2014 m. gruodžio 5 d.    
Nr. 46
(2117)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Kaip Telšių vardas sklinda po pasaulį

Kunigų seminarijos atkūrimo 25-mečio šventėje prisiminta pirmojo vyskupo ir rektoriaus Vincento Borisevičiaus kankinystė

Kan. teol. lic. Andriejus SABALIAUSKAS

Šv. Mišias Katedroje aukoja
vyskupai Jonas Boruta SJ
ir jo augziliaras Linas
Vodopjanovas OFM bei kunigai

Lapkričio 18 dieną Telšiuose vykusiame kasmėnesiniame vyskupijos kunigų susirinkime buvo minimas skaudus įvykis – prieš 68 metus, 1946 m. lapkričio 18 d., Vilniuje KGB kalėjime buvo sušaudytas pirmasis Telšių kunigų seminarijos rektorius, Telšių vyskupijos ordinaras vyskupas Vincentas Borisevičius. Minint pirmojo rektoriaus žūtį, buvo švenčiamas ir atkurtosios Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos gyvavimo 25-metis.

Rytą Telšių vyskupijos dvasininkai bei seminaristai, vadovaujant Telšių vyskupo augziliarui ir generalvikarui vyskupui Linui Vodopjanovui OFM, meldėsi, kalbėdami Liturginių valandų Rytmetinę.

Po bendros maldos apie 1927 metais Telšiuose įkurtą kunigų seminariją ir jos pirmąjį rektorių, Dievo Tarną, vyskupą, kankinį Vincentą Borisevičių kalbėjo Kauno kunigų seminarijos propedeutinio kurso Šiluvoje vadovas kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas. Jis aptarė to meto seminarijos situaciją ir jos įtaką bei svarbą Telšių vyskupijai ypač sunkiaisiais karo ir pokario metais, kai toje 1946 metais uždarytoje kunigų seminarijoje išugdyti kunigai savo tikėjimu ir tvirtu apsisprendimu už Kristų ir Bažnyčią tapo pavyzdžiu savo ganomiesiems, o ypač tai didvyriškai įrodė pats vyskupas V. Borisevičius, žiauriai nukankintas prieš 68 metus.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija