2013 m. kovo 1 d.    
Nr. 9
(2033)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Kaimiečiai trukdo energetikos „pažangai“? Atimsite mūsų pilietybę ar ištremsite?

Ramūnas Karbauskis

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas

Pastaruoju metu skalūninių dujų tema pasisakė visi, kas netingi. Kartais viešųjų komentatorių pasisakymai stebina savo paviršutiniškumu bei arogancija. Ypač žeidžia atviras puolimas prieš drąsiausią Lietuvos kaimo bendruomenę – Žygaičių moteris ir vyrus. XIX amžiuje „tamsus“ ir „neapsišvietęs“ kaimas išsaugojo ir atkūrė lietuvybės tradicijas, o dabar kelia nepatogius klausimus buvusiai ir, deja, esamai valdžiai, kuri, rodos, nori tęsti energetinio susinaikinimo politiką.


Įkurta Koordinacinė taryba Lietuvos Konstitucijai ginti

Šiuo metu išnaudojant Seimo rinkimų rezultatus, agresyviai nusiteikusios jėgos vis drąsiau kėsinasi pažeisti galiojančią Lietuvos Respublikos Konstituciją, siaurinti valstybinės kalbos vartojimo erdvę, pažeisti jos struktūrą, Valstybės teritorinį vientisumą, diskriminuoti lietuviškų mokyklų mokinius, laikančius lietuvių kalbos egzaminą, palengvinant tokio egzamino laikymą kitakalbių mokinių mokyklose. Lietuva, būdama žymiai mažesnė už Lenkiją, išlaiko apie 100 lenkiškų mokyklų. Iš jų bent dešimtyje mokosi mažiau kaip 50 mokinių, o Lenkijoje dėl vadinamų „lėšų stokos“ nuo 1999 iki 2005 metų buvo uždaryta 50 proc. lietuviškų mokyklų. Dabar lietuvių gyvenamame Punsko valsčiuje numatyta uždaryti dar tris – paskutines grynai lietuviškas mokyklas. Taigi čia neliks ir labai svarbių lietuvių kultūros skleidimo židinių. Lenkijos valdžia visai nepaiso, kad, uždarinėdama lietuviškas mokyklas, pažeidžia Tautinių mažumų apsaugos konvenciją, brutaliai polonizuoja ten gyvenančią mūsų tautos dalį. Paminėtina ir tai, kad lietuviškos mokyklos Lenkijoje nuo pat jų įkūrimo neturėjo vadovėlių lietuvių kalba.


Nepriešinkime medicinos su motinyste

Antradienį, vasario 26 dieną, Šeimos reikalų tarybos prie Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas kardinolas Audrys Juozas Bačkis kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentę, Ministrą Pirmininką ir Seimo Pirmininką dėl namuose gimdyti norinčių šeimų žeminimo ir bauginimo tokio turinio laišku:

„Pastaruoju metu nuolat viešai pranešama apie daugelyje šeimų vykdomas kratas ir tardytojų apklausas dėl gimdymo namuose. Skelbiama, kad gydytojoms, besilaikančioms Hipokrato priesaikos ir padedančioms namuose gimdančioms šeimoms, pradėtos baudžiamosios bylos. Tenka tik stebėtis, kodėl Lietuvoje nėra teisės aktais numatyta pagalba šeimoms, kurios apsisprendžia pasitikti ateinančią gyvybę namų aplinkoje, nes daugumoje Europos šalių toks pasirinkimas ne tik gerbiamas, bet dargi skatinamas. Maža to, neseniai Europos Žmogaus Teisių Teismo paskelbti sprendimai dėl panašių bylų Vengrijoje patvirtina teisę gimdant namuose sulaukti profesionalios medicininės pagalbos kaip tiesiogiai išplaukiančią iš pamatinių žmogaus teisių sampratos.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija