2013 m. kovo 1 d.    
Nr. 9
(2033)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Šantažas ar reketas?

Dr. Rūta Gajauskaitė,

kriminologė

Garbingos Vasario 16-osios minėjimo proga Lietuvos lenkų „politikieriai“ ir vėl išraitė eilinį polonezo viražą prieš gerbiamus svečius iš Lenkijos, visai nepaisydami lietuvių tautos jausmų, siekių ir begalinės kantrybės, kurios užteko kelis šimtmečius. Mes užjautėme, netekus Katynėje Tautos žiedo, o lėktuvo katastrofoje – ir aukščiausios valdžios, teikėme pagalbą nuo fašistinio okupanto bėgusiems lenkams, supratome jaunos lenkų kartos šviesesnės ateities siekius.


Gerbiamam ponui ministrui L. Linkevičiui apginti

Juozas SINKEVIČIUS

Lietuvos užsienio reikalų ministrui L. Linkevičiui Varšuvoje atsiprašius už netinkamus buvusio Seimo darbus, Lietuvoje kilo nepasitenkinimo šurmulys. Ministras pasielgė teisingai ir išmintingai. Pagalvokite tik, jo kolega ponas R. Sikorskis, teisėtai pasipiktinęs dėl vietos lenkams daromos skriaudos, ketverius metus negalėjo atvykti į Lietuvą. Kiek mažiau principingas jo kolega D. Tuskas buvo atvykęs ir Vilniaus Šv. Teresės bažnyčioje skriaudžiamiems buvo ištiesęs pagalbos ranką. Ponas R. Sikorskis ne toks. Jis geriau laukė, kentėjo asmeniškai, kad negali suklupti Ostrabramoje, ir sulaukė. L. Linkevičius vienu atsiprašymo žodžiu nuplovė visą susikaupusią nuoskaudą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija