Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. sausio 8 d., Nr. 1 (244)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Matyti savo ateities viziją

Kun. Rytis GURKŠNYS SJ

Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis (Mt 2, 9b).

Pakalbėkime apie tai, kaip svarbu matyti savo ateities viziją. Visi mes norime sukurti tam tikrą ateitį sau, savo vaikams, savo įmonei, savo bažnyčiai, savo šaliai. Kad ši vizija taptų tikrove, turime kuo dažniau laikyti ją savo mintyse. Atlikti tyrimai patvirtina, kad mes sukuriame tai, ko nuolat siekiame. Mums reikia simbolių, kurie dažniau primintų tai, ko siekiame. Tai gali būti koks nors daiktas, suvenyras, nuotrauka, piešinys, sakinys, kuris kasdien keletą kartų primintų tai, ką Dievas nori mums dovanoti.

Vienas vyras norėjo pastatyti naują pastatą savo įmonei. Jis vieną dieną nuėjo į parduotuvę ir nusipirko vieną plytą, pasidėjo ją ant savo rašomojo stalo. Kasdien keletą kartų pažvelgdavo į ją ir pamąstydavo apie tą gražų naują pastatą. Kasdien jis greitai judėjo į savo vizijos įgyvendinimą. Šis simbolis padėjo susikoncentruoti į tikslą, vis daugiau jėgų, laiko, pastangų, dėmesio, kūrybingumo jam skirti, atrasti neįtikėtinų galimybių ir greitai pastatyti statinį.

Viena jauna moteris norėjo greičiau susirasti tinkamą draugą ir sukurti šeimą. Ji nusipirko du nuotraukų rėmelius. Į vieną įsidėjo savo nuotrauką, o kitą paliko tuščią ir padėjo šalia. Tas rėmelis buvo skirtas gražiausiai jos būsimosios santuokos nuotraukai. Ji kasdien pažvelgdavo į tą tuščią nuotraukos rėmelį ir mąstydavo apie savo santuokos dieną. Tas simbolis primindavo jai tą nuostabią ateitį, kurią ji norėjo sukurti, ir padėjo greičiau ir ryžtingiau judėti į užsibrėžtą tikslą.

Mano draugas norėjo parašyti knygą. Jis daug rašė, siekdamas pasidalinti savo mintimis su daugeliu žmonių, platino savo mintis internete, tačiau neturėjo galimybės išleisti knygą. Vieną dieną jis nusprendė sukurti viršelį savo knygai. Panaudojant kompiuterį, viskas puikiai pavyko. Viršelyje buvo jo paties nuotrauka, knygos pavadinimas ir vardas. Tą kūrinį jis atspausdino ant popieriaus lapo ir pasikabino ant sienos. Šis jo vaizduotės kūrinys kasdien jam primindavo, kad jis skirtas naujai jo knygai, padėjo jam dar labiau susikoncentruoti į šią ateities viziją, greičiau judėti į savo vizijos įgyvendinimą. Toks veiksmas stiprino tikėjimą sėkme, troškimą uoliau darbuotis. Šiandien jau išleista daugiau kaip10 knygų. Kasmet išleidžiama po vieną naują knygą.

Daugelis iš mūsų šiandien nepasiekia savo tikslų, nors sunkiai darbuojasi daug valandų, dedasi daug pastangų ir jėgų. Mes turime daug entuziazmo, ryžto ir drąsos, bet neturime vizijos prieš akis. Kai nematome vizijos, nejudame į ją. Mes iššvaistome daug energijos, laiko ir finansų tuomet, kai neturime aiškios vizijos. Mums reikia kuklaus priminimo, kuris padėtų susikoncentruoti. Pasikabinkime nuotrauką, kuri įkvepia. Užsirašykime sakinį, kuris padrąsina. Pasidėkime ant stalo daiktą, kuris stiprintų tikėjimą. Simboliai primena mums Dievo pažadus, stiprina tikėjimą, padeda išnaudoti daugiau savo galios. Jie parodo mums ir kitiems, ką Viešpats įkvėpė į mūsų širdis.

Išminčiai pastebėjo patekėjusią žvaigždę, kuri rodė jiems tolimos šalies karaliaus gimimą. Ir jie išskubėjo jo pagarbinti. Savo kelyje jie nuolat žvelgė į žvaigždę, kuri rodė jiems teisingą kelią, todėl greitai ir lengvai pasiekė tikslą. Šis simbolis padėjo jiems išvengti klaidžiojimo, taupyti laiką ir jėgas, stiprino tikėjimą ir vedė pačiu trumpiausiu keliu.

Visi norime kažką sukurti savo šeimai arba kitiems žmonėms. Dažniau mąstykime apie savo ateities viziją. Tai leidžia Dievui daryti neįtikėtinus dalykus. Jis kuria tai, kas mums dabar atrodo neįmanoma. Jis duoda mums idėjų, galimybių, žmonių, pinigų, žinių, jėgų, išminties. Mąstykime apie viziją. Dėkokime Dievui už tai, kad jis jau darbuojasi ta kryptimi. Jis pašalins bet kokią piktojo kliūtį. Visos mūsų svajonės, kurias jis mums davė, taps tikrove. Mes kursime laimingą gyvenimą per Kristų, mūsų Viešpatį.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija