Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. gegužės 6 d., Nr. 9 (252)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Kauno kunigų seminarijai – 150

Vyskupai šv. Mišiose Šv. Jurgio bažnyčioje

Kunigai eina iš Švč. Trejybės
bažnyčios į Šv. Jurgio bažnyčią

Kauno kunigų seminarijos
klierikų programa

Sveikinimo žodį tarė apaštalinis
nuncijus arkiv. Pedras Lopesas Kvintana

Balandžio 22–23 dienomis Kunigų seminarija Kaune minėjo 150 metų jubiliejų. Jis prasidėjo balandžio 22-osios vakarą, 18 val „pro memoria“ šv. Mišiomis Švč. Trejybės (Seminarijos) bažnyčioje. Šv. Mišių aukai vadovavo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, kunigai. Pamokslą sakęs arkivyskupas emeritas priminė svarbius tautai ir Bažnyčiai šviesulius, baigusius šią seminariją: kardinolą Vincentą Sladkevičių, kun. Alfonsą Lipniūną, kun. Stasį Ylą.

Po šv. Mišių procesija ėjo pagerbti Arkikatedros koplyčioje palaidoto kard. V. Sladkevičiaus, Arkikatedros kriptoje palaidotų žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus, arkivysk. Juozapo Skvirecko, kitų ten besiilsinčių dvasininkų, šalia šventovės palaidoto buvusio seminarijos rektoriaus, didžiojo tautos poeto Maironio kapo.

Balandžio 23-iąją, šeštadienį, 15 val. iš Švč. Trejybės (Seminarijos) bažnyčios iškilminga procesija ėjo į pirmąją seminarijos, dabar brolių pranciškonų Šv. Jurgio bažnyčią. Šv. Mišiose dalyvavo apaštalinis nuncijus arkiv. Pedras Lopesas Kvintana (Pedro López Quintana), didžioji Lietuvos vyskupų dalis, Baltarusijos Minsko ir Mogiliavo arkivyskupas Tadeušas Kondrusievičius ir Gardino vyskupas Aleksandras Kaškievičius (abu baigę šią seminariją), Estijos vyskupas Filipas Žurdanas (Philippe Jourdan), apie 60 kunigų iš visų Lietuvos vyskupijų.

Šv. Mišioms vadovavęs Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas išreiškė viltį, kad tai taps paskatinimu naujiems pašaukimams subręsti. Šv. Mišių pabaigoje sveikinimo žodį tarė apaštalinis nuncijus arkiv. P. L. Kvintana ir perdavė apaštalinį popiežiaus Pranciškaus palaiminimą. Pasveikino ir stačiatikių vadovas Inokentijus bei evangelikų liuteronų atstovas kun. Ričardas Dokšas.

Po jubiliejinių šv. Mišių visi pakviesti į seminarijos klierikų ir universiteto dėstytojo mons. Artūro Jagelavičiaus paruoštą programėlę. Renginį vedė kun Darius Vasiliauskas. Gaudžiant trimitams įnešta Kauno kunigų seminarijos vėliava. Seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas padėkojo ir pasveikino visus susirinkusius. Meninėje programoje buvo stengtasi žaismingai bei nuotaikingai, su giesmių bei liaudies dainų intarpais pažvelgti į seminarijos istoriją kitaip.

Sveikinimo žodį tarė Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė.  Prezidento Valdo Adamkaus ir Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus sveikinimus perdavė Antanas Vinkus, sveikino Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis, Kauno rajono meras Valerijus Makūnas ir kiti. Akademinės bendruomenės vardu sveikino Vytauto Didžiojo universiteto rektorius prof. Juozas Augutis. Telšių, Vilniaus ir Rygos seminarijų vardu – Vilniaus kunigų seminarijos rektorius kun. dr. Hansas Frydrichas Fišeris (Hans Friedrich Fischer) CO.

Renginį vainikavo padėka šia proga išleistos monografijos „Katalikų kunigų seminarija Kaune: 150-ies metų istorijos bruožai“ autoriui dr. doc. Artūrui Grickevičiui.

Pagal „XXI amžių“
Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija