2017 m. vasario 3 d.    
Nr. 5
(2222)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Vilniaus arkivyskupijoje

Švenčionių dekanate

Ekumeninės pamaldos

ŠVENČIONYS. Sausio 21 dieną švenčioniškiai minėjo Maldos už krikščionių vienybę savaitę. Pamaldos prasidėjo 16.30 val. stačiatikių Švč. Trejybės cerkvėje. Joms vadovavo svečias iš Vilniaus diakonas Vitalijus. Padedant policijos ekipažui, maldininkai saugiai perėjo judrią Vilniaus gatvę, stabtelėjo prie savivaldybės pastato ir toliau žygiavo link miesto parko. Atėjusius prie katalikų Visų Šventųjų bažnyčios maldininkus palaimino klebonas kun. Medardas Čeponis ir visus pakvietė bendrai maldai. Maldoms už krikščionių vienybę vadovavo vikaras kun. Marijanas Apriško. Bažnyčioje lietuvių, lenkų, rusų ir baltarusių kalbomis skambėjo skaitomas šv. apaštalo Pauliaus laiško Korintiečiams skaitinys, parapijos choras giedojo psalmę, diakonas Vitalijus pagiedojo Evangeliją lietuvių ir rusų kalbomis, o kunigas Marijanas – lenkų ir baltarusių. Bendruomenės malda irgi skambėjo keturiomis kalbomis, po „Tėve mūsų“ maldos vieni kitiems linkėjo ramybės. Bendrų pamaldų dalyvius palaimino kunigai. Klebonas padėkojo svečiui diakonui Vitalijui, kunigui Marijanui, choristams, procesijos-eisenos dalyviams ir visiems susirinkusiems.

Pagal Svencioniuparapija.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija