„XXI amžiaus“ priedas apie gimtinės žmones ir darbus

2015 m. liepos 10 d., Nr. 4 (63)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Bendruomenėse

Kryžius kaimo kapinaitėse

Didkiemio parapijos klebonas
kun. Mykolas Petrauskas
šventina kapinių kryžių

LAUMĖNAI. Birželio 3 dienos vakarą į kaimo kapinaites skubėjo Didkiemio, Vartulėnų, Pažiuržmočio ir Laumėnų kaimų gyventojai. Čia, kur nuėję savo kelią žmonės sugrįžta amžinojo poilsio, kur ilsisi proseneliai, seneliai, tėvai, broliai, vyko pastatyto ąžuolinio kapinių kryžiaus šventinimo iškilmės. Kryžių padarė meistras Algirdas Jakšta, o pašventino Didkiemio parapijos klebonas kun. Mykolas Petrauskas. Paskui sugiedota Švč. Jėzaus širdies litanija, giesmės ir „Viešpaties Angelas“. Klebonas kun. M. Petrauskas kvietė vakarais laumėniškius ir aplinkinių kaimų gyventojus ateiti į kapinaites giedoti Švč. Jėzaus širdies litaniją.

Didkiemio seniūnijos seniūnė Vilma Kasnauskienė džiaugėsi, kad Laumėnų seniūnijos seniūnaitė Vida Jakštienė parėmė ir prisidėjo prie šios gražios iniciatyvos – kryžiaus pastatymo – kaimo kapinaitėse. Už pagalbą ir patarimus, gėles ji dėkojo Jovitos ir Juozo Neverdauskių, Vidos ir Algio Jakštų šeimoms, klebonui kun. M. Petrauskui, seniūnijos darbuotojams, choristams, ansamblio vadovui Aivarui Šimkui, visiems, kurie prisidėjo prie šios gražios šventės Laumėnų kaime.

Po renginio niekas neskubėjo namo nors vakaras buvo labai šaltas. Vyko gražus bendravimas prie arbatos, kavos puodelio.

Vilma Kasnauskienė,
Didkiemio seniūnijos seniūnė

Šilalės rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija