2016 m. spalio 14 d.    
Nr. 38
(2206)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Atlaidus papuošė jaunimas

Šilalės parapijos jaunimas – adorantės
ir ministrantai – su kunigais ir svečiais

Šilalės parapijos choras
atlaidų procesijoje

ŠILALĖ. Spalio 4-ąją minime šv. Pranciškų Asyžietį. Gražūs, kupini pamaldumo tituliniai Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidai vyko spalio 9-ąją, sekmadienį. Nustebino juose dalyvavusio jaunimo gausa. Sumos šv. Mišiose, kurias aukojo neseniai į Šilalę paskirtas vikaras kun. Aivaras Pudžiuvelis (jis sakė homiliją), adorantėmis ir ministrantais buvo beveik pusšimtis mergaičių ir berniukų! Šitoks gausus jaunimo būrys prie altoriaus labai papuošė atlaidus. Tai – ilgametės pročkelės Irenos Judeikienės nuopelnas. Džiugu, kad jaunimas neatsisakė patarnauti Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaiduose. Darniai giedojo Šilalės bažnyčios choras, vadovaujamas ilgamečio vargonininko Antano Kazlausko. Vyko procesija aplink bažnyčią. Atlaiduose dalyvavo ir iš Šilalės krašto kilęs Seimo narys Stasys Šedbaras su žmona, Šilalės rajono savivaldybės meras Jonas Gudauskas. Šilalės klebonas kan. dr. Algis Genutis padėkojo atlaidų dalyviams, o ypač – jaunimui, adorantėms ir ministrantams.

Šilalės parapijos tikintieji ir iš toliau atvykstantieji džiaugiasi erdviu šventoriumi bei neseniai šalia šventovės pastatytu Lurdu, prie kurio stabteli, pasimeldžia ne tik sekmadieniais, bet ir kitomis dienomis.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija