2017 m. kovo 24 d.
Nr. 12 (2229)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Panevėžio vyskupijoje

Biržų dekanate

Pasitiko LJD kryžių

Grupė renginio organizatorių
ir kun. Ernestas Želvys
prie LJD kryžiaus

Biržų ateitininkai klausosi liudijimo

Procesija su LJD kryžiumi Biržuose

BIRŽAI. Saulėtą kovo vidurio šeštadienio popietę Šv. Jono Krikštytojo parapija, ypač vaikai ir jaunimas, buvo nusiteikusi šventiškai, nes į Biržus iš Panevėžio atkeliavo Lietuvos jaunimo dienų (LJD) kryžius. Panevėžio vyskupijos Jaunimo centras ruošiasi Lietuvos Jaunimo dienoms, kurios vyks Vilniuje birželio 23–25 dienomis. Kviesdamas jaunus visos vyskupijos žmones aktyviai dalyvauti renginyje, Jaunimo centras su kryžiumi keliauja per parapijas, ragindamas ir liudydamas.

Biržai kryžių pasitiko miesto centre ir procesijoje jis buvo atneštas į bažnyčią. Lydėjo gausus būrys tikinčiųjų – Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo Sakramentui besiruošiantys vaikai, jaunuoliai ir jų tėveliai, vyresnio amžiaus žmonės. Kryžius neštas, giedant Jaunimo centro giesmininkams.

Bažnyčioje prie pagarbiai pastatyto kryžiaus žmonės degė žvakutes, meldėsi. Svečiai turėjo paruošę programėlę, į kurią įtraukė biržiečius – vyko „Proto mūšis“, liudijimų pristatymas. Džiugino vaikų ir jų tėvelių aktyvumas, dalyvaujant renginyje.

Vakare Kupiškio klebonas kun. Mindaugas Kučinskas aukojo šv. Mišias. Pamoksle jis kalbėjo apie kryžių – kiekvieno žmogaus gyvenimo kelio palydovą. Mes turime nešti kryžių visi pagal savo išgales, nes Dievas neuždeda didesnio, nei galėtume pakelti. Kryžius atveria mums kelią į viltį, amžiną gyvenimą, jis mus lydi kasdienybėje, prie jo glaudžiamės sunkumuose. Lietuviui kryžius yra tvirto tikėjimo simbolis. Kunigas ragino jaunus žmones nebijoti kryžiaus, sekti paskui jį. Šv. Mišiose giedojo Biržų Kaštonų mokyklos jaunieji giesmininkai, būsimieji ateitininkai, vadovaujami muzikos mokytojos Rasos Stanulevičienės.

Prieš išvykdami su kryžiumi į kitą parapiją, panevėžiečiai pakvietė biržiečius gausiai prisijungti prie Lietuvos Jaunimo dienų renginio Vilniuje, kurio šūkis – „Tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 31–42).

Renginį organizavo ir rūpinosi jo sklandumu nuolatinis parapijos renginių organizatorius Biržų vikaras kun. Ernestas Želvys.

Raimonda Jonėnaitė,
Biržų Kaštonų mokyklos 10 klasės mokinė

Pauliaus Paškausko nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija