2013 m. sausio 25 d.    
Nr. 4
(2028)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Jam visi žmonės buvo geri

A†A kun.Vladas Jurgis Bobinas
(1934 03 31–1965 04 14–2013 01 20)

Kun. Vladas Jurgis
Bobinas apie 1970 metus

Sausio 20 dieną, sekmadienį, Kaune mirė Vilkaviškio vyskupijos kunigas Vladas Jurgis Bobinas, pastaruoju metu dirbęs Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijoje.

V. J. Bobinas gimė 1934 m. kovo 31 d. Zapalimų kaime, Kalvarijos parapijoje. Mokėsi Kreivosios kaimo pradinėje mokykloje, vėliau – Kalvarijos vidurinėje mokykloje. 1954 metais jo mokslus pertraukė šaukimas į tarybinę armiją. Grįžęs iš tarnybos armijoje dirbo Kapsuko (dabar Marijampolė) elektros tinklų įmonėje ir užbaigė Kapsuko J. Jablonskio vidurinės mokyklos vakarinį skyrių. 1960 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1965 m. balandžio 14 d. įšventintas kunigu. Kun.V. J. Bobinas ėjo šias pareigas: nuo 1965 07 12 – Šakių parapijos vikaras; 1966 05 07 – Kauno Švč. Mergelės Marijos Vardo (Aukštosios Panemunės) parapijos vikaras; 1969 09 01 – Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos vikaras; 1970 01 20 – Kauno Švč. Mergelės Marijos Vardo (Aukštosios Panemunės) parapijos vikaras; 1970 08 06–1972 03 14 – Vilkaviškio vyskupijos bažnytinio tribunolo notaras; 1977 03 04 – Krosnos parapijos administratorius; 1983 09 19 – Santaikos parapijos klebonas; 1986 03 18 – Rudaminos (Lazdijų r.) parapijos klebonas; 1987 09 28 – Išlaužo parapijos klebonas, o nuo 1996 09 18 – kartu ir Šilavoto parapijos klebonas. 1997 04 16 atleidžiamas iš Šilavoto parapijos klebono pareigų; nuo 2002 05 18 – Garliavos parapijos altaristas. 2006 12 17 atleidžiamas iš Garliavos parapijos altaristo pareigų ir išleidžiamas gydytis. Nuo 2007 05 04 – Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos altaristas. Paskutinius keletą metų kun. V. J, Bobinas tikintiesiems patarnaudavo Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) bažnyčioje.

Kun. V. J. Bobinas buvo pašarvotas Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos šarvojimo salėje, o trečiadienį perkeltas į bažnyčią. Laidotuvių šv. Mišios buvo aukojamos sausio 23 dieną, trečiadienį, Šančių bažnyčioje. Šv. Mišių koncelebracijai vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, dalyvavo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius,  Vilkaviškio vyskupijos ir Kauno arkivyskupijos kunigai. Šv. Mišiose apie velionį kalbėjo tą pačią dieną šventimus gavęs jo bendrakursis kun. Kazimieras Skučas. Jis laidotuvių dalyviams priminė apie tai, kad kun. V. J. Bobinas gilios stagnacijos metais nepabūgo pasirašyti pabaltijiečių pareiškimo dėl Lietuvoje pažeidžiamų žmogaus teisių. Po to kun. V. J. Bobinui teko nemažai kentėti, dėl to jis prarado sveikatą. Daugiau negu kurso draugu velioniui buvęs kun. K. Skučas pasakojo apie tai, kaip studijų seminarijoje metais per atostogas kartu su kun. V. J. Bobinu dirbdavo dažydami Veiverių, Sasnavos, Pilviškių, Griškabūdžio bažnyčias. Po šv. Mišių kalbėjęs kun. Virginijus Veprauskas sakė pažinojęs mirusįjį kunigą daugiau kaip 40 metų ir apie jį buvo susidaręs kuo geriausią nuomonę. „Jis buvo labai ramus žmogus, laikėsi žodžio, mylėjo ministrantus, adoruotojus, jaunimą, dar anais gūdžiais laikais jam ruošė ne Senio Šalčio, o Kalėdų Senelio šventes, dovanodavo atitinkamų dovanų, – sakė kun. V. Veprauskas. – Kunigas Vladas nebūdavo kuo nors nepatenkintas, nemačiau jo suirzusio, jam visi žmonės buvo geri“. Kun. V. J. Bobinas palaidotas Šančių bažnyčios šventoriuje.

Pagal Vilkaviškio vyskupijos kurijos pranešimą

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija