2010 m. rugsėjo 24 d.
Nr. 70
(1855)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Mirė pirmasis indų dalitų arkivyskupas

Haiderabado arkivyskupas
Joji Marampudi, pirmasis
Indijos arkivyskupas dalitas

Rugpjūčio 27 dieną nuo širdies smūgio mirė 68 metų Haiderabado arkivyskupas Joji Marampudi, pirmasis Indijos arkivyskupas dalitas. Ganytojo sveikata buvo silpna, ligoninėje jis gulėjo nuo birželio pradžios. Pagal jo paties paskutinę valią, gedulo Mišios už jį buvo aukotos rugpjūčio 30 dieną Vijayawada mieste, buvusioje jo katedroje.

Joji Marampudi paskyrimas Haiderabado arkivyskupu buvo reikšmingas įvykis Indijos krikščionims. Nors Indijoje kastų sistema oficialiai yra panaikinta, tačiau socialiai ji neišnyko. Žemesniųjų kastų nariai lenkiasi aukštesnėms. Kai kurios profesijos, kai kurios darbo vietos neoficialiai rezervuotos aukštesniųjų kastų nariams. Tačiau net ir žemiausios kastos narys galėjo turėti daugiau lūkesčių už indus dalitus, kurie net nepatenka į kastų sistemą. Jų socialinis statusas yra žemesnis už pačios žemiausios kastos nario, tad dar ir šiandien tai nulemia visišką jų beteisiškumą. Aukštesnės kastos narys, sumušęs ar net nužudęs dalitą, anksčiau išvengdavo atsakomybės. Dalitai aukštesniųjų kastų nariams yra „nešvarūs“. Po jų apsilankymo namuose ar prisilietimo prie jų reikėdavo daryti apsivalymo apeigas. Dėl to dalitai buvo vadinami „neliečiamaisiais“.

Anksčiau visi Indijos vyskupai priklausė vienai kuriai nors kastai, bet ne dalitams. Viena vertus, kastoms priklausantys indai nuo pat vaikystės gaudavo geresnį išsilavinimą, turėdavo platesnę pasaulėžiūrą, tad nenuostabu, kad vėliau iš jų būdavo atrenkami kandidatai eiti atsakingas pareigas. Kita vertus, esminis veiksnys buvo ne tik išsilavinimas, gabumai ar moralinis autoritetas, bet  priklausymo kastai  faktas. Nepriklausantis jokiai kastai rizikavo būti izoliuotas įvairiuose visuomenės sluoksniuose. Tad galima įsivaizduoti, kokioje padėtyje atsiduria vyskupas dalitas, turintis būti savo vyskupijos bendruomenės priešakyje, privalantis priimti sprendimus įvairiais klausimais.

Kastų sistema iš principo prieštarauja Evangelijos dvasiai. Indijos Katalikų Bažnyčia vienu iš savo prioritetų yra paskelbusi būtent dalitų padėties gerinimą, juo labiau kad pastarieji sudaro daugumą tikinčiųjų. Tik 1977 metais į vyskupus buvo įšventintas pirmasis dalitas Džonas Mulagada, miręs  2009-ųjų rugpjūtį. Joji Marampudi vyskupo šventimus gavo 1992 metais ir 2000-aisiais tapo pirmuoju dalitu arkivyskupu.

Pagal VR

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija