2016 m. spalio 14 d.    
Nr. 38
(2206)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Vilniaus arkivyskupijoje

Trakų dekanate

Pašventino naujos bažnyčios kertinį akmenį

Arkivyskupas Gintaras Grušas pašventino
kertinį naujos bažnyčios akmenį

GRIGIŠKĖS. Spalio 2 dieną, sekmadienį, Šv. Dvasios parapijoje Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas pašventino kertinį naujos bažnyčios akmenį ir sveikino parapijiečius, prisiėmus gražų, tačiau nelengvą bažnyčios statybos darbą. Arkivyskupas linkėjo tapti tikra tikinčiųjų bendruomene, susibūrusia prie naujoje parapijos šventovėje lauksiančio Kristaus. Šv. Mišių pamoksle arkivyskupas kvietė prisiminti, kad tikroji Bažnyčia – gyva bendruomenė, o kertinis akmuo yra Kristus. Po šv. Mišių arkiv. G. Grušas, Trakų dekanas kun. Jonas Varaneckas, parapijos klebonas kun. Andžejus Andžejevskis, kun. Mariušas Maršalekas (Mariusz Marszalek) su bažnyčios statybos projekto autoriais ir vadovais, rėmėjais ir parapijiečiais iškilminga procesija žengė į naujos bažnyčios statybos vietą, kur buvo pašventintas ir į pamatus įmūrytas kertinis akmuo kartu su statybų pradžios akto kapsule.

Parapijos istoriją perskaičiusi čia veikiančių Jėzaus Eucharistijoje tarnaičių seserų kongregacijos atstovė paminėjo svarbiausius 1992 metais įsteigtos parapijos gyvavimo faktus. Šiuo metu parapija, kuriai priklauso 8000 tikinčiųjų, meldžiasi Grigiškių Šv. Dvasios koplyčioje, kurią 1995 metais pašventino kard. Audrys Juozas Bačkis. Parapijai augant šiemet pradėti naujos bažnyčios statybos darbai. Bažnyčios projekto autoriai – architektai Kęstutis Pempė, Emilis Petkevičius ir Eugenija Dedok. Šią vasarą Šventajam Tėvui lankantis Lenkijoje, parapijos klebono kun. A. Andžejevskio prašymu popiežius Pranciškus Čenstakavoje palaimino kertinį bažnyčios akmenį. Grigiškių Šventosios Dvasios parapija kviečia aukoti bažnyčios statybai. Laukiama kiekviena auka, o parėmusių bažnyčios statybą 1000 eurų ir didesne auka vardai ar įmonių pavadinimai bus įamžinti būsimos bažnyčios sienoje. Parapijos rekvizitai:

Grigiškių Šventosios Dvasios parapija

Kovo 11-osios g. 36, 27112 Grigiškės.

El. p. grigiskiuklebonija@gmail.com

Įm. kodas 191725696. Sąsk. nr.

LT567044060008079966 AB SEB bankas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija