2017 m. kovo 24 d.
Nr. 12 (2229)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Popiežius Pranciškus laukiamas Lietuvoje

Popiežius Pranciškus sveikina Lietuvos
užsienio reikalų ministrą Liną`
Linkevičių, centre – ambasadorė
prie Šventojo Sosto Irena Vaišvilaitė

Kovo 15 dieną tarp bendrosios audiencijos dalyvių buvo ir Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, lydimas ambasadorės prie Šventojo Sosto Irenos Vaišvilaitės ir kelių kitų asmenų. Ministerijos pranešime primenama, kad ministras pasveikino popiežių Pranciškų su jo pontifikato metinėmis, kartu su „Lietuvos pašto“ vadove Lina Minderiene įteikė Popiežiui pirmą kartą istorijoje išleistą bendrą Lietuvos ir Vatikano pašto ženklą, skirtą Žemaičių (Medininkų) vyskupijos įkūrimo 600 metų jubiliejui paminėti, analogišką išleistam Vatikane. Bendras pašto ženklas pradėtas platinti Lietuvoje ir Vatikane šių metų vasario 10 dieną. Dailininko Vaclovo Butrimo sukurtame pašto ženkle vaizduojamas Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas ir pirmasis Žemaičių vyskupas Motiejus Vilnietis (Trakiškis). Valdovo rankose – bažnyčios pastatas, kaip tikėjimo ir kultūros simbolis. Lietuvoje jis išleistas 200 tūkst., Vatikane – 360 tūkst. egzempliorių tiražu.


Bado akcija dėl teisingumo įgyvendinimo Lietuvoje

Vilnietis Alfonsas Butė paskelbė bado akciją, kurios tikslas – atkreipti valdančiųjų dėmesį į tai, kad įstatymų pakeitimais įteisinta teisminė praktika, kai neleidžiama pasinaudoti tripakope teismų sistema, prieštarauja tarptautinėms deklaracijoms ir LR Konstitucijos nuostatoms. Aukščiausiojo Teismo teisėjas verčiamas konkrečioje byloje vadovautis ne įstatymu ir savo sąžine, o žemesnės instancijos teismo teisėjo nagrinėtoje byloje suformuota nuomone apie įrodymus ir aplinkybes. Bado akcijos iniciatoriaus anksčiau darytos pastangos priminti Seimo nariams, kad jie yra Tautos atstovai, privedė jį prie sprendimo rizikuoti sveikata ir net gyvybe. Taip jis nori atkreipti piliečių dėmesį į tai, kad valstybė be teisingumo – tauta be ateities. Jis prašo visų mūsų maldos, kad Dievas suteiktų jėgų savo misiją atlikti iki galo...


Ikimokyklinukai piešė Lietuvą

Projekto „Nupiešiu Lietuvą“ dalyviai
Laisvės alėjoje, šalia Muzikinio teatro

Ruošiantis paminėti 27-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metines, kūrybingi ir iniciatyvūs Kauno Tirkiliškių lopšelio-darželio pedagogai susibūrė į darbo grupę ir parengė projektą „Nupiešiu Lietuvą“. Norėta suburti Kauno miesto ir Kauno rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, tėvus, pedagogus ir kitus bendruomenės narius bendram kūrybiniam darbui, gaminant atvirutes Kovo 11-ajai. Į darbą įsijungė 18 Kauno miesto ir Kauno rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų. Visą mėnesį vaikučiai, padedami pedagogų, tėvelių, senelių, gamino, piešė, dekoravo atvirutes, rašė linkėjimus Lietuvai. Vaikų kūrybos procesą pedagogai ir tėvai įamžino nuotraukose. Taip buvo pagamintos 828 atvirutės. Projekto baigiamasis etapas – atviručių dovanojimo akcija – vyko Laisvės alėjoje, šalia Muzikinio teatro sodelio, kur sugužėjo gausus būrys vaikų, auklėtojų ir tėvų iš aštuoniolikos darželių. Akcija prasidėjo „Tautiška giesme“. Vėliau vaikai dainavo I. Šeduikienės dainelę „Nupiešiu Lietuvą“, skandavo šūkį ,,Mes mylim Lietuvą“. Sulig šiais žodžiais į dangų paleisti trijų spalvų balionai, simbolizuojantys mūsų viltį laimingai gyventi laisvoje šalyje. Nuvilnijus džiaugsmo šūksniams, vaikai pasklido po Laisvės alėją, dalydami savo kūrybos atvirutes kauniečiams ir miesto svečiams, sveikindami juos su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Vaikai liko kupini įspūdžių, o pasveikintų praeivių veidai pasipuošė šypsenomis. Tikimės, kad projektas pažadino mažųjų širdelėse tautiškumą, meilę savo šaliai. Ir tegu neblėsta visų pedagogų siekis kurti tokią nepriklausomą Lietuvą, kurioje augtų laisva ir drąsi ateities karta.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija