Atnaujintas 2009 m. sausio 9 d.
Nr. 3
(1695)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Kūčių vakarą

Arvydas VISMANTAS

Gieda Šilalės Kultūros centro
jaunimo choras „Salve musica“
pritariant kameriniam orkestrui
(vadovas Kornelijus Pukinskis)

Gruodžio 24-osios vakarą, pakilę nuo šventinio Kūčių stalo, Šilalės parapijos tikintieji 22 valandą rinkosi į Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią dalyvauti iškilmingose Bernelių šv. Mišiose.  Klebonas dekanas kun. Stasys Toleikis, padedant vikarams kunigams Mindaugui Aleknai ir Kęstučiui Motiejaičiui, gražiai pasiruošė Jėzaus Kristaus gimimo iškilmei. O Kūčių vakarą, pašventinus prakartėlę, prasidėjo iškilmingos Bernelių šv. Mišios. Jas aukojo svečias iš Kauno kan. dr. Petras Smilgys, klebonas dekanas kun. S. Toleikis ir kun. K. Motiejaitis. Didelį įspūdį gausiai susirinkusiems tikintiesiems paliko gražiai giedojęs ir grojęs Šilalės Kultūros centro reprezentacinis jaunimo choras ir kamerinis orkestras  „Salve musica“, vadovaujamas maestro Kornelijaus Pukinskio, kuris  yra aktyvus Šilalės bažnyčios pagalbininkas vargonuojant bei giedant bažnyčioje sekmadieniais ir eiliniais vakarais.

Kan. dr. P. Smilgys pasakė homiliją apie Kūdikėlio Jėzaus Atėjimo į šį pasaulį prasmę. Pasibaigus iškilmingoms Bernelių šv. Mišioms, vaikučiai ir jaunimas susitiko su Kalėdų Seneliu, kuris jiems atrišo didžiulį maišą saldumynų...

Na, o 24 valandą nuošali Vaitimėnų parapija, aptarnaujama Šilalės vikaro kun. M. Aleknos, pagal seną tradiciją, šventė Kalėdnaktį. Vaitimėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčioje vyko iškilmingos Kalėdnakčio šv. Mišios, kurias aukojo kun. M. Alekna. Jis vaikučiams atvežė ir Kalėdų Senelį. Džiaugsmingai šv. Kalėdos buvo sutiktos ir kito Šilalės vikaro kun. K. Motiejaičio aptarnaujamoje Tūbinių parapijoje.

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija