„XXI amžiaus“ neperiodinis priedas apie lietuvių kovą už Nepriklausomybę

2017 m. vasario 17 d., Nr. 1 (32)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Žaizdos

Dėl sušaudytų ir nužudytų Seimo narių atminimo įamžinimo

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba kreipėsi į Seimo pirmininką Viktorą Pranskietį ir Seimo narius, prašydami atkreipdami dėmesį į tai, kad minint atkurtos Lietuvos 100 metų jubiliejų, Seimas turėtų prisiminti tuos, kurie kūrė modernią Lietuvos valstybę. Šiame kūrybos procese ypatingą svarbą turėjo įstatymus leidžiantis organas – Lietuvos Respublikos Seimas. Prasidėjus bolševikinei ir Vokietijos nacistinei okupacijai, nukentėjo daug Lietuvos žmonių, o tarp jų – buvusių Seimų narių. Ypač didelės pagarbos nusipelno tie, kurie buvo okupantų sušaudyti arba kitaip nukankinti. Todėl Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus nariai mano, kad Lietuvos Respublikos Seime, matomoje vietoje, reikėtų patalpinti nužudytų Seimų narių atminimo lentą. Joje turėtų būti nurodyta, kokiam Seimui atstovavo, vardas pavardė, gimimo ir žūties datos ir trumpos žūties aplinkybės. Pavyzdžiui, Steigiamasis Seimas 1920 05 15–1922 10 06; 1. Vytautas Bičiūnas, 1893 08 20–1942 11 04; 2. Kazys Bizauskas, 1892 02 15–1941 06 20; 3. Voldemaras Vytautas Čarneckis, 1893 01 09–1942 11 04; 4. Kazys Jokantas, 1880 10 23–1942 08 25; 5. Zigmas Starkus, 1892 10 15–1942 08 25; 6. Antanas Tamošaitis, 1894 08 18–1940 metų pabaiga. Taip turėtų būti įvardinti visi sušaudyti ir nužudyti vėlesnių Seimų nariai.

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyrius kreipimesi primena, kad dar 2012 09 05 kreipėsi į Lietuvos vadovus ir į Seimo pirmininkę Ireną Degutienę „dėl sušaudytų buvusių Lietuvos Respublikos ministrų ir komunizmo aukų atminimo įamžinimo“. Šio laiško 5 punkte rašė: „LR Seimas privalėtų pagerbti nužudytus ir kentėjusius tremtyje Seimo narius“. Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos nariai pastebi, kad 2014 04 02, 2014 08 11, 2014 09 17, 2014 11 06, 2015 02 18, 2015 05 13, 2015 11 04 ir 2016 05 18 buvo kreiptasi ir prašoma įamžinti nužudytus ministrus. Vyriausybė jau sprendžia sušaudytų min istrų įamžinimo klausimus, o Seimas kol kas apie okupantų sušaudytų arba kitaip nukankintų ankstesnių Seimų narių įamžinimą jokio nutarimo nepriėmė.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija