2016 m. gruodžio 16 d.    
Nr. 47
(2215)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Stogastulpis kraštiečiui skulptoriui Juozui Zikarui

Paįstrio klebonas, g. kan. Pranciškus
Tamulionis šventina atminimo paminklą
kraštiečiui skulptoriui Juozui Zikarui

Lapkričio 18-ąją, skulptoriaus Juozo Zikaro gimimo dieną, Paįstryje atidengtas ir pašventintas ką tik pastatytas įspūdingas savo aukščiu ir apimtimi stogastulpis „Juozui Zikarui 135“. Jo autorius – medžio drožėjas tautodailininkas Eduardas Titas.

1991 metais, minint garsiojo skulptoriaus jubiliejų, memorialinio muziejaus kiemelyje Paliukuose pastatytas stogastulpis „J. Zikarui 110“. Kiek vėliau šalia trobos buvo pastatyta skulptūra „Piemenukas“. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos kieme yra suolelis, skirtas būtent jam. Paįstryje gal nesutiksi žmogaus, kuris nesididžiuotų monumentaliais iškilaus kraštiečio, skulptoriaus J. Zikaro kūriniais, nebūtų grožėjęsis Šv. Petro, Šv. Povilo, Šv. Jurgio skulptūromis Paįstrio Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčioje ar kuris nebūtų lankęsis jo gimtuose Paliukuose ir nebandęs suvokti, kur glūdi šio žmogaus talento šaknys.

Suprasdami tai, kad turime ir mes daryti prasmingus darbus šiandien, pasitardami, suglaudę pečius ryžtamės gražiems žygiams. Ne iš kažin kur technika, statybinės medžiagos, žinojimas, mokėjimas ir lėšos radosi, o iš malonaus pakvietimo, priminimo, iš to, kad norime ir reikia. Norisi žemai nusilenkti ir padėkoti buvusiam Seimo nariui Domui Petruliui už tesėtą žodį ir paramą, skulptoriui Eduardui Titui, Paįstrio gyventojų bendruomenės pirmininkui Rimantui Praniui ir bendruomenės valdybai, Paįstrio kultūros centrui, Juozo Zikaro gimnazijai, Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčios klebonui, g. kan. Pranciškui Tamulioniui, verslininkams, ūkininkams ir visiems geros valios žmonės, parėmusiems lėšomis, darbais.

Smagu, kad į šventę atvyko Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos, kurioje 1919–1929 metais mokytojavo J. Zikaras, mokiniai, mokytojai, direktorius Raimondas Dambrauskas. Gimnazijos atstovai aplankė memorialinį skulptoriaus muziejų Paliukų kaime, surengė koncertą Paįstrio J. Zikaro gimnazijoje, dalyvavo atidengiant paminklą.

Šis didingas meno kūrinys papuošė Paįstrį. Jis bus kartų kartoms ir užvertę galvas dideli ir maži galės eiti aplink stogastulpį ir matyti jame gimtąjį J. Zikaro namelį, piemenuką, bedrožinėjantį dievuliukus, nužvelgti mokyklą, kurios taką nušviečia deivė Gabija, galės matyti Paįstrio bažnytėlę, kurioje yra garsiojo menininko skulptūrų, galės girdėti ilgesingą Varpelių slėnio skambėjimą ir amžiams sustingusį Skausmą, siekti paglostyti lauko gėlytes, ąžuolo giles ar lapus, jie yra viliojančiai tikri.

Ona Striškienė,
Paįstrio kraštiečių klubo „Ąžuolas“ narė

Panevėžio rajonas
Bronislovo Mažylio nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija