2013 m. sausio 25 d.    
Nr. 4
(2028)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Bažnyčios jubiliejuje paminėjo žymų dramaturgą

Vytautas BAGDONAS

Po K. Ostrausko spektaklio
„Vaižgantas“ Londono lietuvių
Šv. Kazimiero bažnyčioje aktorius
Ferdinandas Jakšys (kairėje)
atminimui įsiamžino su parapijos
klebonu kun. Petru Tverijonu
Aktoriaus Ferdinando Jakšio
asmeninio albumo nuotrauka

Naujųjų – 2013-ųjų – metų išvakarėse Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejų pasiekė kraštiečio nusipelniusio respublikos artisto, teatro, kino ir televizijos aktoriaus, teatrologo Ferdinando Jakšio dovana – fotografijos, spaudos leidiniai, pasakojantys apie Londono lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčios 100-mečio jubiliejų, kuriame dalyvavo ir patsai gerbiamasis Ferdinandas.


Pasitinkant arkivyskupo Mečislovo Reinio 60-ąsias mirties metines

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Skulptorius, arkivyskupo Mečislovo
Reinio paminklinės lentos autorius
Vitalijus Valentinovičius Leksas

Šiemet minėsime Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio (1884 02 03–1907 06 10–1926 04 05–1953 11 08) 60-ąsias mirties metines. Primename, kad arkivyskupas mirė Vladimiro kalėjime (180 km nuo Maskvos), palaidotas miesto kapinėse, nežinomoje vietoje.

Įžangą arkivyskupo M. Reinio 60-ųjų mirties metinių paminėjimui padarė Vladimire esančios Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės (lotynų apeigų katalikų), bažnyčios klebonas t. Sergiejus Zujevas – ypatingas arkiv. M. Reinio gerbėjas, – kuris bažnyčioje pakabino arkivyskupui skirtą paminklinę lentą. Apie tai šiek tiek buvo rašyta „XXI amžiuje“ (2012, nr. 38), o dabar pateiksime detalesnį to svarbaus Lietuvos tikintiesiems renginio aprašymą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija