Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. liepos 1 d., Nr. 13 (256)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Marija Magdalietė – apaštalų apaštalė

Popiežiaus Pranciškaus sprendimu, šv. Marijos Magdalietės liturginiam minėjimui suteikiamas šventės statusas. Tai nustatyta Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos dekretu, pasirašytu birželio 3 dieną. Jame nurodoma, kad ir ateityje šv. Marija Magdalietė liturgijoje bus minima tą pačią dieną kaip iki šiol, tai yra liepos 22-ąją. Ir toliau bus naudojami tie patys Valandų liturgijos tekstai, o prie iki šiol naudotų šv. Mišių liturgijos tekstų pridedama Marijos Magdalietės šventės Dėkojimo giesmė (prefacija). Jos tekstas lotynų kalba skelbiamas kaip dekreto priedas. Vyskupų konferencijų prašoma Dėkojimo giesmės tekstą išsiversti į vietines kalbas ir, vertimą suderinus su Kulto ir sakramentų kongregacija, vėliau įterpti į naujus Romos Mišiolo leidimus.

„Apaštalų apaštalė“ – taip šv. Marija Magdalietė vadinama jos liturginiam minėjimui suteikiant šventės rangą. Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos dekretą palydinčiame Kongregacijos sekretoriaus arkivyskupo Arturo Rochės (Arthur Roche) tekste sakoma, kad šiuo sprendimu popiežius Pranciškaus atsiliepia į dabartiniame Bažnyčios gyvenimo kontekste keliamą poreikį labiau pasigilinti į moters orumą, naujojo evangelizavimo būtinumą ir Dievo gailestingumo slėpinio didybę. Jau popiežius Jonas Paulius II apaštališkajame laiške „Mulieris dignitatem“, kalbėdamas apie moteris Kristaus ir Bažnyčios misijoje, ypatingai iškėlė Mariją Magdalietę, kuri buvo pirmoji prisikėlusio Kristaus liudytoja ir skelbėja. Sutikusi prisikėlusį Viešpatį, ji pirmoji apie tai pranešė apaštalams, įvykdė Prisikėlusiojo įsakymą: „Eik pas mano brolius ir pasakyk jiems [...]. Marija Magdalietė nuėjo ir pranešė mokiniams, kad mačiusi Viešpatį ir ką jis jai sakęs“ (Jn 20, 17–18). Šitaip ji tapo evangelizuotoja, Viešpaties prisikėlimo žinios skelbėja.

Vatikano radijas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija