2013 m. kovo 1 d.    
Nr. 9
(2033)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Benediktas XVI patvirtino, kad neapleidžia Bažnyčios

Mindaugas BUIKA

Benediktas XVI užbaigė aštuonerius
metus trukusį pontifikatą, bet toliau
tęsia savąją maldos tarnystę Bažnyčioje

Paskutinė „Viešpaties Angelas“ maldos katechezė

Į paskutinį susitikimą su popiežiumi Benediktu XVI šventadienio vidurdienio „Viešpaties Angelas“ maldai į Romos Šv. Petro aikštę susirinko tai progai neįprastai gausus skaičius – beveik 200000 (!) – piligrimų. Vasario 24-ąją buvo ypač juntama padėkos ir meilės raiška Šventajam Tėvui, kuris dėl amžiaus ir silpnėjančios sveikatos nusprendė atsistatydinti iš vadovavimo Visuotinei Bažnyčiai (šis atsistatydinimas – „sede vacante“ – oficialiai įsigaliojo vasario 28-osios vakare ir pradėtas pasirengimas naujo apaštalo šv. Petro įpėdinio išrinkimui).


Vyskupai ir kunigai drauge stebėjo paskutinę Popiežiaus audienciją

Vasario 27 dieną Kauno arkivyskupijos kunigai susirinko į tradicinį kas mėnesį vykstantį susirinkimą, kuriame šįkart visi drauge išgyveno nepaprastai jaudinantį Bažnyčios gyvenimo įvykį – Šventojo Tėvo Benedikto XVI, paliekančio apaštalo Petro įpėdinio tarnystę, atsisveikinimą su visu katalikiškuoju pasauliu paskutiniosios bendrosios audiencijos Vatikane metu.


JAV kardinolų elektorių vertinimai ir galimybės

Mindaugas BUIKA

Niujorko kardinolas Timotis Dolanas

Benedikto XVI nuopelnų pripažinimas

Po popiežiaus Benedikto XVI apmąstytos ir laisvanoriškai išreikštos abdikacijos, tai yra Kristaus vietininko pareigų valdant Visuotinę Bažnyčią, atsisakymo, laukiama naujos konklavos, kurioje turės būti išrinktas kitas apaštalo šv. Petro sosto įpėdinis, todėl yra svarbi tai turinčių padaryti kardinolų elektorių nuomonė apie netikėtai pasibaigusio pontifikato pasiekimus ir būsimojo perspektyvas. Štai vienas įtakingiausių Kardinolų kolegijos narių, stiprios ir gausios Jungtinių Amerikos Valstijų vyskupų konferencijos pirmininkas Niujorko arkivyskupas kardinolas Timotis Dolanas, su padėka prisimindamas aštuonerius pontifikato metus, iškelia atsistatydinusio Šventojo Tėvo „švelnią ganytojišką širdį“, „aštrų mokslininko protą“ ir „su Dievu suvienytą pasitikinčią sielą visame, ką jis darė“. Net ir sprendimas pasitraukti dėl senyvo beveik 86 metų amžiaus ir silpnėjančių žmogiškų jėgų yra „dar vienas jo didžiulio rūpinimosi Bažnyčia ženklas“.


Anapusybė – čia ir ten

Kun. Vytenis Vaškelis

Visuomenės pliuralistiniame minčių skruzdėlyne knibžda įvairiausių nuomonių, požiūrių ir vertinimų, kurie išreiškia atskiro individo ir bendruomenės dvasinę būklę bei savastį. Kiekvienas žmogus yra panašus į kitą, bet jo mąstymo būdas bei pats gyvenimas – nepakartojami. Šioje įvairovėje išryškėja Dievo kūrybos neišmatuojamos gelmės ir bekraštės meilės grožis žmogui. Net tada, kai žmogus ima ir suklysta, jame veikia laisvės  malonė, nes jis netrukdomai balsu ar elgesiu perteikia tai, kas jam svarbu ir kuo jis „alsuoja“.


Kas yra mano artimas?

Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU) Kaune viešėjo misionierius iš Ruandos kun. Hermanas Jonas Šulcas SDB ir jo globojamo jaunimo iš Afrikos žemyno atstovai.

Pasak svečius pristačiusios LSMU Medicinos akademijos (MA) Visuomenės sveikatos fakulteto (VSF) Sveikatos psichologijos katedros vedėjos prof. Nidos Žemaitienės, tai – planuojamo renginių ciklo „Dvasinės atodangos“ pradžia. Profesorė prisipažino esanti maloniai nustebinta, kai į susitikimą-diskusiją „Kurie yra svetimi? Kas mano artimas?“ pamatė susirinkus netikėtai gausią auditoriją ir perdavė mikrofoną Lietuvos globos namų, amatų mokyklos bei gimnazijos Ruandoje ir Jaunimo sodybos Kretingos rajone steigėjui kunigui saleziečiui, misionieriui H. J. Šulcui.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija