje galėjo apžiūrėti kraštiečio Marijaus Macio fotografijų parodą, kurioje sustabdyti Šv. Jurgio parapijos nebeveikiančių kapinaičių vaizdai. Greta fotografijų parimę ir dešimt skirtingų Rūpintojėlių. Pasak parodos autoriaus, jie vaizduoja dešimt Dievo įsakymų.

Likus pusvalandžiui iki šv. Mišių, parapijos klebonas kun. Andrius Trakšelis pakvietė parapijiečius drauge eiti Kryžiaus kelią. Liepsnojant kaštonų žvakėms, skambant giesmėms gražus būrys parapijiečių ir svečių nuo vienos stoties prie kitos garbindami kryžius atkartojo Kryžiaus kelią. Didžiųjų parapijos Sekminių atlaidų šv. Mišias aukojo Kelmės dekanato Stulgių ir Pakražančio parapijų klebonas kun. Saulius Sausdravas. Giedojo Stulgių parapijos vyrų choras, vadovaujamas vargonininko Remigijaus Laugalio. Pasak kunigo Sauliaus, jei namo parapijiečiai parsineša nors porą pamokslo žodžių, jau esą gerai. Pamoksle svečias priminė, kas yra Sekminės, ragino atsiprašyti vieniems kitų, kad namo po atlaidų grįžtų švaria dvasia.

Po šv. Mišių parapijiečius į kaštonų skverelį palydėjo Stulgių parapijos vyrų kapelos muzika. Skambios liaudiškos melodijos pristabdė ne vieną skubantį namo. Kaštonų skverelyje berželių vainikais papuoštas ožkos ganė būrys piemenėlių.

Atokiau katile buvo verdama piemenėlių košė, alumi ir sūriu nešini sukiojosi Skaistgirio mėgėjų teatro vaidintojai Roma Grybauskienė ir Valius Borisas, persikūniję į ūkininkus. Kultūros namų jaunimo grupės merginos beržų vainiku apipynė bažnyčios šventoriaus kryžių. Koncertavo Skaistgirio kultūros namų folkloro kolektyvas, moterų ansamblis, vadovaujamas Birutės Dauginytės, Sekminių papročius priminė kultūros namų mėgėjų teatro vaidintojai ir jaunimo grupė, vadovaujama Vidos Norkuvienės, bei Akmenės kultūros centro liaudiška kapela „Akmena“, vadovaujama Danutės Leviškienės.

Kaimynai akmeniškiai gavo seniūnės Virginijos Kaikarienės padėkas už koncertines programas Sekminių šventėje. Teatralizuotu Sekminių koncertu, režisuotu Vidos Norkuvienės, šventė nesibaigė – giminės, kaimynai, tėviškėnai vieni kitus lankė, svečiavosi, šnekučiavosi ir tik saulei siekiant horizontą vieni kitiems spaudė rankas iki Šv. Antano, Šv. Martyno, o gal net iki Šv. Jurgio ar kitų Sekminių atlaidų.

Joniškio rajonas
Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija