2017 m. rugsėjo 29 d.
Nr. 37 (2254)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Panevėžio vyskupijoje

Biržų dekanate

Išaukštintas kryžius

Kryžiaus pagarbinimo apeigos.
Prie kryžiaus – kun. Ernestas Želvys

BIRŽAI. Rugsėjo 14-ąją, Šv. Kryžiaus Išaukštinimo dieną, tikintieji ypatingai pagerbia kryžių, nes jis – Dievo meilės ir pergalės prieš blogį pasaulyje ženklas. Kryžiaus medis tapo mūsų atpirkimo ženklu. Jis byloja apie tikėjimą ir viltį, apie Dievą, išaukštinantį mažuosius, sustiprinantį silpnuosius, panaikinantį susiskaldymą ir neapykantą. Jame randame šviesą, stiprybę ir išganymą. Kryžius, Golgotoje aplaistytas Dieviškuoju Krauju, mums visiems yra Išganymo ženklas.

Šiais metais Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje šv. kryžius buvo ypatingai pagerbtas ir pagarbintas. Vikaras kun. Ernestas Želvys ir Gyvojo Rožinio kalbėtojai pakvietė tikinčiuosius į šv. Mišias ir Kryžiaus pagarbinimo apeigas. Šiai dienai tinkančiais simboliais papuoštoje bažnyčioje kunigas ir parapijiečiai klaupėsi prie kryžiaus relikvijos, mąstydami apie jo prasmę mūsų gyvenime. Šv. Mišias aukojęs kun. Ernestas pamoksle kalbėjo apie žmogų, kurį savotiškai galėtume pavadinti kryžiumi, nes kiekvienas iš mūsų yra pažymėtas šiuo ženklu įvairiomis prasmėmis. Kryžius yra neatskiriama žmogaus būties dalis, jis lydi nuo gimimo iki mirties. Meldžiame Dievą padėti mums nešti savąjį kryžių.


Telšių vyskupijoje

Tauragės dekanate

Bendrystė ne vien bažnyčioje

Grupelė atlaidų dalyvių prie bažnyčios.
Centre – klebonas kan. dr. Algis Genutis

VAITIMĖNAI. Čia, Tauragės rajono pakraštyje, įsikūrusiems kaimo gyventojams brangiausias dvasinis turtas yra bažnyčia. Tai pamaldumu paliudijo ne viena ją puoselėjanti karta. Prieš 80 metų pastatyta Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnytėlė skendi žalumynuose ir gėlėse. O ir šalia esantys kapeliai gražiai sutvarkyti, rūpestingai prižiūrimi. Gražiai atrodo šalia bažnyčios esantys parapijos, dabar Vaitimėnų bendruomenės namai, kuriuose vyksta kultūrinis ir dvasinis gyvenimas. Ypač jie būna reikalingi šventadieniais, atlaidų metu bei ilgais rudens ir žiemos vakarais, kai norisi pabendrauti, pasisemti dvasinio, kultūrinio peno, pabūti visiems drauge, pagiedoti, padainuoti, repetuoti. Vaitimėniškiai su nuoširdžia pagarba prisimena prieš kelerius metus šią parapiją aptarnavusius vikarus, dabar jau Rietavo ir Luokės parapijų klebonus kunigus Antaną Gutkauską ir Virginijų Palionį. Jie parapijiečių atmintyje išliks kaip nuoširdžios bei šviesios asmenybės, sustiprinusios vaitimėniškių tikėjimą ir dorą. Dabar Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčią aptarnauja Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos kunigai: klebonas kan. dr. Algis Genutis ir vikarai Aivaras Pudžiuvelis bei Vaidas Gadeikis. Klebono kan. dr. A. Genučio iniciatyva parapijoje daug nuveikta: rūpestingai prižiūrima bei nuolat gražinama bažnyčia, daug dirbama su vaikais, jaunimu, ruošiant juos Pirmajai Komunijai, Sutvirtinimo sakramentui bei ugdant jų dvasinį pasaulį. Palaikomas ryšys su Mažonų seniūnija, bendruomenės aktyvu, puoselėjama dvasinė bei kultūrinė veikla, skiepijamos tikėjimo vertybės.


Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Pagerbti savanoriai

Atminimo lentas pašventino Šventežerio
klebonas kan. Egidijus Juravičius

ŠVENTEŽERIS. Rugsėjo 10 dieną, po šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, miestelio gyventojai susirinko šventoriuje. Čia atidengtos ir pašventintos atminimo lentos, skirtos 1919–1920 metų Nepriklausomybės kovų Šventežerio valsčiaus savanoriams ir Vyties kryžiaus kavalieriams. Ceremonijoje dalyvavo Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis. Jis džiaugėsi, kad tai – jau viena iš paskutiniųjų parapijų rajone, kur atidengiamos lentos 1919–1920 metų Nepriklausomybės kovų savanoriams ir Vyties kryžiaus kavalieriams. Meras sakė, kad Dzūkijoje yra tvirta valstybingumo ir tikėjimo savo šalimi idėja, teigė, jog kovų už laisvę savanorių įamžinimas yra labai svarbus, nes šias pavardes gali perskaityti ne tik miestelių gyventojai, bet ir svečiai. Vieno iš 1919–1920 metų kovų už laisvę savanorio, Povilo Lipsko sūnus Juozas, jaudindamasis padėkojo už šios idėjos įgyvendinimą. „Esu labai patenkintas šiomis atminimo lentomis. Dabar niekas negalės paneigti, kad šie žmonės gyveno ir kovojo už laisvą Lietuvą“, – sakė J. Lipskas. Prie atminimo lentų atidengimo idėjos įgyvendinimo prisidėjo Stasė ir Juozas Megelinskai, Vilija ir Gintas Škarnuliai, Alma Rutkauskienė ir Lazdijų rajono savivaldybė. Atminimo lentas pašventino Šventežerio Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos klebonas kan. Egidijus Juravičius.


Vilkaviškio vyskupijoje

Marijampolės dekanate

Šypsojosi savo kraštui

KALVARIJA. Rugsėjo 8–10 dienomis mieste vyko kasmetinė šventė „Šypsausi savo kraštui“. Pirmąją šventės dieną Kalvarijos Karališkajame parke atidengtas stogastulpis buvusiam klebonui prelatui Mykolui Krupavičiui (1885 10 01–1914 06 13–1970 12 14) atminti, kurį pagamino kalvarijietis, tautodailininkas Antanas Lastauskas. Dalyvavo savivaldybės valdžios atstovai, Seimo narys Juozas Olekas. Kalvarijos gimnazijos ir Akmenynų pagrindinės mokyklos mokiniams tai buvo netradicinė istorijos pamoka. Stogastulpį pašventino Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčios klebonas kun. Algirdas Žukauskas.

Kitą dieną nuo ankstyvo ryto mieste vyko įvairios veiklos. Gatvėmis bėgo gausus sporto entuziastų būrys, vėliau jie buvo apdovanoti. Vyko ir krepšinio varžybos. Laisvės gatvėje prie Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos buvo įsikūrusi mažoji knygų mugė, o praeiviai galėjo įsigyti jiems patinkančios literatūros.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija